Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 3 oktober 2013

EU-studie Digitale agenda: meer vrouwen in digitale sector zorgt voor 9 miljard euro hoger bbp per jaar

Als meer meisjes belangstelling zouden hebben voor een beroep in de digitale sector en meer vrouwen werkzaam zouden zijn op dat gebied, zouden de digitale industrie, vrouwen en de Europese economie daarvan profiteren. Dat is de belangrijkste conclusie van het vandaag gepubliceerde onderzoek van de Europese Commissie over vrouwen die actief zijn in de ICT-sector.

Volgens deze studie zijn er nu veel te weinig vrouwen werkzaam in de ICT-sector:

  1. van de 1000 vrouwen met een bachelor of andere hogere opleiding, hebben slechts 29 een opleiding genoten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) (vergeleken met 95 mannen), en 4 op de 1000 vrouwen kiezen uiteindelijk voor een baan in de ICT-sector;

  2. vrouwen verlaten deze sector halverwege hun loopbaan vaker dan mannen en zijn in management- en leidinggevende posities (nog meer dan in andere sectoren) ondervertegenwoordigd;

  3. slechts 19,2 % van de ICT-werknemers heeft een vrouwelijke baas, vergeleken met 45,2 % van de werknemers in andere sectoren.

Als deze trend zou worden omgebogen en vrouwen net zo vaak als mannen een digitaal beroep zouden uitoefenen, dan zou het Europees bbp volgens deze studie jaarlijks met ongeveer 9 miljard euro kunnen toenemen (1,3 maal het bbp van Malta). Dit zou gunstig zijn voor de ICT-sector, omdat organisaties met meer vrouwen in managementfuncties een 35 % hoger rendement op eigen vermogen hebben en een 34 % hoger rendement voor aandeelhouders dan vergelijkbare organisaties.

Verder blijkt uit de studie dat vrouwen die in de ICT-sector werken bijna 9 % meer verdienen dan vrouwen in andere sectoren. Daarnaast kunnen ze hun werktijden flexibeler indelen en lopen ze minder risico hun baan te verliezen (in 2015 zullen er 900.000 ICT-vacatures zijn in de EU).

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale agenda, zegt hierover: "Het staat nu buiten kijf dat een onderneming met meer vrouwen een gezonder bedrijf is. Het is hoog tijd dat de IT-sector dit beseft en vrouwen een kans geeft deze sector en de Europese economie te laten profiteren van dit enorme potentieel."

De studie noemt voor vier prioritaire gebieden waar maatregelen moeten worden genomen:

  1. - vrouwen en de maatschappij als geheel een nieuw imago van de sector presenteren, bijvoorbeeld door maatregelen die de voor jonge vrouwen aantrekkelijkere facetten van ICT meer naar voren brengen (trefwoorden: opwindend, gevarieerd, lucratief, enz.);

  2. vrouwen in deze sector meer responsabiliseren, bijv. door samen met de sector geharmoniseerde Europese leerplannen te ontwikkelen om duidelijke en simpele ICT-loopbaantrajecten te bevorderen;

  3. het aantal vrouwelijke ondernemers in de ICT-sector uitbreiden, bijvoorbeeld door de toegang tot start- en risicokapitaal voor hen te verbeteren;

  4. de arbeidsvoorwaarden in deze sector verbeteren door bijvoorbeeld te wijzen op de betere resultaten van bedrijven die vrouwen in dienst hebben.

Achtergrond

Een aantal belangrijke conclusies van de studie:

  1. met betrekking tot vrouwen die de sector vroegtijdig verlaten: 20 % van de vrouwen van 30 met een aan ICT-gerelateerde opleiding heeft een baan in deze sector terwijl dit voor de groep vrouwen van 45 en ouder slechts 9 % is;

  2. met betrekking tot de ondervertegenwoordiging van vrouwen in management- en leidinggevende posities: slechts 19,2 % van de ICT-werknemers heeft een vrouwelijke baas, vergeleken met 45,2 % van de werknemers in andere sectoren;

  3. met betrekking tot het in vergelijking met andere sectoren te lage aantal vrouwelijke ondernemers in de ICT: 31,3 % van alle zelfstandigen en slechts 19,2 % van de ICT ondernemers in Europa zijn vrouwen.

Verder worden in de studie ook de factoren genoemd die volledige participatie van vrouwen in deze sector belemmeren: a) culturele tradities en stereotypen met betrekking tot de rol van de vrouw, b) innerlijke barrières en sociaal-psychologische factoren zoals een gebrek aan zelfvertrouwen, ontoereikende onderhandelingsvaardigheden, een risicovermijdende en negatieve houding ten aanzien van rivaliteit op de werkvloer en c) externe obstakels zoals een sterk door mannen gedomineerde omgeving, problemen om het evenwicht te vinden tussen werk en privéleven en het gebrek aan rolmodellen in deze sector.

In de studie worden een aantal beroepsprofielen getoond van vrouwen die werkzaam zijn op het gebied van digitale technologie: dit varieert van een ontwerpster van videospelen tot een specialiste op het gebied van digitale communicatie en een beleidsmaker op ICT-gebied. De studie concludeert dat het, om ervoor te zorgen dat meer meisjes de mogelijkheid overwegen van een loopbaan in deze sector, van fundamenteel belang is vrouwelijke rolmodellen op digitaal gebied meer onder de aandacht te brengen en vrouwen in deze sector meer zichtbaarheid te verschaffen.

Nuttige links

Vrouwen die actief zijn in de ICT-sector - beknopte samenvatting

Vrouwen die actief zijn in de ICT-sector - studie

Vrouwen in ICT in de Digitale agenda

Hashtags: #girlsinict, #girlsdigital, #womendigital

Geef uw mening

Digitale Agenda

Neelie Kroes

Volg Neelie op Twitter

Contact

e-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar