Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 7 октомври 2013 г.

Какво да бъде бъдещето за банките в ЕС? Споделете вашите виждания

В понеделник, 7 октомври, ще бъде отбелязано началото на трети кръг интерактивни онлайн дебати на живо — този път за банките — между гражданите, предприятията, организациите и създателите на политики в рамките на Месеца на Единния пазар (вж. IP/13/847 и IP/13/882). Това е възможност за гражданите и заинтересованите страни да направят предложения за бъдещето на ЕС и да обсъдят тези предложения онлайн, в реално време с други граждани, заинтересовани страни, длъжностни лица и лидери, както и експерти от цяла Европа. Комисията отново прибягва до световната мрежа, за да включи гражданите и гражданското общество в програмата си за изготвянето на политики. Форумът онлайн предлага на заинтересованите страни пряка и незабавна комуникация със създателите на политиките в Брюксел. Посредством месеца на Единния пазар, форумът е домакин на последователни дебати по четири теми: работни места, социални права, банки и електронна търговия — на всички 24 езика на ЕС.

Комисарят, отговарящ за вътрешния пазар и услугите — Мишел Барние, заяви: „Изминаха две наистина ползотворни седмици на онлайн дебати по ключови въпроси за Единния пазар: работните места и бъдещето на социалните права, в променящия се икономически контекст. Бяха направени и обсъдени няколкостотин предложения за политиката. През следващата седмица на дебати ще обсъждаме парливия въпрос за регулирането на банковия сектор. Искам да чуя от хората по места какво считат, че трябва да направим за една по-стабилна банкова система в Европа и за да осигурим, че банковият сектор плаща своя справедлив дял, а не данъкоплатците.

Обсъжданията ще продължат от понеделник до сряда (7—9 октомври) по 140 предложения за политиката от 27 държави от ЕС, започващи от предложение за създаване на единен европейски орган за защита на потребителите по отношение на всички финансови услуги и стигащи до инициатива, която би регламентирала ипотечните кредити в ЕС, които са в няколко валути. В допълнение онлайн ще се проведат 18 сесии на живо на 9 различни езика с участието на представители на организацията „Finance Watch“, на централните банки на Франция и Финландия, на членове на Европейския парламент и много други. Дебатът върху финансовия сектор идва в момент, в който последиците от финансовата криза все още силно се проявяват в ежедневието на хората и предприятията. В предстоящите дни на дебат хората, организациите и предприятията по места ще имат възможността да изложат препятствията, които остават, и да направят предложения за действия на европейско равнище.

Контекст

Месецът на Единния пазар се провежда онлайн на http://www.yourideasforeurope.eu/en в продължение на 4 последователни седмици, като всяка седмица ще се разисква различна тема:

  • 23—25 септември, за работните места: Как да се намери работа, да се създаде предприятие, или да се придобие квалификация, която се признава в Европа?

  • 30 септември — 2 октомври, за социалните права: Какви права на социална защита съществуват в Единния пазар на ЕС по отношение на пенсиите, здравеопазването, обществените услуги...?

  • 7—9 октомври, за банките: Какво може още да се направи, за да се защитят влоговете, да се предотвратят нови финансови кризи, и да се осигури, че банките инвестират в реалната икономика за насърчаването на икономическия растеж?

  • 14—16 октомври, за електронната търговия: Колко лесно е продаването на продукти онлайн, или тяхното купуване и получаване от чужбина като клиент? Колко са защитени данните, които хората обменят в социалните мрежи?

Месецът на Единния пазар предоставя уникална възможност за европейските онлайн граждани да коментират, поставят под въпрос и доуточнят нови идеи за политиките, предложени онлайн от хората на терена. Той предлага на участниците редица начини за взаимодействие със създателите на политики. Те могат:

  • да гласуват и коментират предложенията за политиките на граждани, организации и предприятия,

  • да задават въпроси и да обсъждат с комисари, членове на ЕП, експерти на ЕС и национални експерти посредством видео разговори на живо; около 80 от тези сесии ще се проведат в месеца на дебати,

  • Пет участници ще бъдат поканени на заключителен дебат с комисар Мишел Барние по Евронюз на 23 октомври в Европейския парламент в Страсбург.

Идеи могат все още да се подават чрез платформата онлайн. На www.yourideasforeurope.eu са публикувани почти 700 идеи, дадени от различни заинтересовани страни и граждани. На 23 септември бяха открити за дебат идеите, свързани с работните места, а на 30 септември — идеите, свързани със социалните права, на 7 октомври ще бъдат открити за дебат идеите, свързани с банките, и на 14 октомври — идеите, свързани с електронната търговия.

Независими модератори ще обобщят резултатите от тези обсъждания — идеите, които участниците считат, че могат да променят Европа. Те ще бъдат включени и в заключителния доклад, който ще се публикува и може да бъде използван в бъдещата работа на ЕС.

За повече информация

yourideasforeurope.eu

За връзка:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar