Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 7. októbra 2013

Čo si myslíte o budúcnosti bánk v EÚ? Povedzte nám svoj názor

Pondelok 7. októbra začne tretie kolo živých, interaktívnych online diskusií v rámci Mesiaca jednotného trhu – tentoraz o bankách – medzi občanmi, podnikmi, organizáciami a tvorcami politík (pozri IP/13/847 a IP/13/882). Je to príležitosť pre občanov a zainteresované subjekty, aby predložili návrhy týkajúce sa budúcnosti EÚ a diskutovali o nich v reálnom čase online s ostatnými občanmi, zainteresovanými subjektmi, úradníkmi, politickými lídrami a odborníkmi z celej Európy. Komisia opäť organizuje internetovú diskusiu, ktorej cieľom je zapojiť občanov a zástupcov občianskej spoločnosti do formovania svojho politického programu. Online fórum ponúka zainteresovaným subjektom jedinečný a okamžitý komunikačný kanál s tvorcami politiky v Bruseli. Počas Mesiaca jednotného trhu bude fórum dejiskom diskusií na štyri témy – pracovné miesta, sociálne práva, banky a elektronický obchod. Diskusie sa organizujú vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Zažili sme dva skutočne obohacujúce týždne online diskusií o kľúčových otázkach v rámci jednotného trhu: zamestnanosti a budúcnosti sociálnych práv v meniacom sa hospodárskom prostredí. Predložené a prerokované boli stovky návrhov. Počas nadchádzajúceho týždňa diskusií sa zameriame na pálčivé otázky regulácie bánk. Rád by som si vypočul názory bežných ľudí a ľudí z praxe o tom, čo by sme mali urobiť pre stabilnejší bankový systém v Európe a ako zabezpečiť, aby náklady krízy spravodlivo znášal skôr finančný sektor než daňoví poplatníci.“

Diskusie budú prebiehať od pondelka do stredy (7. až 9. októbra). Ich predmetom bude široká paleta 140 politických návrhov z 27 krajín. Ide napríklad o návrh vytvoriť jednotný európsky orgán na ochranu spotrebiteľov pre všetky finančné služby až po iniciatívu na reguláciu hypoték vo viacerých menách v celej EÚ. Okrem toho sa na internete uskutoční 18 živých chatov v deviatich rôznych jazykoch. Zúčastnia sa na nich zástupcovia združenia Finance Watch, francúzskej a fínskej centrálnej banky, poslanci Európskeho parlamentu a mnohé ďalšie osobnosti. Táto diskusia o finančnom sektore sa uskutoční v čase, keď sú dôsledky finančnej krízy stále pomerne rozšírené v každodennom živote občanov a podnikov. Počas nadchádzajúcej diskusie budú mať jednotlivci, organizácie a podniky príležitosť poukázať na pretrvávajúce prekážky a predložiť svoje návrhy na opatrenia na európskej úrovni.

Súvislosti

Mesiac jednotného trhu prebieha online na webovej lokalite http://www.yourideasforeurope.eu/sk počas štyroch po sebe nasledujúcich týždňov. Každý z nich sa zameriava na inú politickú tému:

  • 23. až 25. septembra na zamestnanosť: ako si nájsť prácu, založiť podnik alebo získať uznanie kvalifikácie v Európe?

  • 30. septembra až 2. októbra na sociálne práva: aké sú práva sociálnej ochrany na jednotnom trhu EÚ z hľadiska dôchodkov, zdravotnej starostlivosti, verejných služieb atď.?

  • 7. až 9. októbra na banky: aké ďalšie opatrenia by sa mohli prijať v záujme ochrany vkladov, prevencie ďalšej finančnej krízy a zabezpečenia toho, že banky investujú do reálnej ekonomiky na podporu rastu?

  • 14. až 16. októbra na elektronický obchod: aký náročný je online predaj alebo nákup výrobkov a ich dodanie do inej krajiny z pohľadu spotrebiteľa? Ako sú chránené osobné údaje, ktoré ľudia zdieľajú na stránkach sociálnych sietí?

Mesiac jednotného trhu ponúka jedinečnú príležitosť pre európskych „online občanov“, aby pripomienkovali, komentovali a vylepšovali nové politické návrhy predložené online ľuďmi z praxe. Pre účastníkov budú pripravené viaceré spôsoby interakcie s tvorcami politík. Môžu:

  • hlasovať o politických návrhoch jednotlivcov, organizácií a podnikov a pripomienkovať ich;

  • klásť otázky a diskutovať s komisármi, poslancami EP, expertmi EÚ a vnútroštátnymi osobnosťami prostredníctvom živých video rozhovorov; počas mesiaca online diskusií je naplánovaných približne 80 takýchto živých chatov.

Päť účastníkov dostane pozvánku na záverečnú diskusiu s komisárom Michelom Barnierom na stanici Euronews, ktorá sa uskutoční 23. októbra v Európskom parlamente v Štrasburgu.

Príspevky je stále možné predkladať prostredníctvom online platformy. Zainteresované subjekty a jednotlivci už predložili takmer 700 príspevkov. Uverejňujeme ich na webovom sídle www.yourideasforeurope.eu. Diskusie už prebehli o tých ideách, ktoré sa zamerali na zamestnanosť (od 23. septembra) a sociálne práva (od 30. septembra). Dnes 7. októbra sa začína tretie kolo venované bankám a diskusný priestor od 14. októbra bude vyčlenený pre elektronický obchod.

Nezávislí moderátori diskusií zhrnú ich výsledky – idey, ktoré môžu podľa účastníkov zmeniť Európu. Uverejníme ich aj v záverečnej správe, ktorej cieľom je pomôcť formulovať budúci program EÚ.

Ďalšie informácie

yourideasforeurope.eu

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar