Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 3. oktobra 2013

Digitalna agenda: s privabljanjem več žensk v digitalni sektor do dodatnih devetih milijard evrov letno

Če bi se več deklet zanimalo za poklicno pot v digitalnem sektorju in če bi bilo v njem zaposlenih več žensk, bi to koristilo sektorju, ženskam in evropskemu gospodarstvu. To je ključna ugotovitev danes objavljene študije Evropske komisije o ženskah, dejavnih v sektorju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT).

Študija kaže, da je trenutno v tem sektorju premalo žensk:

  1. od 1 000 žensk z zaključenim dodiplomskim izobraževanjem jih ima samo 29 diplomo s področja IKT (v primerjavi s 95 moškimi), samo štiri od 1 000 žensk pa se nato zaposlijo v sektorju IKT;

  2. ženske pogosteje kot moški zapustijo sektor sredi svoje poklicne poti, poleg tega pa niso dovolj dobro zastopane na vodilnih položajih (še slabše kot v drugih sektorjih);

  3. samo 19,2 % delavcev v sektorju IKT ima nadrejene ženske, v drugih sektorjih ta delež znaša 45,2 %.

Če bi se ta trend obrnil in bi bilo v digitalnem sektorju zaposleno enako število žensk kot moških, bi to k evropskemu BDP prispevalo približno 9 milijard evrov letno (kar je 1,3-krat toliko, kot znaša BDP Malte). Koristi bi občutil tudi sektor IKT, saj organizacije, v katerih so ženske bolj vključene v vodenje, prinašajo 35 % večji donos iz lastniškega kapitala in 34 % boljše vračanje sredstev delničarjem kot druge primerljive organizacije.

Študija prav tako kaže, da ženske, zaposlene v sektorju IKT, zaslužijo skoraj 9 % več kot ženske v drugih delih gospodarstva, prav tako pa so lahko prožnejše pri določanju svojega delovnika in težje postanejo brezposelne (do leta 2015 bo v EU 900 000 prostih delovnih mest v sektorju IKT).

Podpredsednica Evropske komisije za digitalno agendo Neelie Kroes je povedala: „Zdaj ni več dvomov: več žensk v podjetju pomeni boljše poslovanje. Skrajni čas je, da se tega zavejo tudi v sektorju IT in ženskam ponudijo možnost, da s svojim izrednim potencialom pomagajo sektorju in evropskemu gospodarstvu.“

Študija opredeljuje tudi štiri prednostna področja ukrepanja:

  1. – med ženskami in v družbi ustvariti novo podobo sektorja IKT z ukrepi, kot so širjenje najbolj priljubljenih tematik s področja IKT pri mladih ženskah (vznemirljivih, raznolikih, donosnih);

  2. okrepiti položaj žensk v sektorju, na primer z usklajevanjem evropskih učnih načrtov v sodelovanju s sektorjem, da se omogočijo jasne poklicne poti;

  3. povečati število podjetnic v sektorju IKT, npr. z izboljšanjem dostopa do programov začetnega in tveganega kapitala za podjetnice;

  4. izboljšanje delovnih pogojev v sektorju, na primer s poudarjanjem večje uspešnosti podjetij, ki zaposlujejo ženske.

Ozadje

Nekatere ključne ugotovitve študije:

  1. O tem, da ženske prezgodaj zapuščajo sektor: v sektorju je zaposlenih 20 % tridesetletnic z diplomo s področja IKT in samo 9 % žensk, starejših od 45 let.

  2. O tem, da so ženske preslabo zastopane na vodstvenih položajih: samo 19,2 % delavcev v sektorju IKT ima nadrejene ženske, v drugih sektorjih ta delež znaša 45,2 %.

  3. O tem, da je v sektorju IKT v primerjavi z drugimi sektorji premalo podjetnic: ženske predstavljajo 31,3 % samozaposlenih Evropejcev, med podjetniki na področju IKT pa je njihov delež samo 19,2 %.

V študiji so opredeljeni tudi dejavniki, ki ženskam preprečujejo polno udeležbo v sektorju: (a) kulturne tradicije in stereotipi o vlogi žensk, (b) notranje prepreke in družbeno-psihološki dejavniki, kot so pomanjkanje samozavesti in pogajalskih spretnosti, nenaklonjenost tveganjem in negativen odnos do konkurence ter (c) zunanje prepreke, kot so okolje, v katerem prevladujejo moški, težave pri usklajevanju osebnega in poklicnega življenja ter premalo vzornic v sektorju.

Študija predstavlja različne profile žensk, zaposlenih na področju digitalne tehnologije: od ustvarjalk videoiger in specialistk za digitalne komunikacije do oblikovalk politik na področju IKT. Profiliranje vzornic iz digitalnega sektorja za dekleta in osvetlitev žensk v sektorju sta ključna, da se pri več dekletih vzbudi zanimanje za poklicno pot v sektorju IKT, zaključuje poročilo.

Koristne povezave

Povzetek študije

Celotna študija

Ženske v IKT v digitalni agendi

Tematske oznake: #girlsinict, #girlsdigital, #womendigital

Povejte svoje mnenje

Digitalna agenda

Neelie Kroes

Komisarka Neelie Kroes na Twitterju

Kontakti

Elektronska pošta: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32 22957361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar