Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 3 octombrie 2013

Agenda digitală: conform unui studiu al UE, sporirea numărului de femei în sectorul digital al UE ar duce la o creștere anuală a PIB-ului de 9 miliarde EUR

Un mai mare interes în rândul tinerelor pentru o carieră în sectorul digital și sporirea numărului de femei care lucrează în sectorul digital ar aduce beneficii industriei digitale, femeilor înseși și economiei Europei. Aceasta este constatarea-cheie a studiului realizat de Comisia Europeană privind femeile active în sectorul TIC, publicat astăzi.

Conform studiului, în prezent, prea puține femei lucrează în sectorul TIC:

  1. Din 1 000 de femei cu o diplomă de licență sau cu o altă diplomă universitară de ciclul I, numai 29 dețin o diplomă în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) (în comparație cu 95 de bărbați) și doar 4 din 1 000 de femei vor lucra în cele din urmă în sectorul TIC.

  2. În comparație cu bărbații, există un număr mai mare de femei care părăsesc acest sector la mijlocul carierei, acestea fiind subreprezentate în pozițiile de conducere și în funcțiile de decizie (chiar mai mult decât în alte sectoare).

  3. Numai 19,2 % din lucrătorii din sectorul TIC se află în subordinea unei femei, în comparație cu 45,2 % din lucrătorii din alte sectoare.

Însă în cazul în care tendința s-ar inversa și femeile ar ocupa locuri de muncă în sectorul digital la fel de frecvent ca bărbații, PIB-ul european ar putea să crească anual cu aproximativ 9 miliarde EUR (de 1,3 ori PIB-ul Maltei), conform studiului. Acest fapt ar fi benefic pentru sectorul TIC deoarece organizațiile în care prezența femeilor în poziții de conducere este mai mare obțin o rentabilitate a capitalurilor proprii cu 35 % mai mare și un randament general pentru acționari cu 34 % mai mare decât alte organizații comparabile.

Studiul sugerează, de asemenea, că femeile care lucrează în sectorul TIC câștigă cu aproape 9 % mai mult decât femeile din alte sectoare ale economiei, beneficiază de o flexibilitate mai mare în ceea ce privește organizarea programului lor de lucru și sunt mai puțin expuse șomajului (până în 2015, vor exista în UE 900 000 de posturi vacante în sectorul TIC).

Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene și responsabilă cu agenda digitală, a declarat: „Acum știm, dincolo de orice îndoială, că un număr mai mare de femei într-o întreprindere înseamnă o întreprindere mai prosperă. Este timpul ca sectorul informatic să își dea seama de acest lucru și să ofere femeilor șansa de a ajuta acest sector și ca economia Europei să beneficieze de enormul lor potențial”.

Studiul sugerează, de asemenea, patru domenii prioritare în care ar trebui luate măsuri:

  1. oferirea unei imagini reînnoite a sectorului în rândul femeilor și în cadrul societății, prin acțiuni cum ar fi sensibilizarea tinerelor femei la aspecte legate de TIC care prezintă un mai mare interes pentru acestea (caracterul captivant, variat, profitabil etc.);

  2. consolidarea potențialului de afirmare al femeilor în cadrul sectorului, de exemplu, prin promovarea, în colaborare cu sectorul întreprinderilor, a unor programe educaționale armonizate la nivel european, pentru a stimula parcursuri profesionale clare și simple în domeniul TIC;

  3. creșterea numărului de femei antreprenor în domeniul TIC, de exemplu, prin îmbunătățirea accesului la programe privind capitalul inițial și capitalul de risc pentru femeile antreprenor;

  4. îmbunătățirea condițiilor de muncă în acest sector, de exemplu prin punerea în evidență a performanțelor îmbunătățite ale întreprinderilor care angajează femei.

Context

Unele dintre principalele concluzii ale studiului sunt următoarele:

  1. privind faptul că femeile părăsesc sectorul prea devreme: în timp ce 20 % dintre femeile în vârstă de 30 de ani cu diplome de studiu legate de TIC lucrează în acest sector, acest procent scade la 9 % pentru femeile cu vârsta de peste 45 de ani;

  2. privind faptul că femeile sunt subreprezentate în pozițiile de conducere și în funcțiile de decizie: 19,2 % din lucrătorii din sectorul TIC se află în subordinea unei femei, în comparație cu 45,2 % din lucrătorii din alte sectoare;

  3. privind numărul excesiv de scăzut de femei antreprenor din sectorul TIC în comparație cu alte sectoare: femeile reprezintă 31,3 % din europenii care desfășoară activități independente și doar 19,2 % din antreprenorii din sectorul TIC.

De asemenea, studiul indică factorii care împiedică femeile să participe pe deplin în acest sector: (a) tradițiile culturale și stereotipurile legate de rolul femeilor, (b) obstacolele interne și factorii sociali și psihologici, cum ar fi lipsa de încredere în sine, lipsa de competențe de negociere, reticența față de riscuri și atitudinile negative privind concurența și (c) obstacolele externe, cum ar fi un mediu puternic dominat de bărbați, dificultățile în găsirea unui echilibru între viața personală și profesională și lipsa de modele de urmat în acest sector.

Studiul prezintă o varietate de profiluri ale femeilor care lucrează în domeniul tehnologiei digitale: de la dezvoltator de jocuri video și specialist în comunicații digitale până la factor de decizie în domeniul TIC. Raportul concluzionează că evidențierea modelelor feminine în sectorul digital și oferirea unei vizibilități femeilor din acest sector reprezintă principala modalitate de a determina un număr mult mai mare de tinere să se îndrepte către o carieră în sectorul TIC.

Linkuri utile

Women active in the ICT sector (Femeile active în sectorul TIC), rezumat

Women active in the ICT sector (Femeile active în sectorul TIC), studiu

Agenda digitală: femeile în sectorul TIC

Hashtag: #girlsinict, #girlsdigital, #womendigital

Exprimați-vă părerea

Agenda digitală

Neelie Kroes

Urmăriți activitatea comisarului Neelie Kroes pe Twitter

Contact

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar