Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 7. října 2013

Jaká budoucnost čeká banky v EU? Řekněte nám svůj názor

V pondělí 7. října se v rámci měsíce jednotného trhu (viz IP/13/847 a IP/13/882) otevře třetí kolo živých, interaktivních internetových diskusí mezi občany, podniky, organizacemi a tvůrci politik, tentokrát na téma banky. Pro občany a zúčastněné strany je to příležitost, aby předložili návrhy týkající se budoucnosti EU, a tyto návrhy projednali online v reálném čase s ostatními občany, zúčastněnými stranami, úředníky, politiky a odborníky z celé Evropy. Komise opět využívá internet k zapojení občanů a skupin občanské společnosti do své politické agendy. Online fórum nabízí zúčastněným stranám jedinečné a bezprostřední komunikační spojení s tvůrci politik v Bruselu. Během měsíce jednotného trhu probíhá na fóru série debat na tato čtyři témata: zaměstnanost, sociální práva, banky a elektronický obchod - ve všech 24 úředních jazycích EU.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Máme za sebou dva týdny velmi přínosných internetových diskusí na témata, která jsou pro jednotný trh klíčová: zaměstnanost a budoucnost sociálních práv v měnící se hospodářské situaci. Předloženo a rozebíráno bylo několik stovek námětů řešení. Následující diskusní týden se budeme věnovat palčivé otázce regulace bank. Rád bych slyšel od lidí z praxe, co máme podle nich udělat pro to, aby byl bankovní systém v Evropě stabilnější a aby finanční sektor, a ne daňoví poplatníci, spravedlivě platil svůj díl.“

Diskuse budou probíhat od pondělí do středy (7.–9. října) a budou se týkat 140 námětů z 27 zemí. Tyto podněty pokrývají témata počínaje návrhem na vytvoření jediného evropského orgánu pro ochranu spotřebitele v oblasti všech finančních služeb, až po iniciativu, která by regulovala hypoteční úvěry v celé EU. Navíc proběhne 18 živých internetových chatů v 9 různých jazycích, jichž se zúčastní zástupci sdružení Finance Watch, francouzské a finské centrální banky, poslanec Evropského parlamentu a mnozí další. Diskuse o finančním sektoru probíhá v době, kdy lidé i podniky stále ještě silně pociťují následky finanční krize ve svém každodenním životě. Během nadcházející diskuse budou mít jednotlivci, organizace a podniky příležitost poukázat na přetrvávající překážky a předložit své návrhy na opatření na evropské úrovni.

Souvislosti

Měsíc jednotného trhu probíhá online na http://www.yourideasforeurope.eu/cs po čtyři týdny, přičemž každý týden je věnován jinému politickému tématu:

  • 23.—25. září, věnováno zaměstnanosti: Jak si v Evropě najít práci, začít podnikat nebo si nechat uznat dosažené vzdělání?

  • 30. září—2. října, věnováno sociálním právům: Jaká práva sociální ochrany existují v rámci jednotného trhu EU v oblasti důchodů, zdravotní péče, veřejných služeb...?

  • 7.—9. října, věnováno bankám: Jak lépe chránit vklady, jak zabránit další finanční krizi a zajistit, aby banky investovaly do reálné ekonomiky na podporu růstu?

  • 14.—16. října, věnováno elektronickému obchodu: Jak náročný je prodej nebo nákup výrobků po internetu a jejich dodání do jiné země z pohledu spotřebitele? Jak jsou chráněny údaje, které lidé sdílejí na stránkách sociálních sítí?

Měsíc jednotného trhu nabízí evropským občanům jedinečnou příležitost vyslovit svůj názor na nové politické návrhy předložené na internetu jinými účastníky diskuse, vyjádřit k nim své připomínky a navrhnout jejich vylepšení. Měsíc jednotného trhu nabízí účastníkům různé způsoby, jak oslovit tvůrce politik. Lidé mohou:

  • hlasovat o navrhovaných opatřeních jednotlivců, organizací a podniků a vyjadřovat k nim připomínky,

  • v přímých diskusích prostřednictvím videochatu klást otázky komisařům, poslancům Evropského parlamentu, odborníkům EU a osobnostem z členských států a diskutovat s nimi; v průběhu celého měsíce diskusí se uskuteční přibližně 80 takovýchto chatů,

  • pět účastníků bude pozváno na závěrečnou diskusi s komisařem Michelem Barnierem, která proběhne dne 23. října v Evropském parlamentu ve Štrasburku a bude přenášena prostřednictvím Euronews.

Náměty lze nyní stále předkládat pomocí online platformy. Na internetové stránce http://www.yourideasforeurope.eu/cs je zveřejněno téměř 700 podnětů, které zaslali zúčastněné strany i jednotlivci. Tyto podněty byly otevřeny pro diskusi dne 23. září pro oblast zaměstnanosti, dne 30. září pro náměty v oblasti sociálních práv, dne 7. října se začne diskutovat o námětech v oblasti bank a od 14. října o námětech v oblasti elektronického obchodu.

Nezávislí moderátoři shrnou výsledky diskusí — náměty, které podle účastníků mohou změnit Evropu. Rovněž budou uveřejněny v závěrečné zprávě a mohou posloužit jako podklad pro budoucí činnost EU.

Další informace

yourideasforeurope.eu

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Audrey Augier (+32 22971607)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar