Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 oktober 2013

OPEN DAYS: Europa's regio's en steden zetten koers naar 2020 en investeren in groei

Meer dan 5500 vertegenwoordigers van regio's en steden uit heel Europa zullen van gedachten wisselen over de vraag hoe de volgende generatie investeringen in het kader van het regionaal beleid van de EU Europa opnieuw op weg kan helpen naar groei en meer werkgelegenheid en concurrentievermogen.

De 11e "OPEN DAYS – de Europese week van regio's en steden" hebben van 7 tot 10 oktober plaats in Brussel. Het vierdaagse evenement is het grootste in zijn soort en brengt beleidsmakers, politici en deskundigen samen om belangrijke uitdagingen voor het regionaal beleid van de EU te bespreken. Het evenement heeft plaats op een ogenblik dat de laatste hand aan fundamentele hervormingen van het beleid wordt gelegd en de planning voor de programma's voor 2014-2020 zich in een kritieke fase bevindt. Het evenement wordt in goede banen geleid door Johannes Hahn, EU-commissaris voor regionaal beleid, en Ramón Luis Valcárcel, voorzitter van het Comité van de Regio's, en geopend door José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie.

Tijdens de openingsplechtigheid vindt een paneldiscussie plaats over de centrale rol van het regionaal beleid van de EU ter bevordering van het economisch herstel en de groei in Europa.

Aan de vooravond van het evenement verklaarde commissaris Hahn: "Tijdens deze OPEN DAYS wordt de basis gelegd voor onze investeringen en plannen voor de volgende zeven jaar. OPEN DAYS 2013 komt op een beslissend moment voor het regionaal beleid van de EU. De onderhandelingen over de hervormingen van het beleid bevinden zich in het eindstadium en de regio's werken zeer nauw met de diensten van de Commissie samen om hun strategieën voor de volgende generatie programma's voor te bereiden en voor te stellen. Ons nieuw hervormd beleid biedt de regio's echte kansen om in toekomstige groei en welvaart te investeren. Het gaat erom de aandacht op de investeringsprioriteiten toe te spitsen maar tegelijkertijd voort te bouwen op de kracht van onze steden en regio's. Ik kijk uit naar onze discussies over hoe het regionaal beleid onze steden en regio's kan helpen concurrerender te worden, groei te genereren en banen te creëren."

Volgens voorzitter Valcárcel van het Comité van de Regio's "wordt het startschot gegeven voor een hervormd cohesiebeleid dat zo snel mogelijk doeltreffende instrumenten beschikbaar moet stellen om het economisch herstel en de werkgelegenheid te bevorderen. De regio's en de plaatselijke autoriteiten zijn in een race tegen de tijd verwikkeld om ervoor te zorgen dat de investeringsplannen voor 2014-2020 vanaf volgend jaar worden uitgevoerd. Het Comité van de Regio's wil alles doen om de regio's te helpen deze uitdaging tot een goed einde te brengen zonder dat aan de topkwaliteit van de projecten en strategieën wordt getornd. OPEN DAYS 2013 biedt de belangrijkste actoren van het regionaal beleid een unieke kans om zich met de nieuwe instrumenten en regels vertrouwd te maken en de beste ideeën uit te wisselen met het oog op groei in onze regio's".

Het motto van OPEN DAYS is dit jaar "Europa's regio's en steden zetten koers naar 2020". Er worden 100 workshops georganiseerd rond de volgende thema's:

  • Managing change 2014-2020: innovatieve methoden om aan toekomstige investeringsprioriteiten te voldoen (bijvoorbeeld geïntegreerde territoriale investeringen, de gezamenlijke actieplannen, governancekwesties en financiële instrumenten).

  • Synergieën en samenwerking: tussen verschillende Europese, nationale en regionale beleidsmaatregelen, waarbij diverse financieringsbronnen worden gecombineerd. Er zullen verschillende samenwerkingsvormen worden onderzocht (bijvoorbeeld macroregionale strategieën of samenwerkingsvormen tussen nationale, regionale en stedelijke administraties en deskundige instellingen).

  • Uitdagingen en oplossingen. De gemeenschappelijke uitdagingen voor Europa's regio's en steden worden geanalyseerd en er worden praktische oplossingen voorgesteld (bijvoorbeeld de toegang van kmo's tot kredieten en wereldmarkten, jeugdwerkloosheid, demografische uitdagingen, beheer van afval, water en natuurlijke risico's, verkeerscongestie, vervuiling en hoog energieverbruik).

Hoogtepunten van het programma

Voorzitter Valcárcel en commissaris Hahn leiden op 7 oktober om 13.30 uur in het Comité van de Regio's een rondetafelgesprek.

De 19 finalisten die in vier categorieën om de 2014 RegioStars Awards strijden, worden voorgesteld tijdens een workshop van een hele dag in het Karel de Grotegebouw in Brussel.

Voorstelling van "Quality of life in European Cities" (de belangrijkste resultaten van een enquête bij 41 000 burgers uit 79 steden over het leven in de stad) op dinsdag 8 oktober van 16.30 tot 17.15 uur in de Schumanzaal van het Berlaymontgebouw.

"100 EUrban solutions": deze tentoonstelling in openlucht wordt op dinsdag 8 oktober om 17.30 uur door commissaris Hahn en Rudi Vervoort (minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) geopend op het Jean Reyplein in Brussel. Dezelfde avond hebben op twaalf andere plaatsen langs de tentoonstellingsroute tal van networkingevenementen plaats.

De winnaars van de fotowedstrijd "Europe in my region" 2014 uit Griekenland, Hongarije en Malta ontvangen hun prijs uit handen van commissaris Hahn op woensdag 9 oktober om 11.15 uur in het Karel de Grotegebouw.

Nieuw tijdens de OPEN DAYS dit jaar is een Master Class voor 77 geselecteerde promovendi en jonge onderzoekers op het gebied van regionaal en stedelijk beleid.

Naast de seminars in Brussel worden tot december 2013 meer dan 300 evenementen georganiseerd onder het motto "Europa in mijn regio/stad".

Nadere informatie:

www.opendays.europa.eu

@EU_Regional / @EU_CoR / @JHahnEU: #euopendays – Alle foto's op Flickr

Programma Media

Partnerregio's per land

Contact:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar