Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 7. oktoober 2013. a.

Milline on pankade tulevik Euroopa Liidus? Öelge oma arvamus

Esmaspäeval, 7. oktoobril algab kolmas voor interaktiivseid internetiarutelusid kodanike, ettevõtjate, organisatsioonide ja poliitikakujundajate vahel. Seekordne arutelu keskendub pankadele ja korraldatakse ühtse turu kuu raames (vt IP/13/847 ja IP/13/882). See on hea võimalus kodanikele ja sidusrühmadele teha ettepanekuid Euroopa Liidu tuleviku suhtes ning vaielda need küsimused selgeks veebikeskkonnas ja reaalajas koos teiste kodanike, sidusrühmade, ametnike, juhtide ja ekspertidega kõikjalt Euroopast. Komisjon osaleb üha aktiivsemalt internetis, et kaasata kodanikke ja kodanikuühiskonna rühmi oma poliitikakavandamisse. Veebifoorum pakub sidusrühmadele ainulaadset ja vahetut suhtlusliini Brüsseli poliitikakujundajatega. Kogu ühtse turu kuu vältel peetakse foorumis järjestikuseid debatte neljal teemal: töökohad, sotsiaalsed õigused, pangad ja e-kaubandus. Seejuures toimub arutelu kõigis 24 ELi ametlikus keeles.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier lausus: „Meil on olnud kaks tõeliselt viljakat nädalat internetiarutelusid ühtse turu põhiküsimuste kohta, nagu töökohad ja sotsiaalsete õiguste tulevik muutuvas majandusolukorras. Mitusada strateegilist ettepanekut on välja käidud ja läbi arutatud. Järgmisel väitlustenädalal käsitleme pankade reguleerimise okkalist teemat. Soovin kuulda rahva arvamust selle kohta, mida peaksime tegema Euroopa pangandussüsteemi stabiliseerimiseks ning selle nimel, et rahandussektor osaleks õiglasel määral kulude katmises, mitte ei lükkaks neid maksumaksjate kaela.”

Väitlused kestavad esmaspäevast kolmapäevani (7.-9. oktoober) 27 riigi 140 ettepaneku üle, mille seas on nii soovitus luua ühtne Euroopa tarbijakaitseamet kõigi finantsteenuste jaoks kui ka algatus, mis reguleeriks mitme valuutaga hüpoteeke Euroopa Liidu piires. Lisaks sellele peetakse veebis üheksas eri keeles ja reaalajas 18 arutelu, kus sõna võtavad mittetulundusühing Finance Watch, Prantsuse ja Soome keskpangad, Euroopa Parlamendi liikmed ja paljud teised. Väitlus finantssektori üle leiab aset ajal, mil rahanduskriisi tagajärjed on üksikisikute ja ettevõtjate igapäevaelus veel vägagi tuntavad. Inimesed, organisatsioonid ja ettevõtjad võivad lähipäevadel juhtida arutelude käigus tähelepanu olemasolevatele takistustele ning esitada oma ettepanekud selle kohta, kuidas Euroopa tasandil edasi tegutseda.

Taustteave

Ühtse turu kuu leiab aset internetis veebilehel http://www.yourideasforeurope.eu nelja järjestikuse nädala jooksul, kusjuures igal nädalal on arutlusel erinev teema:

  • 23.-25. september, teemaks on töökohad: kuidas leida tööd, asutada ettevõtet või saada kutseoskustele Euroopas tunnustust?

  • 30. september – 2. oktoober, teemaks on sotsiaalsed õigused: millised on sotsiaalsed õigused ELi ühtsel turul näiteks pensionite, tervishoiu või avalike teenuste valdkonnas?

  • 7.-9. oktoober, teemaks on pangad: mida on veel võimalik teha hoiuste kaitsmiseks, uue finantskriisi ennetamiseks ning selle tagamiseks, et pangad investeeriksid majanduskasvu tugevdamiseks reaalmajandusse?

  • 14.-16. oktoober, teemaks on e-kaubandus: kui lihtne on toodete müük internetis või nende ostmine ja tellimine teise riiki? Kuivõrd kaitstud on andmed, mida inimesed sotsiaalvõrgustikes jagavad?

Ühtse turu kuu annab Euroopa internetikasutajatele ainulaadse võimaluse avaldada arvamust internetis avaldatud ja rahva seast pärit uute ideede kohta, nende üle vaielda ning neid täiustada. See annab osalejatele võimaluse poliitikakujundajatega mitmel viisil suhelda. Nad võivad:

  • hääletada ja kommenteerida eraisikute, organisatsioonide ja ettevõtjate esitatud ettepanekuid,

  • esitada volinikele, Euroopa Parlamendi saadikutele, ELi ekspertidele ja siseriikliku tasandi otsustajatele reaalajas videokonverentsi kaudu küsimusi ning nendega arutellu laskuda; ligikaudu 80 neist veebiaruteludest toimuvad väitluste kuu jooksul,

  • Viis osalejat kutsutakse lõpparutelule volinik Barnier'ga. Arutelu toimub 23. oktoobril Euroopa Parlamendis Strasbourgis ja sellest teeb ülekande telekanal Euronews.

Ideid võib siiski esitada juba praegu veebiplatvormi kaudu. Ligemale 700 ideed sidusrühmadelt ja üksikisikutelt on avaldatud veebisaidil www.yourideasforeurope.eu. Töökohti käsitlevad ideed pandi väitlusse 23. septembril ja sotsiaalseid õigusi käsitlevad ideed 30. septembril; 7. oktoobril järgnevad ideed pankade kohta ning 14. oktoobril ideed e-kaubanduse kohta.

Sõltumatud moderaatorid võtavad kokku kõnealuste väitluste tulemused — ideed, mis osalejate meelest võivad muuta Euroopat. Need ideed lisatakse ka lõpparuandesse, mis avaldatakse ning mis võivad jõuda ELi tulevastesse tegevuskavadesse.

Lisateave

yourideasforeurope.eu

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar