Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 4 oktober 2013

OPEN DAYS: "Europas regioner och städer på väg mot 2020" och att investera i tillväxt

Mer än 5 500 företrädare för städer och regioner i Europa med olika åsikter och erfarenheter kommer att diskutera EU:s regionalpolitik. Hur kan nästa omgång regionalpolitiska investeringar bidra till att få igång tillväxten i Europa, skapa jobb och öka konkurrenskraften?

Open days – Europeiska veckan för regioner och städer äger rum i Bryssel den 7–10 oktober och ordnas i år för elfte gången. Evenemanget pågår alltså i fyra dagar och är det största i sitt slag. Beslutsfattare, politiker och experter kommer att diskutera de viktiga frågor som EU:s regionalpolitik står inför idag. Genomgripande förändringar av regionalpolitiken har just genomförts och planeringen inför 2014–2020 års program befinner sig i ett kritiskt skede. Som arrangörer står Johannes Hahn, EU-kommissionär för regionpolitik, och Luis Valcárcel, Regionkommitténs ordförande. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso kommer att invigningstala. Inledningssessionen kommer att omfatta en paneldebatt om den centrala roll EU:s regionalpolitik spelar när det gäller att få igång återhämtningen och tillväxten i Europa.

– Årets Open days är den plattform vi utgår ifrån när vi planerar våra investeringar för de kommande sju åren. Evenemanget äger rum vid ett avgörande skede i EU:s regionalpolitik. Vi befinner oss i slutstadiet av förhandlingarna om den framtida regionalpolitiken, och regionerna håller på att förbereda och lägga fram sina strategier för nästa omgång program, i nära samarbete med kommissionens avdelningar. Den nya regionalpolitiken skapar verkliga möjligheter för regionerna investera i tillväxt och välstånd. Det handlar om att rikta in sig på prioriterade investeringar, och samtidigt att bygga på städernas och regionernas starka sidor. Jag ser fram emot att diskutera hur regionalpolitiken kan bidra till att omvandla våra städer och regioner, göra dem mer konkurrenskraftiga och skapa tillväxt och sysselsättning, säger Johannes Hahn inför evenemanget.

– Vi har reformerat sammanhållningspolitiken, och nu måste vi se till att det så fort som möjligt finns effektiva verktyg för att stödja återhämtningen och öka sysselsättningen. Det är en kamp mot klockan för de lokala och regionala myndigheterna för att man ska kunna börja genomför investeringsplanerna för 2014–2020 under nästa år. Regionkommittén gör allt för att hjälpa regionerna att klara av detta i tid och samtidigt ta fram projekt och strategier av högsta kvalitet. Årets Open days är därför av avgörande betydelse för regionalpolitikens huvudaktörer. Det är tillfälle för dem att lära sig allt om nya verktyg och bestämmelser och att dela med sig av sina bästa idéer för att skapa tillväxt i regionerna, säger Luis Valcárcel.

Mottot för årets Open days är "Europas regioner och städer på väg mot 2020". Det anordnas 100 workshoppar på följande teman:

  • Att hantera förändringar 2014–2020: innovativa sätt att genomföra investeringsprioriteringar (integrerade territorielle investeringar, gemensamma handlingsplaner, förvaltningsfrågor, finansieringsinstrument osv.)

  • Synergieffekter och samarbete mellan politik på europeisk, nationell och regional nivå och med olika typer av finansiering. Olika typer av samarbete kommer att gås igenom, t.ex. makroregionala strategier och samarbete mellan nationella, regionala och lokala förvaltningar och institutioner med sakkunskap på olika områden.

  • Utmaningar och lösningar: De gemensamma utmaningar som Europas regioner och stadsområden står inför bedöms och praktiska lösningar föreslås, t.ex. småföretagens tillgång till kredit och till globala marknader, ungdomsarbetslöshet, demografiska utmaningar, hantering av avfall, vatten och naturrisker, trafikstockningar, föroreningar och hög energiförbrukning.

Höjdpunkterna i programmet

Luis Valcárcel och Johannes Hahn kommer att leda rundabordssamtal med pressen den 7 oktober kl. 13.30 i Regionkommitténs lokaler.

De 19 finalister som tävlar i fyra kategorier för Regiostarspriset 2014 visas upp under en heldagsworkshop i Charlemagnebyggnaden.

Presentation av resultaten från undersökningen av livskvaliteten i europeiska städer den 8 oktober kl. 16.30–17.15 i Schumansalen i Berleymont. I undersökningen har 41 000 invånare i 79 städer berättat hur de ser på livet i sin stad.

Utställningen ‘100 EUrban solutions’ invigs av Johannes Hahn och Rudi Vervoort, ministerpresident för huvudstadsregionen Bryssel, den 8 oktober kl. 17.30 på Place Jean Rey/Jean Reyplein. Flera nätverksevenemang äger rum på kvällen den 8 oktober på tolv olika ställen längs med utställningsvägen.

Vinnarna i fototävlingen "Europe in my region” kommer från Grekland, Ungern och Malta, och de kommer att ta emot sina priser från Johannes Hahn den 9 oktober kl. 11.15 i Charlemagnebyggnaden.

Nytt för i år är en Master Class för 77 särskilt utvalda doktorander och unga forskare på området regional- och stadspolitik.

Utöver dessa evenemang i Bryssel anordnas mer än 300 lokala evenemang under rubriken "Europa i min region" eller "Europa i min stad" fram till december 2013.

Mer information:

www.opendays.europa.eu

@EU_Regional / @EU_CoR / @JHahnEU: #euopendays - Alla bilder på Flickr

Mediaprogrammet

Partnerregioner per land

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar