Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. spalio 4 d.

OPEN DAYS. Europos regionai ir miestai ruošiasi 2020 m. ir investuoja į augimą

Daugiau nei 5 500 atstovų iš visos Europos regionų ir miestų aptars, kaip, jų manymu, kitos kartos investicijos pagal ES regioninę politiką gali padėti grąžinti Europą į augimo, darbo vietų kūrimo ir konkurencingumo didinimo kelią.

Spalio 7–10 d. Briuselyje vienuoliktą kartą vyks kasmetinės OPEN DAYS „Europos regionų ir miestų savaitė“. Keturių dienų renginys yra didžiausias tokio pobūdžio. Jame dalyvaus ir pagrindinius šiandienos ES regioninės politikos klausimus aptars politikos kūrėjai, politikai ir ekspertai. Šis renginys vyksta tuo pačiu metu, kai baigiamos rengti pagrindinės politikos reformos ir 2014–2020 m. programų planavimas pasiekė lemiamą etapą. Renginio organizatoriai – už regioninę politiką atsakingas ES Komisijos narys Johannesas Hahnas ir Regionų komiteto Pirmininkas Ramónas Luisas Valcárcelis. Renginį pradės Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso. Per atidarymą vyks vieša diskusija apie svarbų ES regioninės politikos vaidmenį skatinant Europos atsigavimą ir augimą.

Kalbėdamas prieš būsimą renginį Komisijos narys J. Hahnas sakė: „Šių metų OPEN DAYS – tai pradinis taškas sprendžiant kaip investuosime ir planuosime lėšas ateinančius septynerius metus. 2013 m. OPEN DAYS vyksta ES regioninei politikai itin svarbiu momentu. Derybos dėl politikos reformos eina į pabaigą, o regionai glaudžiai bendradarbiauja su Komisijos tarnybomis, kad parengtų ir pristatytų savo strategijas kitos kartos programoms. Dėl mūsų naujos pertvarkytos politikos regionams suteikiama reali galimybė investuoti į būsimą augimą ir gerovę. Taip siekiama ne tik nustatyti tikslinius investicijų prioritetus, bet ir išnaudoti mūsų miestų ir regionų savitus privalumus. Nekantrauju dalyvauti diskusijoje apie tai, kaip regioninė politika gali padėti pakeisti mūsų miestus ir regionus ir padaryti juos konkurencingesnius, skatinančius augimą ir kuriančius darbo vietas.

Regionų komiteto Pirmininkas R. L. Valcárcelis pridūrė: „Pradedama vykdyti pertvarkyta sanglaudos politika ir raginama kuo greičiau sukurti veiksmingas priemones atsigavimui paremti ir užimtumui didinti. Regionų ir vietos valdžios institucijos stoja į lenktynes su laiku, siekdamos užtikrinti, kad ateinančiais metais būtų pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. investicijų planai. Regionų komitetas yra visiškai pasiryžęs padėti regionams laimėti šias lenktynes ir kartu užtikrinti aukščiausią projektų ir strategijų kokybę. Atsižvelgiant į tai 2013 m. OPEN DAYS bus svarbi galimybė pagrindiniams regioninės politikos veikėjams susipažinti su naujomis priemonėmis ir taisyklėmis, taip pat pasidalyti geriausiomis idėjomis, kaip paskatinti mūsų regionų augimą.

Šiais metais atvirų durų dienų šūkis – „Europos regionai ir miestai ruošiasi 2020 m.“ Vyks maždaug 100 praktinių seminarų tokiomis temomis:

  • Pokyčių valdymas 2014–2020 m. Naujoviški būdai, kaip įgyvendinti būsimus investicijų prioritetus (pvz., teritorines investicijas, bendrus veiksmų planus, valdymo klausimus, finansines priemones ir kt.).

  • Sąveika ir bendradarbiavimas. Įvairių ES, nacionalinių ir regioninių politikos sričių sąveika ir bendradarbiavimas ir skirtingų finansavimo šaltinių derinimas. Bus nagrinėjami įvairūs bendradarbiavimo būdai, kaip antai, makroregioninės strategijos, arba nacionalinis, regioninis ir miesto administracijų bei ekspertų institucijų bendradarbiavimas.

  • Uždaviniai ir sprendimai. Vertinami bendri Europos regionų ir miestų teritorijoms kylantys uždaviniai ir siūlomi praktiniai sprendimai, pvz., dėl MVĮ galimybių gauti kreditą ir veikti pasaulinėse rinkose, jaunimo nedarbo, demografinių sunkumų, atliekų, vandens ir gamtinių pavojų rizikos valdymo, spūsčių, taršos arba didelio energijos suvartojimo.

Svarbiausi renginiai

Spalio 7 d. 13.30 val. Regionų komitete Pirmininkas R. L. Valcárcelis ir Komisijos narys J. Hahnas ves viešas apskritojo stalo diskusijas.

Visos dienos praktiniame seminare pastate „Charlemagne“ Briuselyje bus pristatomi 19 finalistų, besirungiančių keturiose kategorijose dėl 2014 m. „RegioStars“ apdovanojimų.

Pranešimas „Europos miestų gyvenimo kokybė“. Bus pristatyti pagrindiniai 41 000 piliečių iš 79 miestų apklausos rezultatai, parodantys nuomonę apie gyvenimą mieste. Renginys vyks antradienį spalio 8 d. 16.30–17.15 val. pastate „Berlaymont“, salėje „Schuman“.

Antradienį spalio 8 d. 17.30 val. „Place Jean Rey“ Briuselyje Komisijos narys J. Hahnas ir sostinės Briuselio regiono Ministras Pirmininkas Rudis Vervoortas atidarys lauko parodą „100 EUrban solutions“. Taip pat spalio 8 d. vyks įvairūs ryšių plėtojimo renginiai kitose 12 vietų, esančių parodos take.

Trečiadienį spalio 9 d. 11.15 val. pastate „Charlemagne“ Komisijos narys J. Hahnas įteiks prizus 2014 m. nuotraukų konkurso „Europa mano regione“ nugalėtojams iš Graikijos, Vengrijos ir Maltos.

Šių metų atvirų durų dienų naujovė – „Master Class“, kurioje dalyvaus 77 atrinkti doktorantūros studijų studentai ir pradedantieji mokslo darbuotojai regionų ir miestų politikos srityje.

Be šių seminarų Briuselyje iki 2013 m. gruodžio mėn. bus surengta daugiau nei 300 renginių tema “Europa mano regione ir mieste“.

Daugiau informacijos

www.opendays.europa.eu

@EU_Regional / @EU_CoR / @JHahnEU: #euopendays – Visos nuotraukos svetainėje Flickr

Programa žiniasklaidai

Regionai partneriai pagal šalį

Asmenys ryšiams:

Shirin Wheeler, tel. +32 2 296 65 65

Annemarie Huber, tel. +32 2 299 33 10


Side Bar