Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 3. oktobrī

Digitalizācijas programma — pētījumā secināts, ka lielāks sieviešu īpatsvars ES digitālajā nozarē palielinātu ikgadējo IKP par 9 miljardiem eiro

Ja izdotos aizvien vairāk meiteņu ieinteresēt par karjeru digitālajā nozarē un aizvien vairāk sieviešu iesaistīt darbā šajā nozarē, ieguvēji būtu gan digitālās nozares uzņēmumi, gan pašas sievietes, gan arī Eiropas ekonomika. Tāds ir galvenais secinājums šodien publicētajā Eiropas Komisijas pētījumā par IKT nozarē strādājošām sievietēm.

Saskaņā ar pētījumu patlaban IKT nozarē strādā pārāk maz sieviešu –

  1. no 1000 sievietēm, kuras ieguvušas bakalaura grādu vai citu pirmā līmeņa augstāko izglītību, tikai 29 ir diploms informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā (salīdzinājumam – vīriešu vidū tādu ir 95), un tikai 4 no 1000 sievietēm strādās IKT nozarē;

  2. salīdzinājumā ar vīriešiem sievietes savā karjeras vidusposmā daudz biežāk pamet darbu šajā nozarē, turklāt sievietes ir nepietiekami pārstāvētas vadošos un atbildīgos amatos (vēl vairāk nekā citās nozarēs);

  3. tikai 19,2 % IKT nozarē strādājošo darbinieku priekšniece ir sieviete; citās nozarēs tie ir attiecīgi 45,2 % darbinieku.

Taču, ja šo tendenci izdotos mainīt un digitālajā nozarē panākt vienlīdz lielu sieviešu un vīriešu nodarbinātību, tad saskaņā ar pētījumu Eiropas IKP katru gadu varētu pieaugt par aptuveni 9 miljardiem eiro (tas ir 1,3 reizes vairāk nekā Maltas IKP). Labumu gūtu visa IKT nozare, jo organizācijās, kur vadošos amatos ir lielāks sieviešu īpatsvars, ieņēmumi no pamatkapitāla ir par 35 % lielāki nekā citās līdzīgās organizācijās, bet akcionāru gūtie kopējie ieņēmumi – par 34 % lielāki.

Pētījums liecina arī par to, ka IKT nozarē strādājošas sievietes pelna teju par 9 % vairāk nekā sievietes citās ekonomikas nozarēs, turklāt viņas var elastīgāk organizēt savu darba laiku un ir mazāk pakļautas bezdarba riskam (ES 2015. gadā IKT nozarē būs 900 000 brīvu darbvietu).

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmu, teica: "Tagad mēs pilnīgi noteikti zinām, ka uzņēmumos, kuros ir lielāks sieviešu īpatsvars, uzņēmējdarbība norit veiksmīgāk. IT nozarei ir pienācis laiks to ņemt vērā un dot iespēju sievietēm sekmēt šīs nozares attīstību, bet Eiropas ekonomikai – gūt labumu no sieviešu iesaistīšanas milzīgā potenciāla.”

Pētījumā arī norādītas četras prioritāras jomas, kurās jāveic pasākumi:

  1. jāatjauno nozares tēls sabiedrības, īpaši sieviešu, acīs, piemēram, izplatot tādu informāciju par IKT jomu, kas visvairāk piesaista jaunas sievietes (par to, cik šāda profesija ir aizraujoša, daudzveidīga, ienesīga utt.);

  2. jānostiprina sieviešu pozīcija nozarē, piemēram, sadarbībā ar nozares uzņēmumiem sekmējot saskaņotu Eiropas mācību programmu izveidi, lai veicinātu skaidras un vienkāršas IKT karjeras iespējas;

  3. IKT nozarē jāpalielina sieviešu uzņēmēju skaits, piemēram, uzlabojot sieviešu uzņēmēju iespējas pieteikties sākuma un riska kapitāla finansēšanas programmām;

  4. jāuzlabo darba apstākļi nozarē, piemēram, akcentējot to uzņēmumu efektivitātes pieaugumu, kuros strādā sievietes.

Pamatinformācija

Daži galvenie pētījuma secinājumi

  1. Par sievietēm, kas pārāk agri pamet darbu šajā nozarē: no sievietēm 30 gadu vecumā, kuras ieguvušas attiecīgu augstāko izglītību, IKT nozarē strādā 20 %, bet no sievietēm, kas vecākas par 45 gadiem, – tikai 9 %.

  2. Par nepietiekami lielu sieviešu īpatsvaru vadošos un atbildīgos amatos: 19,2 % IKT nozarē strādājošo darbinieku priekšniece ir sieviete; citās nozarēs tie ir attiecīgi 45,2 % darbinieku.

  3. Par sieviešu uzņēmēju skaitu IKT jomā, kas ir pārāk mazs salīdzinājumā ar citām nozarēm: no pašnodarbinātajiem Eiropas iedzīvotājiem sieviešu ir 31,3 %, bet no uzņēmējiem IKT nozarē – tikai 19,2 %.

Pētījumā arī norādīti faktori, kas neļauj sievietēm pilnībā iesaistīties šajā nozarē: a) kultūras tradīcijas un stereotipi par sievietes lomu, b) iekšēji šķēršļi un sociāli psiholoģiski faktori, piemēram, pašapziņas trūkums, nepietiekamas prasmes risināt sarunas, izvairīšanās no riska un negatīva attieksme pret konkurenci, un c) ārēji šķēršļi, piemēram, vīriešu pārsātināta vide, grūtības līdzsvarot darbu un privāto dzīvi un pozitīvu piemēru trūkums šajā nozarē.

Pētījumā aplūkoti dažādi sieviešu nodarbinātības profili digitālo tehnoloģiju jomā: no videospēļu izstrādātājām un digitālo sakaru speciālistēm līdz IKT politikas veidotājām. Pētījumā secināts, ka vislabākais veids, kā IKT karjerā ieinteresēt ievērojami vairāk meiteņu, ir izstrādāt meitenēm paredzētu pozitīvo piemēru profilus un akcentēt sieviešu nozīmi šajā nozarē.

Noderīgas saites

Kopsavilkums par IKT nozarē strādājošām sievietēm

Pētījums par IKT nozarē strādājošām sievietēm

Sievietes IKT nozarē Digitalizācijas programmas kontekstā

Atsauces birkas: #girlsinict, #girlsdigital, #womendigital

Izsakiet savu viedokli!

Digitalizācijas programma

Nēlī Krusa

Sekojiet Nēlī Krusas tvītiem

Saziņa

E-pasts: comm-kroes@ec.europa.eu Tālr.: +32 229 57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar