Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7. lokakuuta 2013

Sana on vapaa – kerro mielipiteesi pankkien tulevaisuudesta EU:ssa

Maanantaina 7. lokakuuta käynnistyy kolmas sisämarkkinoiden teemakuukauteen liittyvistä reaaliaikaisista verkkokeskusteluista (katso IP/13/847 ja IP/13/882). Tällä kertaa kansalaisten, yritysten, järjestöjen ja poliittisten päättäjien puntarissa ovat pankit. Kansalaisilla ja sidosryhmillä on tilaisuus tehdä EU:n tulevaa toimintaa koskevia ehdotuksia ja vaihtaa niistä mielipiteitä reaaliaikaisesti eri puolilla Eurooppaa verkkokeskusteluun osallistuvien kansalaisten, sidosryhmien, virkamiesten ja johtajien sekä asiantuntijoiden kanssa. Komissio hyödyntää jälleen tietoverkkoa saadakseen kansalaiset ja kansalaisyhteiskunnan ryhmät mukaan poliittiseen toimintaohjelmaansa. Verkkofoorumi tarjoaa sidosryhmille ainutlaatuisen, suoran viestintäyhteyden politiikan laatijoihin Brysselissä. Sisämarkkinoiden teemakuukauden kuluessa foorumilla järjestetään keskustelusarja neljästä teemasta – työllisyydestä, sosiaalisista oikeuksista, pankeista ja sähköisestä kaupankäynnistä – EU:n kaikilla 24 kielellä.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier totesi olevansa tyytyväinen kahden viimeksi kuluneen viikon aikana käytyihin erittäin antoisiin verkkokeskusteluihin. ”Niissä on puitu sisämarkkinoiden keskeisiä kysymyksiä: työpaikkoja ja sosiaalisten oikeuksien tulevaisuutta muuttuvassa taloustilanteessa. Osallistujat ovat esittäneet useita satoja toimintaehdotuksia ja vaihtaneet niistä näkemyksiä. Tämän viikon verkkokeskustelussa pureudutaan ongelmalliseen pankkisääntelyyn. Haluan kuulla kentältä mielipiteitä siitä, miten Euroopan pankkijärjestelmän vakautta voitaisiin parantaa ja miten voitaisiin varmistaa, että rahoitussektori maksaa oman osansa, jottei kuluja sälytetä veronmaksajien kontolle”, Barnier jatkoi.

Keskusteluja käydään maanantaista keskiviikkoon (7.–9. lokakuuta) 140 toimintaehdotuksesta, jotka on saatu 27 maasta. Joukossa on muun muassa ehdotus Euroopan yhtenäisen kuluttajansuojaviranomaisen perustamisesta kaikkia rahoituspalveluja varten sekä aloite, jossa esitetään EU:n laajuista sääntelyjärjestelmää kiinnitysluotoille, jotka koostuvat useasta eri valuutasta. Lisäksi järjestetään 18 reaaliaikaista verkkokeskustelua yhdeksällä eri kielellä. Reaaliaikaisissa chateissa on mukana edustajia Finance Watchista ja Ranskan ja Suomen keskuspankeista, yksi Euroopan parlamentin jäsen sekä monia muita osallistujia. Tämä rahoitussektorikeskustelu käydään tilanteessa, jossa finanssikriisin seuraukset tuntuvat yhä ihmisten ja yritysten arjessa. Lähipäivien keskusteluissa kansalaiset, organisaatiot ja yritykset ruohonjuuritasolta voivat tuoda esiin vielä ratkaisematta olevia ongelmia ja esittää ehdotuksia EU:n tason toimiksi.

Tausta

Sisämarkkinoiden teemakuukausi järjestetään verkkotapahtumana osoitteessa www.yourideasforeurope.eu/fi neljän peräkkäisen viikon aikana. Kullakin viikolla on oma sisämarkkinoihin liittyvä teemansa:

  • 23.–25. syyskuuta keskustellaan työstä: Miten löytää työtä, perustaa yritys tai saada ammattipätevyytensä tunnustetuksi Euroopassa?

  • 30. syyskuuta – 2. lokakuuta keskustellaan sosiaalisista oikeuksista: Mitkä ovat sosiaaliseen suojeluun eli esimerkiksi eläkkeisiin, terveydenhuoltoon tai julkisiin palveluihin liittyvät oikeudet EU:n sisämarkkinoilla?

  • 7.–9. lokakuuta keskustellaan pankeista: Mitä voitaisiin tehdä paremmin talletusten suojaamiseksi, uuden rahoituskriisin ehkäisemiseksi ja sen varmistamiseksi, että pankit sijoittavat reaalitalouteen edistäen kasvua?

  • 14.–16. lokakuuta keskustellaan sähköisestä kaupankäynnistä: Kuinka helppoa on myydä tuotteita verkossa tai kuinka helposti asiakkaat voivat tehdä verkko-ostoksia ja saada tuotteet toimitetuksi ulkomailta? Miten hyvin suojattuja ovat tiedot, joita ihmiset jakavat verkkoyhteisösivustoilla?

Sisämarkkinoiden teemakuukausi tarjoaa Euroopan ”verkkokansalaisille” ainutlaatuisen tilaisuuden esittää näkemyksiään kansalaisten ja sidosryhmien verkossa tekemistä uusista toimintaehdotuksista, kyseenalaistaa niitä ja kehittää niitä edelleen. Osallistujat voivat olla vuorovaikutuksessa päättäjien kanssa monella tavalla. He voivat

  • äänestää ja kommentoida kansalaisten, organisaatioiden ja yritysten esittämiä toimintaehdotuksia,

  • esittää komissaareille, Euroopan parlamentin jäsenille, EU:n asiantuntijoille ja kansallisen tason vaikuttajille kysymyksiä ja käydä heidän kanssaan vuoropuhelua suorissa videokeskusteluissa; keskustelukuukauden aikana on määrä järjestää noin 80 suoraa videokeskustelua.

  • Viisi osallistujaa kutsutaan komissaari Michel Barnier’n kanssa 23. lokakuuta Euroopan parlamentissa Strasbourgissa käytävään päätöskeskusteluun, joka nähdään Euronews-kanavalla.

Ideoita voi esittää jo nyt verkkosivuston kautta. Sidosryhmiltä ja yksityishenkilöiltä on tähän mennessä saatu lähes 700 ideaa, ja ne on julkaistu osoitteessa www.yourideasforeurope.eu. Keskustelut niistä aloitettiin 23. syyskuuta, jolloin aiheena olivat työpaikat. Sosiaalisia oikeuksia koskevat ideat olivat aiheena 30. syyskuuta käynnistyneissä keskusteluissa. Pankkeja koskevista ideoista aletaan keskustella 7. lokakuuta ja sähköistä kaupankäyntiä koskevista ideoista 14. lokakuuta.

Riippumattomat moderaattorit laativat tiivistelmät keskustelujen tuloksista ja kokoavat yhteen ideat, jotka osallistujien mielestä voivat saada aikaan muutosta Euroopassa. Niistä laaditaan myös julkaistava loppuraportti, josta voidaan saada pohjustusta EU:n tuleville toimille.

Lisätietoja

yourideasforeurope.eu

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar