Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 4. oktoober 2013

OPEN DAYS– Euroopa piirkonnad ja linnad hakkavad täitma 2020. aasta eesmärke ja investeerivad majanduskasvu

Enam kui 5 500 piirkondade ja linnade esindajat kogu Euroopast hakkavad jagama arvamusi ja tutvustama lähenemisviise, mille abil saaks ELi regionaalpoliitika järgmise põlvkonna investeeringutega Euroopas taastada majanduskasvu, luua töökohti ja tõsta konkurentsivõimet.

Üheteistkümnes iga-aastane üritus „OPEN DAYS –Euroopa piirkondade ja linnade nädal” toimub 7.–10. oktoobrini Brüsselis. Neli päeva kestev üritus, mis on suurim omataoliste seas, toob kokku poliitikakujundajad, poliitikud ja asjatundjad, kes arutlevad ELi regionaalpoliitika praeguste põhiprobleemide üle. Üritus toimub ajal, mil regionaalpoliitika põhilised reformid on lõpule jõudnud ning plaanide tegemine aastateks 2014–2020 on jõudnud otsustavasse faasi. Ürituse võõrustajateks on Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn ja Regioonide Komitee president Ramón Luis Valcárcel ning ürituse avab Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso. Avasessioonil toimub paneelarutelu ELi regionaalpoliitika kesksest rollist Euroopa majanduskasvu taastamisel.

Üritusele mõeldes märkis volinik Hahn: „Käesoleva aasta OPEN DAYSon stardiplatvorm, mille käigus otsustatakse, kuidas me investeerime ja planeerime fondide kasutamist järgmisel seitsmel aastal. OPEN DAYS2013 toimub ELi regionaalpoliitika jaoks otsustaval hetkel. Läbirääkimised regionaalpoliitika reformi üle on jõudnud lõppjärku ning piirkonnad teevad tihedat koostööd komisjoni talitustega, et valmistuda järgmise põlvkonna programmideks ja esitada oma strateegiad nende kohta. Uus, reformitud poliitika pakub piirkondadele tõelist võimalust investeerida tulevasse majanduskasvu ja heaolusse. Poliitikas käsitletakse seda, kuidas seada peamisi prioriteete, toetudes samas iga linna ja piirkonna tugevatele külgedele. Ma ootan põnevusega arutelu selle üle, kuidas regionaalpoliitika saaks kaasa aidata meie linnade ja piirkondade muutusele, mis muudaks need konkurentsivõimelisemaks ning edendaks majanduskasvu ja looks töökohti.”

Regioonide Komitee president Valcárcel lisas: „Reformitud ühtekuuluvuspoliitika saab tuule tiibadesse ning see peab võimalikult kiiresti pakkuma tõhusaid vahendeid majandusliku taastumise ja tööhõive suurendamise toetamiseks. Piirkonnad ja kohalikud omavalitsused jooksevad nüüd ajaga võidu, et alustada 2014–2020. aasta investeerimiskavade rakendamisega järgmisel aastal. Regioonide Komitee on võtnud kohustuseks aidata piirkondadel seda võidujooksu võita, tagades samas projektide ja strateegiate parima kvaliteedi. Sellest küljest vaadates on OPEN DAYS2013 peamiste regionaalpoliitikas osalejate jaoks oluline võimalus tutvuda uute vahendite ja eeskirjadega ning samuti jagada parimaid ideid, mis tooksid meie piirkondadele majanduskasvu.”

Käesoleva aasta Euroopa piirkondade ja linnade nädala loosung on „Euroopa piirkonnad ja linnad hakkavad liikuma 2020. aasta suunas”. Ürituse raames toimub 100 töötuba, milles keskendutakse järgmistele teemadele.

  • Toimetulek muutustega aastatel 2014-2020. Vaja on uuenduslikke lähenemisviise, et teostada tulevasi investeerimisprioriteete (nt integreeritud territoriaalsed investeeringud, ühised tegevuskavad, juhtimisküsimused, finantsinstrumedid jne).

  • Koostoime ja koostöö ELi, riiklike ja piirkondlike eri poliitikavaldkondade vahel ning eri rahastamisallikate ühendamine. Uuritakse erinevaid koostööviise nagu makropiirkondlikud strateegiad või koostöö riigi-, piirkonna ja linnavalitsuste ning pädevate asutuste vahel.

  • Probleemid ja lahendused. Kavandatakse praktilisi lahendusi sellistele Euroopa piirkondade ja linnade ühistele probleemidele nagu VKEde juurdepääs krediidile ja ülemaailmsetele turgudele, noorte töötus, demograafilised probleemid, jäätmete-, veemajanduse ja looduslike riskide juhtimine, liiklusummikud, saastumine või suur energiatarbimine.

Programmi tähtsaimad üritused

President Valcárcel ja volinik Hahn korraldavad Regioonide Komitees 7. oktoobril kell 13:30 pressi ümarlauda.

Kogu päeva kestva töötoa jooksul Brüsselis Charlemagne’i hoones esitletakse 19 finalisti, kes osalevad 2014. aasta RegioStars konkursi neljas kategoorias.

Esitlus „Elukvaliteet Euroopa linnades” — 79 linna 41 000 kodaniku seas läbiviidud küsitluse peamised tulemused kajastavad seisukohti linnaelu kohta. Üritus toimub 8. oktoobril kell 16:30–17:15 Berlaymont'i hoones Schumani saalis.

„100 EUrban solutions” (100 lahendust ELi linnades) on vabaõhunäitus, mille avavad volinik Hahn ja Brüsseli pealinnapiirkonna peaminister Rudi Vervoort Brüsselis Jean Rey väljakul teisipäeval 8. oktoobril kell 17.30. Mujal 12 näituse asukohas toimuvad 8. oktoobri õhtul mitmed näitusega seotud üritused.

2014. aasta fotokonkursi „Europe in my region” (Euroopa minu piirkonnas) võitjaid Kreekast, Ungarist ja Maltalt autasustab volinik Hahn Charlemagne hoones 9. oktoobril kell 11.15.

Käesoleva aasta Euroopa piirkondade ja linnade nädala uus üritus on Master Class (Meistriklass), milles osalevad valitud 77 doktoriõppe üliõpilast ja karjääri alustanud teadlast, kes on tegevad regionaal- ja linnapoliitika valdkonnas.

Lisaks Brüsselis toimuvatele seminaridele toimub kuni 2013. aasta detsembrini loosungi all „Euroopa minu piirkonnas/linnas” üle 300 ürituse.

Lisateave:

www.opendays.europa.eu

@EU_Regional / @EU_CoR / @JHahnEU: #euopendays - Kõik fotod on nähtavad aadressil: Flickr

Meedia programm

Partnerpiirkondade riikide kaupa

Kontaktisikud:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar