Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2013

OPEN DAYS: περιφέρειες και πόλεις της Ευρώπης που απογειώνονται για το 2020 και επενδύουν στην ανάπτυξη

Περισσότεροι από 5 500 εκπρόσωποι περιφερειών και πόλεων ανά την Ευρώπη θα συμμετάσχουν στην ανταλλαγή απόψεων και προσεγγίσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η επόμενη γενιά των επενδύσεων στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ μπορούν να φέρουν και πάλι την Ευρώπη στην πορεία για την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας.

Η 11η ετήσια εκδήλωση «OPEN DAYS – «Ευρωπαϊκή εβδομάδα περιφερειών και πόλεων» θα πραγματοποιηθεί από τις 7-10 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Η τετραήμερη εκδήλωση που είναι η μεγαλύτερη στο είδος της, θα φέρει σε επαφή τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους πολιτικούς και τους εμπειρογνώμονες για να συζητήσουν τα βασικά θέματα που αντιμετωπίζει η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ σήμερα. Πράγματι, έχουν ολοκληρωθεί θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στην πολιτική και ο σχεδιασμός των προγραμμάτων της περιόδου 2014-20 φθάνει σε κρίσιμη φάση. Ο κ. José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προσφωνήσει την εναρκτήρια ομιλία της εκδήλωση που φιλοξενείται από τον κ. Johannes Hahn, Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για την περιφερειακή πολιτική και τον κ. Ramón Luis Valcárcel, Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, Η εναρκτήρια συνεδρίαση θα περιλαμβάνει μια ομάδα συζήτησης σχετικά με τον κεντρικό ρόλο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ για την προώθηση της ανάκαμψης και της ανάπτυξης της Ευρώπης. Η εναρκτήρια συνεδρίαση θα περιλαμβάνει μια ομάδα συζήτησης σχετικά με τον κεντρικό ρόλο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ ώστε να επανέλθει η Ευρώπη στην πορεία της ανάπτυξης.

Ο Επίτροπος κ. Hahn, αναφερόμενος στην επικείμενη εκδήλωση, δήλωσε: «Η φετινή εκδήλωση OPEN DAYS θα αποτελέσει το έναυσμα για τον τρόπο με τον οποίο θα επενδύσουμε και θα προγραμματίσουμε τους πόρους μας κατά τα επόμενα επτά έτη. Η εκδήλωση OPEN DAYS 2013 έφθασε σε μια αποφασιστική στιγμή για την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής βρίσκονται σε τελική φάση, ενώ οι περιφέρειες εργάζονται πολύ στενά με τις υπηρεσίες της Επιτροπής για την προετοιμασία του εδάφους και για την παρουσίαση των στρατηγικών τους για τα προγράμματα της επόμενης γενιάς. Η νέα μας, αναμορφωμένη πολιτική θα προσφέρει στις περιφέρειες μια πραγματική ευκαιρία να επενδύσουν στο μέλλον στην ανάπτυξη και στην ευημερία. Πρόκειται για τη στόχευση επενδυτικών προτεραιοτήτων, αλλά ταυτόχρονα για την αξιοποίηση των επιμέρους πλεονεκτημάτων των πόλεων και των περιφερειών μας. Ανυπομονώ να συζητήσουμε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η περιφερειακή πολιτική μπορεί να συμβάλει στη μεταμόρφωση των πόλεων και των περιφερειών μας, καθιστώντας τις περισσότερο ανταγωνιστικές, ενισχύοντας την ανάπτυξη και δημιουργώντας θέσεις εργασίας.»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Valcárcel, πρόσθεσε τα εξής: «Μια μεταρρυθμισμένη πολιτική συνοχής αρχίζει να εφαρμόζεται και καλείται να προσφέρει το συντομότερο δυνατό αποτελεσματικά εργαλεία για τη στήριξη της ανάκαμψης και την προώθηση της απασχόλησης. Οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές πραγματοποιούν αγώνα δρόμου ενάντια στο χρόνο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα επενδυτικά σχέδια για την περίοδο 2014-2020 θα αρχίσουν να εφαρμόζονται κατά το επόμενο έτος. Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει δεσμευθεί πλήρως να βοηθήσει τις περιφέρειές της να κερδίσουν αυτόν τον αγώνα δρόμου, ενώ συγχρόνως θα παρέχεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα σχεδίων και στρατηγικών. Με την προοπτική αυτή, η εκδήλωση OPEN DAYS του 2013 θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για τους βασικούς παράγοντες της περιφερειακής πολιτικής για να εξοικειωθούν με τα νέα εργαλεία και κανόνες, καθώς και να ανταλλάξουν τις καλύτερες ιδέες για την επίτευξη ανάπτυξης στις περιφέρειές μας».

Η εκδήλωση OPEN DAYS έχει φέτος το σύνθημα «Οι περιφέρειες και οι πόλεις της Ευρώπης απογειώνονται για το 2020» με 100 εργαστήρια που εστιάζονται στα ακόλουθα θέματα:

  • Διαχείριση των αλλαγών για την περίοδο 2014-2020: καινοτόμες προσεγγίσεις για να καλυφθούν οι μελλοντικές προτεραιότητες των επενδύσεων, (π.χ. ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση, κοινά σχέδια δράσης, ζητήματα διακυβέρνησης, χρηματοδοτικά μέσα, κ.λπ.).

  • Συνέργειες και συνεργασία: μεταξύ διαφόρων ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών και με τον συνδυασμό διαφόρων πηγών χρηματοδότησης. Θα εξεταστούν διάφορες προσεγγίσεις για τη συνεργασία, όπως οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές, ή η συνεργασία μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και δημοτικών αρχών, και εξειδικευμένων οργανισμών.

  • Προκλήσεις και λύσεις: Οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις αξιολογούνται με την πρόταση πρακτικών λύσεων, π.χ.: την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και στις παγκόσμιες αγορές, την ανεργία των νέων, τις δημογραφικές προκλήσεις, τη διαχείριση των αποβλήτων, του νερού και των φυσικών κινδύνων, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τη ρύπανση ή την υψηλή κατανάλωση ενέργειας.

Κυριότερα σημεία του προγράμματος

Ο πρόεδρος κ. Valcárcel και ο επίτροππος κ. Hahn θα φιλοξενήσουν συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τον Τύπο στις 7 Οκτωβρίου στις 13:30 στην Επιτροπή των Περιφερειών.

19 άτομα που έφτασαν στον τελικό κύκλο του διαγωνισμού σε τέσσερις κατηγορίες για τα τα βραβεία «RegioStars» του 2014 θα αναδειχθούν κατά τη διάρκεια ολοήμερου εργαστηρίου στο κτίριο Charlemagne, στις Βρυξέλλες.

Παρουσίαση των βασικών πορισμάτων της έρευνας με τίτλο «Ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις» — στην οποία 41 000 πολίτες από 79 πόλεις εκφράζουν την άποψή τους για την αστική ζωή: την Τρίτη 8η Oκτωβρίου, 16:30 – 17:15 στο Berlaymont, στην αίθουσα Schuman.

«100 EUrban solutions» υπαίθρια έκθεση που εγκαινιάστηκε από τον επίτροπο κ. Hahn και τον κ.Rudi Vervoort, πρωθυπουργό της περιοχής Βρυξελλών-Πρωτευούσης την Τρίτη 8 Οκτωβρίου στις 17:30 στην Place Jean Rey, Bρυξέλλες και διάφορες εκδηλώσεις δικτύωσης πραγματοποιούνται το βράδυ στις 8 Oκτωβρίου σε άλλους 12 χώρους κατά μήκος της διαδρομής της έκθεσης.

Οι νικητές του 2014 στον διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο «Europe in my region» από την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Μάλτα θα παρουσιαστούν με τα βραβεία τους από τον Επίτροπο κ. Hahn την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου στις 11:15 στο κτίριο Charlemagne.

Νέο στοιχείο στην εκδήλωση OPEN DAYS για το έτος αυτό είναι μια τάξη αριστούχων Master Class για 77 επιλεγμένους φοιτητές διδακτορικών σπουδών και ερευνητές στην αρχή της σταδιοδρομίας τους στον τομέα της περιφερειακής και της αστικής πολιτικής.

Παράλληλα με τα σεμινάρια στις Βρυξέλλες, πάνω από 300 εκδηλώσεις με την επιγραφή «Η Ευρώπη στην περιφέρειά μου/πόλη μου» θα πραγματοποιηθούν έως τον Δεκέμβριο του 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.opendays.europa.eu.

@EU_Regional / @EU_CoR / @JHahnEU: # euopendays — Όλες οι φωτογραφίες στο Flickr

Πρόγραμμα Media

Περιφέρειες εταίροι ανά χώρα

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar