Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 4. októbra 2013

OPEN DAYS: Európske regióny a mestá sa pripravujú na rok 2020 a investujú do rastu

Viac ako 5 500 zástupcov regiónov a miest z celej Európy si vymení názory na to, ako môže budúca generácia investícií v rámci regionálnej politiky EÚ dostať Európu späť na cestu rastu, vytvárania pracovných miest a zvýšenia konkurencieschopnosti, ako aj s tým súvisiace postupy.

V Bruseli sa od 7. do 10. októbra uskutoční už 11. ročník podujatia OPEN DAYS – Európsky týždeň regiónov a miest. Na štvordňovom podujatí, ktoré je najväčším svojho druhu, sa počas diskusií o kľúčových otázkach, ktorým v súčasnosti regionálna politika EÚ čelí, stretnú tvorcovia politiky, politici a odborníci. Uskutočňuje sa v čase, keď sa dokončujú zásadné reformy politiky a plánovanie programov na roky 2014 až 2020 sa nachádza v rozhodujúcej fáze. Podujatie organizované pod záštitou komisára pre regionálnu politiku Johannesa Hahna a predsedu Výboru regiónov Ramóna Luis Valcárcela otvorí predseda Európskej komisie José Manuel Barroso. Pri príležitosti otvorenia sa uskutoční panelová diskusia o ústrednej úlohe regionálnej politiky EÚ pri podpore hospodárskeho oživenia a rastu Európy.

Komisár Hahn pred týmto podujatím uviedol: „Tohtoročné podujatie OPEN DAYS je odrazovým mostíkom pre to, ako budeme investovať a plánovať naše financie v nasledujúcich siedmych rokoch. Toto podujatie prichádza v rozhodujúcom čase pre regionálnu politiku EÚ. Rokovania o reforme politiky sú v záverečnej fáze a regióny úzko spolupracujú s útvarmi Komisie na príprave podmienok a predstavení stratégií pre nasledujúcu generáciu programov. Naša nová a zreformovaná politika dáva regiónom skutočnú príležitosť na investovanie do budúceho rastu a prosperity. Zámerom je sústrediť sa na priority, ale zároveň využiť silné stránky jednotlivých miest a regiónov. Teším sa na diskusie o tom, ako môže regionálna politika pomôcť pri transformácii našich miest a regiónov a zvýšiť ich konkurencieschopnosť, vytvárať rast a nové pracovné miesta.“

Predseda Výboru regiónov Valcárcel dodal: „Začína sa uplatňovať zreformovaná kohézna politika, od ktorej očakávame, že čo najskôr poskytne efektívne nástroje na podporu hospodárskeho oživenia a zvýšenia zamestnanosti. Regióny a miestne orgány začali preteky s časom, aby zabezpečili, že počas nasledujúceho roka sa začnú realizovať investičné plány na roky 2014 až 2020. Výbor regiónov je pripravený v plnej miere pomôcť regiónom, aby sa im to podarilo a aby sa zároveň zabezpečila najvyššia kvalita projektov a stratégií. Z tohto hľadiska bude podujatie OPEN DAYS 2013 pre rozhodujúce subjekty regionálnej politiky kľúčovou príležitosťou na to, aby sa oboznámili s novými nástrojmi a pravidlami a podelili sa s najlepšími nápadmi, ako priniesť rast do našich regiónov.“

Tohtoročným mottom podujatia OPEN DAYS je „Európske regióny a mestá sa pripravujú na rok 2020“ a v rámci neho sa 100 pracovných seminárov sústreďuje na tieto témy:

  • Riadenie zmeny v období 2014 – 2020: inovačné prístupy k plneniu budúcich investičných priorít (napr. integrované územné investície, spoločné akčné plány, otázky hospodárskeho riadenia, finančné nástroje atď.).

  • Synergie a súčinnosť: medzi rôznymi politikami na úrovni EÚ, štátov a regiónov, ako aj kombinovanie rôznych zdrojov financovania. Budú sa skúmať rozličné prístupy k spolupráci, napríklad makroregionálne stratégie alebo spolupráca medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a mestskými správnymi orgánmi a odbornými inštitúciami.

  • Výzvy a riešenia: Posudzujú sa podobné problémy, ktorým čelia regionálne a mestské oblasti v Európe, a navrhujú sa nové riešenia, napríklad: prístup MSP (malé a stredné podniky) k úverovým zdrojom a svetovým trhom, nezamestnanosť mládeže, demografické zmeny, hospodárenie s odpadom, riadenie rizík v oblasti vodných a prírodných zdrojov, dopravné preťaženie, znečistenie životného prostredia alebo vysoká spotreba energií.

Hlavné body programu

Predseda Valcárcel a komisár Hahn usporiadajú okrúhly stôl s novinármi 7. októbra o 13.30 v sídle Výboru regiónov.

19 finalistov súťaže o ceny RegioStars na rok 2014 rozdelené do štyroch kategórií sa zúčastní na celodennom pracovnom seminári v budove Charlemagne v Bruseli.

Prezentácia výsledkov projektu s názvom Kvalita života v európskych mestách - Kľúčové zistenia výskumu, v rámci ktorého 41 000 občanov zo 79 miest vyjadrilo svoj názor na život v mestách: 8. október (utorok) 16.30 – 17.15 v budove Berlaymont, miestnosť Schuman.

100 EUrban solutions“, výstava pod šírym nebom, ktorú otvoria komisár Hahn a Rudi Vervoort, predseda regiónu hlavného mesta Brusel v utorok 8. októbra o 17.30 na námestí Jean Rey v Bruseli a niekoľko podujatí zameraných na tvorbu kontaktov, ktoré sa uskutočnia vo večerných hodinách 8. októbra v ďalších 12 lokalitách výstavného okruhu.

V stredu 9. októbra o 11.15 v budove Charlemagne odovzdá Komisár Hahn ceny víťazom fotografickej súťaže „Europe in my region“ (Európa v mojom regióne) na rok 2014, ktorí pochádzajú z Grécka, Maďarska a Malty.

Tohtoročnou novinkou podujatia OPEN DAYS sú prednášky v rámci tzv. Master Class pre 77 vybraných doktorandov a začínajúcich výskumných pracovníkov v oblasti regionálnej a mestskej politiky.

Popri seminároch v Bruseli sa v období do decembra 2013 bude konať viac ako 300 podujatí pod hlavičkou „Európa v mojom regióne/meste“.

Ďalšie informácie:

www.opendays.europa.eu

@EU_Regional / @EU_CoR / @JHahnEU: #euopendays - Všetky fotografie na Flickri

Program pre zástupcov médií

Partnerské regióny v jednotlivých krajinách

Kontaktné osoby:

Shirin Wheeler (+32 2 296 6565)

Annemarie Huber (+32 2 299 3310)


Side Bar