Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 4. oktober 2013

OPEN DAYS: Europas regioner og byer sætter kursen mod 2020 og investerer i vækst

Over 5 500 repræsentanter for byer og regioner i hele Europa vil udveksle synspunkter om og tilgange til, hvordan fremtidige investeringer inden for EU's regionalpolitik kan sætte gang i Europas vækst og jobskabelse og styrke konkurrenceevnen.

Den 11. udgave af "OPEN DAYS – europæisk uge for regioner og byer" afholdes fra den 7.-10. oktober i Bruxelles. Det firedages arrangement, der er det største af sin slags, vil samle politiske beslutningstagere, politikere og eksperter, så de kan drøfte de vigtigste udfordringer for EU's regionalpolitik i dag. Det afholdes netop som grundlæggende reformer af politikken er under afslutning, og planlægningen for programmer for 2014‑2020 går ind i en afgørende fase. Arrangementet, som Johannes Hahn, EU-kommissær for regionalpolitik, og Ramón Luis Valcárcel, Regionsudvalgets formand, er værter for, åbnes af José Manuel Barroso, formand for Europa-Kommissionen. Ved åbningen vil der bl.a. være en paneldiskussion om EU-regionalpolitikkens centrale rolle som drivkraft for Europas økonomiske genoprettelse og vækst.

Forud for begivenheden sagde Johannes Hahn: "I år vil OPEN DAYS være springbrættet for, hvordan vi investerer og planlægger finansieringen i de næste syv år. OPEN DAYS 2013 afholdes på et afgørende tidspunkt for EU's regionalpolitik. Forhandlingerne om en reform af politikområdet er i den afsluttende fase, mens regionerne arbejder tæt sammen med Kommissionens tjenestegrene for at forberede og forelægge deres strategier for næste generation af programmer. Vores nye, reformerede politik giver regionerne en reel mulighed for at investere i fremtidig vækst og fremgang. Det drejer sig om at målrette investeringsprioriteter, men også om at bygge videre på vores byers og regioners individuelle styrker. Jeg ser frem til vores diskussion om, hvordan regionalpolitikken kan bidrage til at forandre vores byer, gøre dem mere konkurrencedygtige, frembringe vækst og skabe job."

Regionsudvalgets formand, Ramón Luis Valcárcel, tilføjede: "En reformeret samhørighedspolitik er ved at tage form og skal så hurtigt som muligt bidrage med effektive redskaber til at støtte den økonomiske genoprettelse og sætte gang i beskæftigelsen. Regionale og lokale myndigheder er i et kapløb mod tiden for at sikre, at de kan begynde at implementere investeringsplanerne for 2014-2020 i løbet af næste år. Regionsudvalget arbejder ihærdigt for at hjælpe regionerne med at vinde kapløbet, samtidig med at der sikres projekter og strategier af højeste kvalitet. I den sammenhæng vil OPEN DAYS 2013 give centrale aktører i regionalpolitikken en vigtig mulighed for at gøre sig bekendt med de nye redskaber og regler samt for at dele de bedste idéer om, hvordan vores regioner kommer i vækst."

OPEN DAYS har i år sloganet "Europas regioner og byer sætter kursen mod 2020", og der vil være 100 workshops med fokus på følgende temaer:

håndtering af forandringer 2014-2020: innovative tilgange til at opfylde fremtidige investeringsprioriteter (f.eks. integreret territorial investering, de fælles handlingsplaner, forvaltningsspørgsmål, finansielle instrumenter osv.).

synergier og samarbejde: mellem forskelle politikker på EU-plan, nationalt og regionalt plan og kombination af forskellige finansieringskilder. Forskellige tilgange til samarbejde vil blive undersøgt, f.eks. makroregionale strategier eller samarbejde mellem national-, regional- og byforvaltninger og sagkyndige institutioner.

udfordringer og løsninger: De fælles udfordringer, som Europas regioner og byer står overfor, vurderes, og der foreslås praktiske løsninger, f.eks.: SMV'ers adgang til kredit og til de globale markeder, ungdomsarbejdsløsheden, demografiske udfordringer, affald, forvaltning af vandressourcer og naturbetingede risici, færdselstæthed, forurening eller stort energiforbrug.

Programmets højdepunkter

Ramón Luis Valcárcel og Johannes Hahn vil være værter for en rundbordskonference for pressen den 7. oktober kl. 13.30 i Regionsudvalget.

19 finalister, der konkurrerer i fire kategorier om RegioStars-priserne 2014, præsenteres på en heldagsworkshop i Charlemagnebygningen i Bruxelles.

Præsentation af "Quality of life in European Cities" – Hovedresultaterne fra en undersøgelse, hvor 41 000 borgere fra 79 byer deler deres meninger om at bo i byen: tirsdag den 8. oktober, kl. 16.30-17.15 i Berlaymontbygningen, Schuman-lokalet.

Friluftsudstillingen "100 EUrban solutions" åbnes af Johannes Hahn og Rudi Vervoort, ministerpræsidenten for hovedstadsregion Bruxelles, kl. 17.30 tirsdag den 8. oktober på Place Jean Rey i Bruxelles, og om aftenen samme dag finder flere netværksarrangementer sted 12 steder langs hele udstillingens rute.

Vinderne af fotokonkurrencen "Europe in my region" 2014 fra Grækenland, Ungarn og Malta får overrakt priserne af Johannes Hahn onsdag den 9. oktober kl. 11.15 i Charlemagnebygningen.

Som noget nyt vil der ved OPEN DAYS i år være en masterclass for 77 udvalgte ph.d.-studerende og yngre karriereforskere om regional- og bypolitik.

Der vil sideløbende med arrangementerne i Bruxelles blive afholdt 300 arrangementer under overskriften "Europa i min region/by" frem til december 2013.

Yderligere oplysninger:

www.opendays.europa.eu

@EU_Regional / @EU_CoR / @JHahnEU: #euopendays – Alle billeder kan ses på Flickr

Medieprogram

Partnerregioner efter land

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar