Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 7. oktobrī

Kāda nākotne bankām Eiropas Savienībā? Paudiet mums savus viedokļus

Pirmdien, 7. oktobrī, sāksies tiešu, interaktīvu tiešsaistes debašu trešā kārta – šoreiz par bankām – starp pilsoņiem, uzņēmumiem, organizācijām un politikas veidotājiem vienotā tirgus mēneša ietvaros (skatīt IP/13/847 un IP/13/882). Šī ir iespēja pilsoņiem un ieinteresētajām personām iesniegt priekšlikumus par ES nākotni un apspriest šos priekšlikumus tiešsaistē, reālā laikā ar citiem pilsoņiem, ieinteresētajām personām, amatpersonām, vadītājiem un ekspertiem no visas Eiropas. Komisija atkal pievēršas tīmeklim, lai iesaistītu pilsoņus un pilsoniskās sabiedrības grupas savā politikas programmā. Tiešsaistes forums piedāvā ieinteresētajām personām unikālu un tūlītēju saziņas līniju ar politikas veidotājiem Briselē. Vienotā tirgus mēneša laikā forums rīko secīgas debates visās 24 ES valodās par četriem tematiem – darbavietas, sociālās tiesības, bankas un e-komercija.

Par iekšējo tirgu un pakalpojumiem atbildīgais komisārs Mišels Barnjē teica: “Mums bija divas patiešām bagātinošas nedēļas ar debatēm tiešsaistē par pamatjautājumiem vienotajā tirgū – darbavietām un sociālo tiesību nākotni mainīgos ekonomikas apstākļos. Tika izvirzīti un apspriesti vairāki simti politikas priekšlikumu. Nākamajā debašu nedēļā mēs risināsim sarežģīto jautājumu par banku regulējumu. Es vēlētos dzirdēt no cilvēkiem, ko, viņuprāt, mums vajadzētu darīt, lai palielinātu banku sistēmas stabilitāti Eiropā un nodrošinātu, ka nevis nodokļu maksātāji, bet finanšu nozare maksā taisnīgu daļu.”

Debates notiks no pirmdienas līdz trešdienai (7. – 9. oktobris) par 140 politikas priekšlikumiem, kas saņemti no 27 valstīm, – no priekšlikuma izveidot vienotu Eiropas patērētāju aizsardzības iestādi visiem finanšu pakalpojumiem līdz iniciatīvai, kas regulētu hipotēkas vairākās valūtās visā Eiropas Savienībā. Turklāt tiešsaistē notiks 18 tiešraides sarunas 9 dažādās valodās ar runātājiem no Finance Watch, Francijas un Somijas Centrālās bankas, ar Eiropas Parlamenta deputātu un daudziem citiem. Šīs debates par finanšu nozari notiek laikā, kad cilvēku un uzņēmumu ikdienas dzīvē joprojām ir stipri jūtamas finanšu krīzes sekas. Turpmākajās debašu dienās cilvēkiem, organizācijām un uzņēmumiem būs iespēja norādīt uz joprojām pastāvošajiem šķēršļiem un izteikt priekšlikumus rīcībai Eiropas līmenī.

Vispārīga informācija

Vienotā tirgus mēnesis tiešsaistē notiek http://www.yourideasforeurope.eu/lv četras nedēļas pēc kārtas, ik nedēļu pievēršoties atšķirīgam politikas tematam:

  • 23. – 25. septembris, darbavietas. Kā atrast darbu, dibināt uzņēmumu vai panākt, ka Eiropā tiek atzīta profesionālā kvalifikācija?

  • 30. septembris - 2. oktobris, sociālās tiesības. Kādas ES vienotajā tirgū ir sociālās aizsardzības tiesības attiecībā uz pensiju, veselības aprūpi, publiskajiem pakalpojumiem...?

  • 7. - 9. oktobris, bankas. Ko vēl varētu darīt, lai pasargātu depozītus, novērstu vēl kādas finanšu krīzes iespējas un panāktu, ka bankas investē reālajā ekonomikā, lai sekmētu izaugsmi?

  • 14. - 16. oktobris, e-komercija. Cik viegli pārdot produktus tiešsaistē vai patērētājam pirkt un saņemt tos pārrobežu darījumos? Cik pasargāta ir personu privātā informācija tīmekļa sociālajās vietnēs?

Vienotā tirgus mēneša laikā internetu lietojošajiem Eiropas iedzīvotājiem ir unikāla iespēja izteikties, izaicināt un pilnveidot jaunas, tiešsaistē iesniegtas, ar politiku saistītas idejas. Dalībniekiem tiek piedāvāti vairāki veidi, kā sadarboties ar politikas veidotājiem. Piemēram:

  • balsot un sniegt komentārus par privātpersonu, organizāciju un uzņēmumu iesniegtajām politikas ierosmēm,

  • uzdot jautājumus un debatēt ar komisāriem, EP deputātiem, ES ekspertiem un valsts amatpersonām video sarunu tiešraidē; debašu mēneša laikā ir plānotas aptuveni 80 šādas tiešraides sarunas,

  • pieci dalībnieki tiks aicināti piedalīties noslēguma debatēs ar komisāru Mišelu Barnjē Euronews kanālā 23. oktobrī Eiropas Parlamentā Strasbūrā.

Tagad vēl aizvien var iesniegt idejas tiešsaistes platformā. Tīmekļa vietnē www.yourideasforeurope.eu ir publicētas gandrīz 700 idejas, ko iesniegušas ieinteresētās personas un privātpersonas. Attiecībā uz šīm idejām 23. septembrī sākās debates par idejām attiecībā uz darbavietām un 30. septembrī – par idejām attiecībā uz sociālajām tiesībām, 7. oktobrī sāksies debates par idejām attiecībā uz bankām un 14. oktobrī – par idejām attiecībā uz e-komerciju.

Neatkarīgi moderatori apkopos šo debašu rezultātus – idejas, kas pēc dalībnieku domām spēj mainīt Eiropu. Tās tiks iekļautas arī nobeiguma ziņojumā, kas tiks publicēts un ko varēs izmantot turpmākajā ES darbā.

Papildu informācija

yourideasforeurope.eu

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar