Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 3 octombrie 2013

Fondul de solidaritate al UE: Comisia ajută Germania, Austria, Republica Cehă și România după dezastrele cauzate de inundații și secetă

Comisarul UE pentru politica regională, Johannes Hahn, a anunțat astăzi o propunere a Comisiei Europene de a aloca peste 360 de milioane de euro Germaniei ca urmare a inundațiilor grave suferite de aceasta la sfârșitul primăverii, în lunile mai și iunie ale acestui an. Țările învecinate, Austria și Republica Cehă, care au suferit daune mai mici ca rezultat direct al inundațiilor, vor beneficia de 21,6, respectiv 15,9 milioane de euro. În plus, România va primi peste 2,4 milioane de euro ca ajutor pentru acoperirea costului daunelor produse de seceta și de incendiile de păduri din vara anului 2012.

Sprijinul financiar, oferit din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, nu a fost încă aprobat de Parlamentul European și de Consiliu. Dacă va primi aprobarea acestora, sprijinul va ajuta la acoperirea costurilor de urgență suportate de autoritățile publice din aceste patru state membre în urma dezastrelor. Pentru a răspunde la situația de urgență, în special, fondurile alocate vor contribui la refacerea infrastructurii și a serviciilor esențiale, la rambursarea finanțării operațiunilor de urgență și de salvare, precum și la acoperirea unei părți din costurile pentru curățarea regiunilor afectate de dezastrele naturale, inclusiv a zonelor naturale.

Comisarul Hahn, care este responsabil de supravegherea fondului și care a semnat propunerea prezentată astăzi, a declarat: „Această decizie arată modul în care Europa poate ajuta țările și regiunile din interiorul ei să își revină în urma unor dezastre naturale. Fondul de solidaritate al Uniunii Europene este menit să ofere sprijin țărilor atunci când au nevoie mare de ajutor, pentru ca acestea să își redobândească stabilitatea economică în urma unor dezastre naturale. Valoarea sprijinului propus va permite Germaniei, Austriei, Republicii Cehe și României să își revină, dar și să ofere condiții de viață normale cetățenilor din regiunile afectate.”

Janusz Lewandowski, comisarul UE responsabil pentru programare financiară și buget, a declarat: „În luna iulie a anului trecut, am promis oamenilor din zonele afectate de inundații că bugetul UE le va veni în ajutor cât mai rapid și mai eficient posibil. Astăzi ne îndeplinim această promisiune: propunem modificarea bugetului UE pentru anul 2013 pentru a oferi ajutor, iar eu voi face tot posibilul pentru ca statele membre și Parlamentul European să aprobe rapid propunerea noastră.”

În mai și iunie 2013, o mare parte din Europa Centrală a fost afectată de inundații de proporții, care au provocat daune în multe domenii: locuințe, infrastructură și servicii. Deși inundațiile au fost mai grave și mai extinse decât cele din 2002, prejudiciile totale au fost mai mici decât în anul respectiv, în special în Austria și în Republica Cehă. Această situație se datorează, parțial, eficacității măsurilor de protecție împotriva inundațiilor și de control al riscurilor care au fost implementate din 2002, însă sunt necesare mai multe eforturi în viitor.

În vara anului 2012, zone semnificative din România au avut de suferit de pe urma temperaturilor extrem de ridicate care au provocat secetă. Aceasta a avut drept consecințe pierderea unei părți semnificative a recoltelor, numeroase incendii de păduri și de vegetație și grave penurii de apă la nivelul populației.

Context:

De la jumătatea lunii mai până la sfârșitul lunii iunie 2013, în zone extinse din Germania s-au înregistrat precipitații extreme, care au condus la inundații pe scară largă, provocând daune grave. Peste 100 000 de persoane au fost evacuate din zonele afectate de inundații în Germania, aproape 600 000 de oameni fiind afectați în total de acest dezastru. Cererea Germaniei de obținere a unui ajutor din partea Fondului de solidaritate a fost primită la 24 iulie, fiind întemeiată pe criteriile pentru „catastrofe majore”. Daunele directe totale de aproximativ 8,1 miliarde de euro s-au situat cu mult peste pragul prevăzut pentru acordarea de sprijin din Fondul de solidaritate. Propunerea Comisiei de a aloca Germaniei 360 de milioane de euro se bazează pe costul total al operațiunilor eligibile, și anume 3,2 miliarde de euro.

Atât Austria, cât și Republica Cehă au depus cereri pe baza criteriilor pentru „țară învecinată”, conform cărora o țară afectată de aceeași catastrofă majoră ca o țară învecinată poate beneficia în mod excepțional de ajutor din Fondul de solidaritate, chiar dacă nu este atins pragul normal de prejudiciu pentru mobilizarea fondului.

Comisia a primit cererea din partea Austriei la 6 august 2013. Autoritățile austriece au estimat daunele directe totale la 866 de milioane de euro. Valoarea totală a sprijinului propus este de 21,6 milioane de euro din cele 350 de milioane de euro reprezentând costul total al operațiunilor eligibile. Republica Cehă a depus cererea la 8 august 2013. Autoritățile cehe au estimat daunele directe totale la 637 de milioane de euro. Valoarea totală a sprijinului propus de Comisie este de 15,9 milioane de euro din costul total al operațiunilor eligibile, de 416 milioane de euro.

Cererea Ungariei, primită la 13 august, nu a putut fi acceptată, deoarece daunele totale înregistrate de Ungaria au fost foarte limitate și pentru că s-a considerat că nu sunt îndeplinite criteriile pentru mobilizarea Fondului de solidaritate.

Comisia a primit o cerere din partea autorităților române în noiembrie 2012, prin care se solicita sprijin financiar din Fondul de solidaritate al UE pentru secetele din vara anului 2012. Daunele au fost estimate la 806,7 milioane de euro. Comisia a propus alocarea a 2,4 milioane de euro, ceea ce reprezintă costul total al operațiunilor eligibile.

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) a fost instituit pentru a sprijini statele membre ale UE și țările în curs de aderare prin furnizarea de sprijin financiar în urma unor catastrofe naturale majore. Fondul a fost creat în urma inundațiilor grave din centrul Europei din vara anului 2002.

La 6 octombrie 2011, Comisia a publicat o comunicare privind viitorul Fondului de solidaritate, urmată, la 25 iulie 2013, de o propunere legislativă de modificare a Regulamentului privind Fondul de solidaritate. Propunerea este examinată în prezent de către Parlamentul European și Consiliu în vederea adoptării.

Informații suplimentare:

MEMO/13/723

Fondul de solidaritate al UE

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU

Contact :

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar