Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 4. oktobra 2013

OPEN DAYS: Pospešen razvoj evropskih regij in mest do leta 2020 in vlaganje v gospodarsko rast

Več kot 5 500 regionalnih in mestnih predstavnikov iz cele Evrope se bo udeležilo izmenjave mnenj in pristopov o tem, kako lahko naslednja generacija naložb v okviru evropske regionalne politike vrne Evropo na pot gospodarske rasti, ustvarjanja delovnih mest ter spodbujanja konkurenčnosti.

Vsakoletni „OPEN DAYS – Evropski teden regij in mest,“ enajsti po vrsti, bodo potekali od 7. do 10. oktobra v Bruslju. Na štiridnevnem dogodku, ki je največja tovrstna prireditev, se bodo srečali oblikovalci politik, politiki in strokovnjaki ter razpravljali o ključnih vprašanjih, s katerimi se trenutno sooča regionalna politika Evropske unije. V tem času se zaključujejo tudi temeljne reforme politike, programiranje za obdobje 2014–2020 pa je vstopilo v ključno fazo. Prireditev bosta gostila evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn in Odbor regij, otvoril pa jo bo predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso.

Med otvoritveno sejo bo potekala tudi okrogla miza o osrednji vlogi regionalne politike Evropske unije pri spodbujanju okrevanja in gospodarske rasti v Evropi.

Še pred dogodkom je komisar Hahn izjavil: „Letošnji OPEN DAYS pomenijo odskočno desko za naše odločitve o naložbah in načrtovanju naših sredstev v naslednjih sedmih letih. Letošnji OPEN DAYS potekajo v ključnem trenutku regionalne politike Evropske unije. Pogajanja o reformi politike se bližajo zaključku, regije pa zelo tesno sodelujejo s službami Komisije, da bi pripravile temelje in predstavile svoje strategije za naslednjo generacijo programov. Naša nova reformirana politika regijam ponuja resnično priložnost za naložbe v gospodarsko rast in blaginjo v prihodnosti. Njen glavni poudarek je na usmerjenosti v prednostne naložbe, ki temeljijo na posameznih prednostih naših mest in regij. Že zdaj se veselim naše razprave o tem, kako lahko regionalna politika pripomore k preoblikovanju naših mest in regij, da bodo postali konkurenčnejši, spodbudili gospodarsko rast in ustvarjali delovna mesta.“

Predsednik Odbora regij Valcárcel je dodal: „Začetek reformirane kohezijske politike je bil uspešen in lahko pričakujemo, da bo ta politika v najkrajšem možnem času zagotovila učinkovite instrumente, ki bodo podprli gospodarsko okrevanje in spodbudili zaposlovanje. Regije in lokalne oblasti tekmujejo s časom, da bi v prihodnjem letu zagotovile začetek izvajanja naložbenih načrtov za obdobje 2014–2020. Odbor regij se je v celoti zavezal, da bo regijam pomagal zmagati v tej tekmi s časom in jim zagotovil najkakovostnejše projekte in strategije. V tem smislu bodo OPEN DAYS 2013 pomenili enkratno priložnost, da se ključni akterji regionalne politike seznanijo z novimi instrumenti in pravili ter si izmenjajo najboljše zamisli za spodbujanje gospodarske rasti naših regij.“

V okviru letošnjih OPEN DAYS pod geslom „Pospešeni razvoj evropskih regij in mest do leta 2020“ bo potekalo 100 delavnic, na katerih bodo obravnavane naslednje teme:

  • Obvladovanje sprememb v obdobju 2014–2020: inovativni pristopi k uresničevanju prihodnjih prednostnih naložb (npr. celostne teritorialne naložbe, skupni akcijski načrti, problematika upravljanja, finančni instrumenti itd.)

  • Sinergije in sodelovanje: med različnimi evropskimi, nacionalnimi in regionalnimi politikami ter združevanje različnih virov financiranja. Obravnavani bodo različni pristopi k sodelovanju, kot so makro-regionalne strategije in sodelovanje med nacionalnimi, regionalnimi in občinskimi upravami ter strokovnimi ustanovami.

  • Izzivi in rešitve: ocenjeni bodo izzivi, ki so skupni evropskim regionalnim in mestnim območjem, in predlagane praktične rešitve, npr. dostop MSP do posojil in svetovnih trgov, brezposelnost mladih, demografski izzivi, ravnanje z odpadki, gospodarjenje z vodo, obvladovanje naravnih tveganj, prometni zastoji, onesnaženost ter velika poraba energije.

Glavne točke programa

Presednik Valcárcel in komisar Hahn bosta 7. oktobra ob 13.30 v prostorih Odbora regij priredila okroglo mizo za medije.

19 finalistov, ki tekmujejo v štirih kategorijah za nagrado „RegioStars“ za leto 2014, je bilo predstavljenih v celodnevni delavnici v stavbi Charlemagne v Bruslju.

Predstavitev „Kakovost življenja v evropskih mestih“ — ključne ugotovitve ankete 41 000 državljanov iz 79 mest, ki so izrazili svoja mnenja o mestnem življenju: v torek, 8. oktobra od 16.30 do 17.15 v dvorani Schuman v stavbi Berlaymont.

100 EUrbanih rešitev“ Razstava na prostem, ki jo bosta v torek, 8. oktobra ob 17:30 na trgu Place Jean Rey v Bruslju otvorila komisar Johannes Hahn in ministrski predsednik regije glavnega mesta Bruselj Rudi Vervoort, ter več dogodkov mrežnega povezovanja, ki bodo potekali zvečer, 8. oktobra na 12 različnih lokacijah razstavne poti.

Komisar Hahn bo zmagovalcem iz Grčije, Madžarske in Malte v sredo 9. oktobra ob 11.15 v stavbi Charlemagne podelil nagrade fotografskega natečaja za leto 2014 z naslovom „Evropa v moji regiji.“

Letošnja novost na OPEN DAYS je program Master Class za 77 izbranih doktorskih študentov in raziskovalcev, ki so na začetku svoje poklicne poti, na področju regionalne in urbanistične politike.

Poleg seminarjev v Bruslju se bo do decembra 2013 odvilo več kot 300 dogodkov pod geslom „Evropa v moji regiji/mestu“.

Več informacij:

www.opendays.europa.eu

@EU_Regional / @EU_CoR / @JHahnEU: #euopendays - Vse fotografije na spletišču Flickr

Program Media

Partnerske regije po državah

Kontaktne osebe:

Shirin Wheeler (+32 22966565)

Annemarie Huber (+32 22993310)


Side Bar