Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 7. oktobrī

Eiropas Savienība atkārtoti apliecina savu atbalstu Nikaragvas ilgtspējīgai attīstībai

Valsts sociālekonomiskās situācijas novērtēšana un divpusējo attiecību stiprināšana starp Eiropas Savienību (ES) un Nikaragvu ir daļa no mērķiem Eiropas attīstības komisāra Andra Piebalga vizītei Nikaragvā 6. un 7. oktobrī saistībā ar jaunas ES un Nikaragvas sadarbības programmas formulēšanu laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam.

Piebalga vizīte valstī notiks nedēļu pēc nolīguma parakstīšanas starp ES, Pasaules banku un Nikaragvas valdību par Nikaragvas izglītības nozares atbalsta programmas (Programa de Apoyo al Sector Educación en Nicaragua – PROSEN) īstenošanu. Šis jaunais projekts dos labumu 551 000 studentu, un tas ir viens no svarīgākajiem pasākumiem, kas paredzēti sadarbības programmā 2007.-2013. gadam. ES kopējais ieguldījums PROSEN ir 32 miljoni eiro.

ES sadarbības stratēģijā turpmākajos gados, kas formulēta kopā ar Nikaragvas valdību, uzmanība tiks koncentrēta uz izglītības nozari, tirdzniecības un ekonomikas attīstības nozari un pielāgošanos klimata pārmaiņām. Summa, ko ES plāno piešķirt, būs aptuveni 204 miljoni eiro, ja Eiropas Parlaments un Eiropadome to apstiprinās.

Komisārs Piebalgs sacīja: Esmu gandarīts, ka mana pirmā vizīte valstī notiek saistībā ar jauna sadarbības cikla definēšanu un ka sadarbības stratēģija formulēta ar Nikaragvas valdības un galveno nozaru aktīvu līdzdalību. Mūsu kopīgais uzdevums ir palielināt mūsu pasākumu ietekmi, pievēršoties tām nozarēm, kurās iedzīvotājiem visvairāk nepieciešams mūsu ieguldījums.”

Papildus iespējamai tikšanās reizei ar Nikaragvas prezidentu Danielu Ortegu Piebalgs plāno apmeklēt Valsts Policijas Kriminālistikas laboratoriju, kuras aprīkojumu nodrošinājusi ES, izmantojot projektu pieejas uzlabošanai tiesībaizsardzībai krimināltiesību jomā. Komisārs Piebalgs izmantos iespēju parakstīt projekta “Organizētās noziedzības un narkotiku kontrabandas novēršana un kontrole” finansēšanas nolīgumu.

Vienam no projektiem, ko komisārs apmeklēs (”Koloniālais un vulkānu ceļš”), ir paredzēts budžets vairāk nekā astoņu miljonu eiro apmērā (septiņi no tiem – no ES), lai atbalstītu mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus.

Komisāra darba kārtība Nikaragvā ietver divpusējas tikšanās ar to ministriju augsta līmeņa amatpersonām, kuras kopā ar ES īstenos jauno sadarbības programmu 2014.-2020. gadam.

Vispārīga informācija

ES sadarbība Nikaragvā

Valsts stratēģijas dokumenta Nikaragvai 2007.-2013. gadam, kura kopsumma ir 214 miljoni eiro, galvenais mērķis ir nodrošināt valsts ilgtspējīgu attīstību, paredzot Nikaragvai ne tikai finansiālu atbalstu, bet arī izvēršot politisko dialogu un nododot Eiropas paraugpraksi, kas var garantēt un stiprināt ilgtspējīgo attīstību. Svarīga šīs stratēģijas sastāvdaļa ir sociālā kohēzija un reģionālā integrācija.

Darbības prioritārās jomas Nikaragvā šajā laikposmā ir:

  • demokrātijas un labas pārvaldības uzlabošana,

  • izglītība,

  • ekonomikas un tirdzniecības jautājumi,

  • sociālekonomiskā attīstība lauku vidē.

Papildinformācija

Eiropas Savienības delegācija Nikaragvā:

http://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/eu_nicaragua/tech_financial_cooperation/bilateral_cooperation/index_es.htm

IP/13/900: ES paredz piešķirt jaunu attīstības palīdzību Centrālamerikai

MEMO/13/838: EU relations and development cooperation with Central America

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar