Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 3 октомври 2013 г.

Цифрови технологии: Привличането на повече жени в сектора на цифровите технологии в ЕС ще доведе до нарастване на годишния БВП с 9 милиарда евро според европейско проучване

Ако повече момичета се интересуват от кариера в сектора на цифровите технологии и повече жени работят в този сектор, това ще е полза за индустрията, жените и икономиката на Европа. Това е основното заключение от проучване на Европейската комисия за жените, работещи в сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), публикувано днес.

Според проучването в сектора на ИКТ работят твърде малко жени:

  1. Само 29 от всеки 1000 жени с бакалавърска или друга първоначална университетска степен имат диплома по ИКТ (за разлика от 95 на 1000 мъже) и само 4 на 1000 жени в крайна сметка работят в сектора.

  2. Жените напускат сектора по средата на кариерата си по-често от мъжете и са недостатъчно представени на управленски позиции (дори в сравнение с други сектори).

  3. Само 19,2 % от работещите в сектора на ИКТ имат шефове жени за разлика от 45,2 % от работещите в други сектори.

Ако обаче тенденцията се обърне и жените работят в сферата на цифровите технологии толкова често, колкото мъжете, европейският БВП ще нарасне с около 9 млрд. евро годишно (1,3 пъти БВП на Малта) според проучването. Това ще е от полза за сектора на ИКТ, тъй като организациите, където има повече жени в управлението, постигат с 35 % по-висока възвращаемост на собствения капитал и с 34 % по-добра обща възвращаемост за акционерите в сравнение с други подобни организации.

От проучването става ясно също, че жените, работещи в сектора на ИКТ, печелят почти 9 % повече от жените в други сектори, имат повече свобода при определянето на работния си график и има по-малка вероятност да останат без работа (до 2015 г. в ЕС ще има 900 000 незаети работни места в сектора на ИКТ).

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус и комисар по цифровите технологии, заяви: „Вече знаем със сигурност, че предприятията, в които има повече жени, са по-стабилни предприятия. Крайно време е секторът на ИКТ да осъзнае това и да се възползва, наред с европейската икономика, от огромния им потенциал”.

Според проучването трябва да бъдат предприети действия в четири приоритетни области:

  1. обновяване на имиджа на сектора сред жените и обществеността, например чрез изтъкване на предимствата му за младите жени (вълнуващ, разнообразен, добре платен);

  2. предоставяне на повече възможности на жените в сектора, например чрез разработване заедно с бизнеса на хармонизирани европейски учебни планове, водещи до ясно предначертано развитие на кариерата;

  3. Увеличаване на броя на жените предприемачи в сектора на ИКТ, например чрез подобряване на достъпа им до програми за начален и рисков капитал;

  4. Подобряване на условията на труд в сектора, например чрез изтъкване на по-добрите резултати на фирмите, в които работят жени.

Контекст

Някои от важните заключения на проучването:

  1. Относно жените, напускащи сектора твърде рано: 20 % от жените с дипломи в областта на ИКТ на възраст 30 години работят в сектора за разлика от само 9 % от жените на възраст над 45 години;

  2. Относно недостатъчния брой жени на управленски позиции: 19,2 % от работещите в сектора на ИКТ имат шефове жени за разлика от 45,2 % от работещите в други сектори;

  3. Относно ниския брой на жени предприемачи в сектора на ИКТ в сравнение с други сектори: жените са 31,3 % от самостоятелно заетите европейци, но само 19,2 % от предприемачите в ИКТ сектора.

Проучването посочва и факторите, възпрепятстващи по-пълното участие на жените в сектора: а) културните традиции и стереотипите за ролята на жените, б) вътрешните задръжки и социалнопсихологически фактори като липсата на увереност, липсата на търговски умения, страха от рискове и отрицателните нагласи към конкуренцията, както и в) външните препятствия като доминираната от мъже работна среда, трудностите при намиране на равновесие между личния и професионалния живот и липсата на примери за подражание.

В проучването са представени различни профили на жени, работещи в сферата на цифровите технологии – разработчик на видеоигри, специалист по цифрови комуникации, отговорник по ИКТ политики и др. Обръщането на внимание на жените в сектора с цел създаване на модели за подражание е основен начин за привличане на повече момичета към кариера в сектора на ИКТ, заключава се в доклада.

Полезни връзки

Жени, работещи в сектора на ИКТ – резюме

Жени, работещи в сектора на ИКТ – проучване

Жени в ИКТ - Програма в областта на цифровите технологии

Хаштагове: #girlsinict, #girlsdigital, #womendigital

Имате думата

Програма за цифрови технологии

Нели Крус

Следвайте Нели Крус в Twitter

За контакти:

Ел. адрес: comm-kroes@ec.europa.eu Тел: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar