Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 3. listopada 2013.

Digitalna agenda: studija EU-a pokazuje da bi povećanje broja žena u digitalnom sektoru EU-a dovelo do godišnjeg povećanja BDP-a od 9 milijardi eura

Kada bi se više djevojaka zanimalo za karijeru u digitalnim djelatnostima i više žena zapošljavalo na poslovima u tom području, to bi bilo korisno za digitalnu industriju, za žene i za Europsko gospodarstvo. Glavni je to zaključak danas objavljenog ispitivanja Europske komisije o ženama koje rade u sektoru IKT-a.

Prema studiji, sada u sektoru IKT-a radi premalo žena:

  1. Od 1 000 žena koje su diplomirale, samo ih je 29 diplomiralo na studiju informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT-a) (u usporedbi s 95 muškaraca), a samo će 4 od tih žena doista raditi u sektoru IKT-a.

  2. Žene taj sektor tijekom karijere češće napuštaju nego muškarci i slabije su zastupljene na srednjim i višim rukovodećim položajima (čak i slabije nego u drugim sektorima).

  3. Samo 19,2 % radnika u sektoru IKT-a ima šefice, u usporedbi s 45,2 % radnika koji ne rade u sektoru IKT-a.

No studija pokazuje da bi, kada bi se taj trend promijenio i kada bi žene bile jednako zastupljene na digitalnim poslovima kao i muškarci, to dovelo do godišnjeg povećanja Europskog BDP-a za otprilike 9 milijardi eura (1,3 puta veće od BDP-a Malte). To bi bilo korisno za sektor IKT-a, jer organizacije u kojima su žene zastupljenije na rukovodećim položajima imaju 35 % veći prinos na vlastiti kapital i 34 % bolji ukupni prinos dioničarima nego druge slične organizacije.

Studija također sugerira da žene koje rade u sektoru IKT-a zarađuju gotovo 9 % više nego žene u drugim područjima gospodarstva i mogu fleksibilnije organizirati svoj radni dan te su rjeđe nezaposlene (do 2015. u EU-u će biti 900 000 nepopunjenih radnih mjesta u području IKT-a).

Potpredsjednica Europske komisije za Digitalnu agendu Neelie Kroes izjavila je: „Sada bez sumnje znamo da više žena u nekom poduzeću znači bolje poslovanje. Krajnje je vrijeme da to shvati i sektor IT-a i da ženama da priliku da svojim golemim potencijalom pridonesu tom sektoru i Europskom gospodarstvu.”

Studija predlaže i četiri prioritetna područja u kojima bi se moglo djelovati:

  1. - stvaranje nove slike o tom sektoru među ženama i u društvu općenito, uz pomoć djelovanja kao što je širenje najprivlačnijih IKT tema za mlade žene (uzbudljivo, raznoliko, profitabilno, itd.)

  2. osposobljavanje žena u tom sektoru, tj. promicanje, u suradnji s industrijom, usklađenih Europskih nastavnih planova kako bi se potaklo jasan razvoj karijere u području IKT-a

  3. povećanje broja poduzetnica u IKT-u, tj. poboljšanje pristupa programima za sjemenski i poduzetnički kapital za poduzetnice

  4. poboljšavanje radnih uvjeta u tom sektoru, npr. isticanjem poboljšanja rezultata u poduzećima koja zapošljavaju žene.

Pozadina

Neki od glavnih zaključaka studije su:

  1. O tome kako žene prerano napuštaju taj sektor: iako 20 % tridesetogodišnjih žena koje su diplomirale na studiju iz područja IKT-a radi u tom sektoru, samo 9 % žena starijih od 45 godina radi u tom sektoru.

  2. O nedovoljnoj zastupljenosti žena na srednjim i višim rukovodećim položajima: 19,2 % radnika u sektoru IKT-a ima šefice, u usporedbi s 45,2 % radnika koji ne rade u sektoru IKT-a.

  3. O tome kako je broj poduzetnica u sektoru IKT-a prenizak u usporedbi s drugim sektorima: žene čine 31,3 % samozaposlenih Europljana, a samo 19,2 % poduzetnika u sektoru IKT-a.

Studija ujedno navodi čimbenike koji sprječavaju žene da u potpunosti sudjeluju u tom sektoru: (a) kulturna tradicija i stereotipi o ulozi žene, (b) unutarnje prepreke i socio-psihološki čimbenici kao što je nedostatak samopouzdanja, nedostatak pregovaračkih vještina, otpor prema rizicima i negativni stavovi prema natjecanju te (c) vanjske prepreke, kao što je okolina u kojoj izrazito dominiraju muškarci, poteškoće pri usklađivanju osobnog i profesionalnog života i nedostatak uzora u tom sektoru.

Studija predstavlja razne profile žena koje rade u području digitalne tehnologije: od programerki video-igrica i specijalistica za digitalne komunikacije do kreatorica politike IKT-a. Izvješće zaključuje kako bi se profiliranjem digitalnih uzora za djevojke i poticanjem vidljivosti žena u tom sektoru najlakše privuklo veći broj djevojaka da se odluče za karijeru u sektoru IKT-a.

Korisne poveznice

Informativni sažetak o ženama koje rade u sektoru IKT-a

Sektorska studija o ženama koje rade u sektoru IKT-a

Žene u IKT-u, u Digitalnoj Agendi

Oznake na Twitteru: #girlsinict, #girlsdigital, #womendigital

Iznesite svoje mišljenje

Digitalna agenda:

Neelie Kroes

Pratite Neelie Kroes na Twitteru

Kontakti

E-pošta: comm-kroes@ec.europa.eu Tel.: +32 229 57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar