Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 oktober 2013

Hur ska framtiden för bankerna se ut i EU? Berätta för oss vad du tycker

Måndagen den 7 oktober inleds en tredje omgång av direktsända, interaktiva onlinedebatter, denna gång på temat banker. Medborgare, företag, organisationer och beslutsfattare deltar i denna debattomgång som hålls inom ramen för EU:s månad för den inre marknaden (se IP/13/847 och IP/13/882). Detta är en möjlighet för medborgare och olika berörda aktörer att komma med förslag om EU:s framtid och att diskutera dessa i en direktsänd onlinedebatt med andra medborgare, berörda aktörer, tjänstemän, ledare och experter från hela Europa. Kommissionen använder sig ännu en gång av internet för att få medborgarna och det civila samhället att bli delaktiga i utformningen av EU:s politik. Detta onlineforum ger berörda aktörer en unik möjlighet att kommunicera direkt med beslutsfattare i Bryssel. Under EU:s månad för den inre marknaden kommer det att via detta forum hållas ett antal debatter på fyra olika teman, nämligen sysselsättning, sociala rättigheter, banker och e-handel (på samtliga EU:s 24 språk).

Vi har haft två berikande veckor med diskussioner online om viktiga frågor som rör den inre marknaden: sysselsättning, och framtiden för sociala rättigheter i en föränderlig ekonomisk situation. Flera hundra förslag har lagts fram och diskuterats. Under de kommande debattveckorna kommer vi att ta itu med den kniviga frågan om bankreglering. Jag vill höra från vanliga människor vad de tycker vi borde göra för att åstadkomma ett stabilare bankväsen i Europa och för att se till att den finansiella sektorn, istället för skattebetalarna, betalar sin rättmätiga del, säger Michel Barnier, EU-kommissionär för inre marknaden och tjänster.

Debatterna kommer att hållas från måndag till och med onsdag (7-9 oktober) och handla om 140 politiska förslag från 27 länder, alltifrån ett förslag om att inrätta en enda europeisk konsumentskyddsmyndighet för alla finansiella tjänster till ett initiativ som skulle reglera hypotekslån i flera valutor i hela EU. Dessutom kommer 18 chatter på nio olika språk att äga rum online, med föredragshållare från Finance Watch och de franska och finska centralbankerna, en ledamot i Europaparlamentet, och många fler. Denna debatt om finanssektorn äger rum vid en tidpunkt då följderna av den finansiella krisen fortfarande i hög grad påverkar medborgarnas och företagens vardag. Under de närmaste dagarnas diskussioner kommer människor, organisationer och företag ute på fältet att ha möjlighet att berätta om vilka hinder som finns kvar och att lägga fram förslag till åtgärder på EU-nivå.

Bakgrund

EU:s månad för den inre marknaden sänds online på http://www.yourideasforeurope.eu/en under de kommande fyra veckorna. Varje vecka avhandlas ett nytt tema:

  • Den 23-25 september – Sysselsättning: Hur hittar man ett jobb? Hur startar man ett företag? Hur får man sina kvalifikationer erkända i EU?

  • Den 30 september-2 oktober – Sociala rättigheter: Vilket socialt skydd i form av pension, hälso- och sjukvård, samhällsservice osv. har man på EU:s inre marknad?

  • Den 7-9 oktober – Banker: Vad kan mer göras för att skydda besparingar, förebygga ytterligare en finanskris, och se till att banker investerar i realekonomin för att främja tillväxten?

  • Den 14-16 oktober – E-handel: Hur enkelt är det att sälja produkter via internet, eller att som kund köpa dem och få dem levererade från ett annat land? Hur väl skyddade är de uppgifter som människor delar med sig av på sociala nätverkssajter?

EU:s månad för den inre marknaden är ett unikt tillfälle för EU:s "nätmedborgare" att kommentera, ifrågasätta och förbättra de nya politiska idéer som framförs på internet från gräsrotsnivå. Deltagarna har möjlighet att kommunicera med beslutsfattarna på flera olika sätt. De kan

  • rösta om och lämna synpunkter på de förslag som lämnas av privatpersoner, organisationer och företag,

  • ställa frågor till och diskutera med EU-kommissionärer, EU-parlamentariker, EU-experter och kända personer från medlemsstaterna genom att videochatta; omkring 80 sådana chattmöten planeras under debattmånaden,

  • Fem deltagare kommer att inbjudas till en slutdebatt med kommissionär Michel Barnier i Euronews som kommer att hållas den 23 oktober i Europaparlamentet i Strasbourg.

Det är fortfarande möjligt att lämna idéer via onlineplattformen. Uppemot 700 idéer som lämnats in av berörda parter och individer offentliggörs på webbplatsen www.yourideasforeurope.eu. Dessa idéer blev tillgängliga för debatt den 23 september (för idéer om sysselsättning) och den 30 september (för idéer om sociala rättigheter). Den 7 oktober öppnas plattformen för idéer om banker och den 14 oktober för idéer om e-handel.

Oberoende debattledare kommer att sammanfatta resultaten av dessa debatter – de idéer som deltagarna tror kan förändra EU. Debattresultaten kommer även att publiceras i en slutrapport, vilken eventuellt kan tjäna som underlag för EU:s framtida arbete.

Om du vill veta mer:

yourideasforeurope.eu

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Audrey Augier (+32 22971607)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar