Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 4. října 2013

OPEN DAYS: Evropské regiony a města směřují k roku 2020 a investují do hospodářského růstu

Více než 5 500 zástupců regionů a měst z celé Evropy si vymění názory na to, jak lze využít novou generaci investic v rámci regionální politiky EU k tomu, aby se Evropa znovu dostala na cestu k růstu, vytvářela pracovní místa a zvyšovala svou konkurenceschopnost.

Jedenáctý ročník „OPEN DAYS – Evropského týdne regionů a měst“ se uskuteční v Bruselu ve dnech 7.–10. října. Tato čtyřdenní akce, největší svého druhu, svede dohromady tvůrce politiky, politické činitele a odborníky, aby projednali hlavní problémy, s nimiž se dnes regionální politika EU setkává. Načasování je případné – akce se koná v době, kdy se dokončují přípravy zásadních reforem politiky a plánování programů na období 2014–2020 se nachází v kritické fázi. Hostiteli akce jsou evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn a předseda Výboru regionů Ramón Luis Valcárcel; zahájení se ujme předseda Evropské komise José Manuel Barroso. V rámci úvodního zasedání se uskuteční panelová diskuse, jejímž tématem bude zásadní význam regionální politiky EU jakožto hnací síly pro oživení evropského hospodářství a růstu.

Komisař Hahn k chystanému setkání uvedl: „Na letošních OPEN DAYS zahájíme diskusi o tom, jakým způsobem budeme investovat a plánovat své prostředky v příštích sedmi letech. OPEN DAYS 2013 se konají v okamžiku, který má pro regionální politiku EU rozhodující význam. Jednání o reformě politiky jsou v závěrečné fázi a regiony úzce spolupracují s útvary Komise, aby byly připraveny předložit své strategie pro další generaci programů. Nově zreformovaná politika dává regionům opravdovou šanci investovat do budoucího růstu a prosperity. Jde především o zaměření investičních priorit, ale politika zároveň staví na silných stránkách jednotlivých měst a regionů. Těším se na diskusi o tom, jak může regionální politika přispět k přeměně našich regionů a měst, zlepšit jejich konkurenceschopnost a pomoci při generování růstu a pracovních míst.“

Předseda Výboru regionů Valcárcel dodal: „Zreformovaná politika soudržnosti se rozjíždí a čekáme, že co nejdříve přinese účinné nástroje na podporu oživení ekonomiky a zvýšení zaměstnanosti. Regiony a místní orgány závodí s časem, aby se s prováděním investičních plánů na období 2014–2020 mohlo začít během příštího roku. Výbor regionů je připraven pomoci regionům tento závod vyhrát a zajistit nejvyšší kvalitu projektů a strategií. Z tohoto pohledu jsou OPEN DAYS 2013 jedinečnou příležitostí k tomu, aby se hlavní aktéři regionální politiky seznámili s novými nástroji a pravidly a podělili se o nejlepší nápady, jak regionům přinést hospodářský růst.“

Heslo letošních OPEN DAYS zní: „Evropské regiony a města směřují k roku 2020“. Celkem 100 praktických seminářů se zaměří na tato témata:

  • Zvládnutí změn v období 2014–2020: inovační přístupy ke splnění budoucích investičních priorit, (např. integrované územní investice, společné akční plány, otázky řízení, finanční nástroje atd.).

  • Součinnost a spolupráce: mezi politikami na unijní, vnitrostátní a regionální úrovni a kombinace různých zdrojů financování. Diskutovat se bude o různých možnostech spolupráce, např. o makroregionálních strategiích, nebo o spolupráci mezi vnitrostátními, regionálními a městskými správami a odbornými institucemi.

  • Úkoly a řešení: problémy, které mají evropské regionální a městské oblasti společné, se budou posuzovat ve světle praktických návrhů řešení, půjde například o přístup malých a středních podniků k úvěrům a světovým trhům, nezaměstnanost mládeže, demografické problémy, odpady, hospodaření s vodou, zvládání přírodních katastrof, dopravní zácpy, znečištění nebo vysokou spotřebu energie.

Výběr z hlavních bodů programu

Dne 7. října v 13:30 v budově Výboru regionů budou předseda Valcárcel s komisařem Hahnem pořádat kulatý stůl za přítomností novinářů.

Celkem 19 finalistů, kteří ve čtyřech kategoriích soutěží o ceny RegioStars 2014 bude představeno během celodenního semináře v budově Charlemagne v Bruselu.

Prezentace na téma „Kvalita života v evropských městech“ – hlavní výsledky průzkumu, v jehož rámci 41 000 občanů ze 79 měst vyjádřilo svůj názor na život ve městech: úterý 8. října, 16:30–17:15, budova Berlaymont, místnost Schuman.

100 EUrbánních řešení“, výstava, kterou zahájí komisař Hahn a ministerský předseda regionu hlavního města Brusel Rudi Vervoort: úterý 8. října v 17:30 na náměstí Jean Rey v Bruselu; dále je připraveno několik akcí určených k navázání kontaktů, které proběhnou večer 8. října na 12 místech v rámci výstavy.

Vítěze fotografické soutěže „Evropa v mém regionu“ z Řecka, Maďarska a Malty s jejich cenami představí komisař Hahn ve středu 9. října v 11:15 v budově Charlemagne.

Novinkou letošních OPEN DAYS je tzv. Master Class pro 77 vybraných studentů doktorandského studia a začínajících výzkumných pracovníků, kteří se zabývají regionální a městskou politikou.

Kromě seminářů v Bruselu se až do prosince 2013 uskuteční více než 300 akcí pod heslem „Evropa v mém regionu/městě“.

Více informací:

www.opendays.europa.eu

@EU_Regional / @EU_CoR / @JHahnEU: #euopendays – všechny fotografie na Flickru

Program pro média

Partnerské regiony podle zemí

Kontaktní osoby:

Shirin Wheeler (+32 22966565)

Annemarie Huber (+32 22993310)


Side Bar