Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. spalio 7 d.

Kokia jūsų nuomonė dėl ES bankų ateities?

Spalio 7 d., pirmadienį, prasidės trečiasis aktyvių ir sąveikių diskusijų internete etapas. Šiame Bendrosios rinkos mėnesio renginyje piliečiai, įmonių bei organizacijų atstovai ir politikos formuotojai diskutuos bankų klausimais (žr. IP/13/847 ir IP/13/882). Piliečiams ir suinteresuotosioms šalims suteikiama galimybė teikti pasiūlymus dėl ES ateities ir juos realiu laiku aptarti internete su visos Europos piliečiais, suinteresuotosiomis šalimis, pareigūnais, vadovais ir ekspertais. Komisija dar kartą naudojasi internetu, norėdama piliečiams ir pilietinės visuomenės grupėms sudaryti sąlygas prisidėti prie jos politikos darbotvarkės. Interneto forumas – tai unikali tiesioginė bendravimo su politikos formuotojais Briuselyje priemonė. Vykstant Bendrosios rinkos mėnesio renginiams forume visomis 24 ES kalbomis paeiliui diskutuojama šiomis keturiomis temomis: užimtumo, socialinių teisių, bankų ir elektroninės prekybos.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Dvi praėjusias savaites vyko iš tiesų konstruktyvios diskusijos pagrindinėmis bendrosios rinkos temomis: užimtumo ir socialinių teisių ateities kintančiomis ekonominėmis sąlygomis. Pateikta ir aptarta keli šimtai politikos pasiūlymų. Ateinančią diskusijų savaitę aptarsime sunkų bankų reguliavimo klausimą. Norėčiau, kad šioje srityje veikiantys asmenys išsakytų savo nuomonę, kokių veiksmų turėtume imtis, kad Europos bankų sistema būtų stabilesnė ir kad ne mokesčių mokėtojai, o finansų sektorius prisiimtų tinkamą atsakomybės dalį.“

Diskusijos dėl 140 politikos pasiūlymų, kuriuos pateikė 27 šalys, vyks spalio 7–9 d. (nuo pirmadienio iki trečiadienio). Per jas bus aptariamos įvairios idėjos: nuo pasiūlymo įsteigti visoms finansinėms paslaugoms bendrą Europos vartotojų apsaugos tarnybą iki iniciatyvos visoje ES reguliuoti įvairiomis valiutomis teikiamas hipotekos paskolas. Be to, bus surengta 18 pokalbių sesijų internetu, kurios vyks 9 kalbomis ir kuriose dalyvaus asociacijos „Finance Watch“ atstovas, taip pat Prancūzijos ir Suomijos centrinių bankų atstovai, Europos Parlamento narys ir daug kitų asmenų. Šios diskusijos finansų sektoriaus klausimais vyksta tokiu metu, kai kasdieniame žmonių gyvenime ir įmonių veikloje vis dar stipriai jaučiamos finansų krizės pasekmės. Ateinančiomis diskusijų dienomis privatūs asmenys ir šioje srityje veikiančių organizacijų bei įmonių atstovai galės atkreipti dėmesį į likusias kliūtis ir pateikti savo pasiūlymų dėl veiksmų Europos lygmeniu.

Pagrindiniai faktai

Bendrosios rinkos mėnesio renginiai vykta internete adresu http://www.yourideasforeurope.eu/en keturias savaites iš eilės. Kiekvieną savaitę nagrinėjama vis kita tema.

  • Rugsėjo 23–25 d. vyko diskusijos užimtumo tema: kaip Europoje rasti darbą, įsteigti įmonę ar pasiekti, kad būtų pripažinta kvalifikacija?

  • Rugsėjo 30 d.–spalio 2 d. nagrinėta socialinių teisių tema: kokiomis socialinės apsaugos teisėmis pensijų, sveikatos apsaugos, viešųjų paslaugų ir kt. srityse naudojamasi ES bendrojoje rinkoje?

  • Spalio 7–9 d. vyksta diskusijos bankų tema: kokių veiksmų dar reikėtų imtis norint apsaugoti indėlius, išvengti dar vienos finansų krizės ir užtikrinti, kad bankai investuotų į realiąją ekonomiką ir taip būtų skatinamas augimas?

  • Spalio 14–16 d. bus nagrinėjama elektroninio verslo tema: ar lengva parduoti gaminius internetu, o klientams juos įsigyti ir gauti kitoje šalyje? Kokia yra duomenų, kuriais asmenys dalijasi socialinių tinklų svetainėse, apsauga?

Vykstant Bendrosios rinkos mėnesio renginiams Europos internautams suteikiama unikali galimybė komentuoti, kritikuoti ir tobulinti šioje srityje veikiančių subjektų pateiktas naujas politikos idėjas. Dalyviai su politikos formuotojais gali bendrauti keliais būdais. Jie gali:

  • balsuoti už individualių asmenų, organizacijų ir įmonių pateiktus politikos pasiūlymus ir juos komentuoti;

  • užduoti klausimų Europos Komisijos ir Parlamento nariams, ES ekspertams bei valstybių veikėjams ir su jais diskutuoti per tiesioginius pokalbius internetu (per mėnesį truksiančias diskusijas tokių tiesioginių pokalbių turėtų įvykti apie 80);

  • penki dalyviai bus pakviesti į š. m. spalio 23 d. Strasbūre, Europos Parlamente vyksiančias ir kanalu „Euronews“ transliuojamas baigiamąsias diskusijas su Komisijos nariu Micheliu Barnier.

Idėjas vis dar galima teikti interneto svetainėje. Beveik 700 idėjų, kurias pateikė suinteresuotieji subjektai, paskelbta svetainėje www.yourideasforeurope.eu. Diskusijos dėl idėjų užimtumo srityje prasidėjo rugsėjo 23 d., o dėl idėjų socialinių teisių srityje – rugsėjo 30 d. Idėjos bankų klausimais aptariamos nuo spalio 7 d., o elektroninio verslo klausimais – nuo spalio 14 d.

Šių diskusijų rezultatus – idėjas, kurios, dalyvių nuomone, gali pakeisti Europą, – apibendrins nepriklausomi diskusijų vedėjai. Be to, jos bus įtrauktos į galutinę ataskaitą. Paskelbta galutinė ataskaita ateityje galės būti naudojama ES darbe.

Daugiau informacijos

yourideasforeurope.eu

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50),

Audrey Augier (+32 2 297 16 07),

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar