Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 7. oktobra 2013

Kakšna je prihodnost evropskih bank? Zaupajte nam svoje mnenje

V ponedeljek, 7, oktobra, se bo začel tretji krog interactivne, spletne razprave o bankah med državljani, podjetji, organizacijami in oblikovalci politike v okviru Meseca enotnega Trga (glej IP/13/847 and IP/13/882). To je priložnost za državljane in zainteresirane strani, da prispevajo predloge za prihodnost EU in o njih na spletu v živo razpravljajo z drugimi državljani, zainteresiranimi strani, uradniki in voditelji ter strokovnjaki iz cele Evrope. Komisija se je znova odločila za splet, da državljane in skupine civilne družbe pritegne k sodelovanju pri svojem političnem programu. Spletni forum omogoča zainteresiranim stranem edinstven in neposreden način komuniciranja z bruseljskimi oblikovalci politik. Skozi ves Mesec enotnega trga bo forum gostil štiri tematske razprave v vseh 24 jezikih Evropske unije: delovna mesta, socialne pravice, banke ter e-trgovina.

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: „Izkušnje dvotedenskih spletnih razprav so nas resnično obogatile. Zadevale so ključna vprašanja enotnega trga, kot so delovna mesta in prihodnost socialnih pravic v spreminjajočem se gospodarskem okolju. Predstavljenih je bilo več sto političnih predlogov, ki so bili predmet razprave. V prihodnjem tednu razprav bomo obravnavali pereča vprašanja glede ureditve bančnega sektorja. Od ljudi na terenu želim izvedeti, kaj bi morali po njihovem mnenju storiti za stabilnejši bančni sistem v Evropi in kako zagotoviti, da finančni sektor – ne davkoplačevalci – plača svoj delež.“

Razprave bodo potekale od ponedeljka do srede (7. — 9. oktobra) o 140 političnih predlogih iz 27 držav, kot so predlog za vzpostavitev enotnega evropskega organa za varstvo potrošnikov za vse finančne storitve in pobuda za ureditev večvalutnih hipotek po vsej EU. Poleg tega bo na spletu v živo potekalo 18 klepetalnic v 9 jezikih, govorci pa bodo predstavniki organizacije Finance Watch, centralnih bank Francije in Finske , član Evropskega parlamenta ter mnogo drugih. Ta razprava o finančnem sektorju poteka v času, ko so posledice finančne krize še vedno zelo prisotne v vsakdanjem življenju državljanov in podjetij. V razpravah v prihodnjih dneh bodo imeli posamezniki, organizacije in podjetja na terenu priložnost opozoriti na še vedno prisotne ovire in predstaviti svoje predloge za ukrepanje na evropski ravni.

Ozadje

Mesec enotnega trga bo potekal v štirih zaporednih tednih na spletu nahttp://www.yourideasforeurope.eu/sl, vsak teden pa bo predmet razprave drugačna politična tema:

  • 23. – 25. septembra: delovna mesta: Kako najti zaposlitev, ustanoviti podjetje ali doseči priznanje poklicnih kvalifikacij v Evropi?

  • 30. septembra – 2 oktobra: socialne pravice: Katere pravice socialnega varstva obstajajo na evropskem enotnem trgu glede pokojnin, zdravstvenega varstva, javnih storitev itd?

  • 7. – 9. oktobra: banke: Kaj je mogoče še storiti za zaščito bančnih vlog, preprečitev nove finančne krize ter zagotovitev, da bodo banke vlagale v realno gospodarstvo in tako spodbujale rast?

  • 14. – 16. oktobra: e-trgovanje: Kako lahko potrošnik brez težav prek spleta izdelke prodaja, kupuje in prejme s čezmejno dostavo? Kakšna je zaščita podatkov, ki si jih ljudje izmenjujejo na socialnih mrežah?

Mesec enotnega trga je edinstvena priložnost za evropske „spletljane“, da prek spleta s terena komentirajo, kritizirajo in podrobneje opredelijo nove zamisli za oblikovanje politike. Udeležencem omogoča več načinov interaktivne komunikacije z oblikovalci politike. Lahko:

  • glasujejo in komentirajo glede stališč v zvezi z oblikovanjem politike, ki so jih navedli posamezniki, organizacije in podjetja,

  • v spletnih videoklepetih lahko razpravljajo s komisarji, člani Evropskega parlamenta, strokovnjaki in nacionalnimi osebnostmi ter jim zastavljali vprašanja, približno 80 takih klepetalnic v živo bo organiziranih v mesecu razprav,

  • Pet udeležencev bo 23. oktobra povabljenih na sklepno razpravo s komisarjem za notranji trg, Michelom Barnierjem, na kanalu Euronews v Evropskem parlamentu v Strasburgu.

Še je čas, da svoje ideje predstavite na spletnem portalu. Zainteresirane strani in posamezniki so predložili skoraj 700 zamisli, ki so objevljene na spletiščuwww.yourideasforeurope.eu . Zamisli o delovnih mestih so bile predložene v razpravo 23. septembra, o socialnih pravicah pa 30. septembra; zamisli o bankah bodo predložene 7. oktobra, o e-trgovanju pa 14. oktobra.

Neodvisni moderatorji bodo povzeli sklepe teh razprav, t.j. zamisli, ki po mnenju udeležencev lahko spremenijo Evropo. Te bodo vključene tudi v končno poročilo, ki bo objavljeno, in bodo morda prispevale k delovanju Unije za prihodnost.

Dodatne informacije

yourideasforeurope.eu

Kontaktne osebe:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Audrey Augier (+32 22971607)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar