Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE BG

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 4. oktobrī

ES palīdz Etiopijā uzlabot nodrošinātību ar pārtiku un palielināt izturētspēju pret sausumu

Eiropas Savienība (ES) ir paziņojusi, ka tā nodrošinās 50 miljonus eiro, lai uzlabotu nodrošinātību ar pārtiku un palielinātu izturētspēju pret sausumu Etiopijas dienvidos un austrumos. Šis projekts ir daļa no „Atbalsts Āfrikas raga izturētspējai (SHARE)” iniciatīvas, ko uzņēmās īstenot ES komisāri Andris Piebalgs un Kristalīna Georgijeva.

Jaunie līdzekļi palīdzēs uzlabot nodrošinātību ar pārtiku Etiopijas zemieņu apgabalos, izmantojot virkni ilgtermiņa pasākumu: piemēram, tie atbalstīs mehānismu, kas nodrošina skaidru naudu un pārtiku neaizsargātiem iedzīvotājiem satricinājumu gadījumā (piem., sausums) un uzlabos uzturu, piemēram, sekmējot pārtikas dažādošanu un dārzeņu, piena un lopbarības ražošanu vietējā līmenī.

Palīdzība stiprinās arī pakalpojumus dzīvnieku veselības jomā un atbalstīs mājlopu vakcinēšanas kampaņas, kā arī dabas resursu, piemēram, ūdens un ganību, apsaimniekošanu. Dažādās darbības palīdzēs ģimenēm gūt lielākus ienākumus un labāk sagatavoties tam, lai pārciestu turpmākus sausuma vai satricinājumu periodus.

ES jau ir darījusi visu iespējamo, lai ar humāno palīdzību novērstu sausuma tūlītējo ietekmi Etiopijā. Ar šo jauno programmu mēs palīdzēsim Etiopijas iedzīvotājiem ilgtermiņā – sniedzot atbalstu, lai palīdzētu viņiem atsākt normālu dzīvi un nopelnīt iztiku un nodrošinātu, ka viņi ir labi sagatavoti tam, lai pārciestu sausuma periodus, kas nākotnē nenovēršami atkārtosies,” sacīja attīstības komisārs Andris Piebalgs.

Par starptautisko sadarbību, humāno palīdzību un reaģēšanu krīzes situācijās atbildīgā komisāre Kristalīna Georgijeva piebilda: „ES SHARE iniciatīva efektīvi sasaista humānās palīdzības sniegšanu ar ilgtermiņa attīstības atbalstu, lai neaizsargātos iedzīvotājus Āfrikas ragā labāk aizsargātu no periodiska sausuma un bada. Ar SHARE palīdzību viņi būs labāk sagatavoti tam, lai pārciestu šādus satricinājumus ilgtermiņā. SHARE ir lielisks piemērs tam, kā mēs varam nodrošināt ES ārējās palīdzības instrumentu labāku saskaņotību un mūsu atbalsta maksimālu pozitīvu ietekmi uz tiem iedzīvotājiem, kuriem tas paredzēts.”

Āfrikas rags cieš no periodiska sausuma, kas bieži vien rada ārkārtas situācijas lielas uztura nepietiekamības un pārtikas nodrošinātības trūkuma dēļ. Pieaugošais demogrāfiskais spiediens uz dabas resursiem, kā arī vāja infrastruktūra, alternatīvu iztikas līdzekļu trūkums, kā arī nedrošība iedzīvotājus šajā reģionā padara īpaši neaizsargātus pret sausuma periodiem.

SHARE iniciatīva sniedz papildu atbalstu vissmagāk skartajiem Āfrikas raga reģioniem, uzlabo sagatavotību katastrofām un palīdz labāk sasaistīt humāno palīdzību ar sadarbību attīstības jomā.

Vispārīga informācija

Projektu „Izturētspējas kapacitātes palielināšana Etiopijas dienvidos un austrumos” (ARCE) (daļa no SHARE reģionālās programmas) īstenos UNICEF, ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) un Pasaules banka, kā arī NVO.

Projekts iegulda cilvēku un kopienu spējās pārciest sausuma periodus. Tas atbilst ES pieejai palielināt izturētspēju, apvienojot humāno un attīstības palīdzību. Projekta galvenā uzmanība ir vērsta uz Etiopijas dienvidu un austrumu reģioniem – tām valsts daļām, kuras regulāri skar sausums. Palīdzība ir daudzveidīga, aptverot nodrošinātību ar pārtiku un uzturu, iztikas līdzekļu dažādošanu un dabas resursu apsaimniekošanu.

Attīstības sadarbības programma ar Etiopiju ir viena no lielākajām ES vadītajām programmām pasaulē. Maksājumi iepriekšējos gados sasniedza vidēji aptuveni 160 miljonus eiro gadā. Ilgtermiņa sadarbības programma ir vērsta uz trīs jomām: lauku attīstību un nodrošinātību ar pārtiku, transportu un reģionālo integrāciju, kā arī pakalpojumu sniegšanu un pārvaldību.

Sīkāka informācija

IP/12/1052: ES izvirza izturētspēju kā centrālo elementu savā darbā bada un nabadzības apkarošanai

MEMO/12/589: Komisāru Kristalīnas Georgijevas un Andra Piebalga kopīgais paziņojums par Āfrikas ragu – gadu pēc paziņošanas par badu

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta – EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Eiropas Komisijas humānās palīdzības un civilās aizsardzības tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Par starptautisko sadarbību, humāno palīdzību un reaģēšanu krīzes situācijās atbildīgās Eiropas komisāres Kristalīnas Georgijevas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/hot_topics/european_disaster_response_capacity_en.htm

Delegācijas Etiopijā tīmekļa vietne:

http://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)


Side Bar