Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 3. oktobrī

ES paredz piešķirt jaunu attīstības palīdzību Centrālamerikai

Drošības un tiesiskuma, katastrofu pārvarēšanas un cīņas pret klimata pārmaiņām sekmēšana būs starp ES palīdzības attīstības jomā prioritātēm laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam. Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs paziņoja, ka ES līdzekļi būs pieejami šim nolūkam, kā arī reģionālās integrācijas uzlabošanai Centrālamerikā.

Savā runā pirms gaidāmās oficiālās vizītes reģionā, kuras laikā tiks apmeklēta Gvatemala, Nikaragva un Salvadora, komisārs uzsvēra, ka Centrālamerikai paredzētais atalsts laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ir paredzēts aptuveni 900 miljoni eiro. Ja Padome un Eiropas Parlaments sniegs galīgu apstiprinājumu, jaunais finansējums tiks paredzēts divpusējai sadarbībai ar Salvadoru, Gvatemalu, Hondurasu un Nikaragvu, kā arī reģionālajai sadarbībai (aptverot arī Kostariku un Panamu).

Komisārs Andris Piebalgs sacīja: "Centrālamerika šobrīd ir reģions ar vidēji zemu ienākumu līmeni, taču starp reģiona valstīm joprojām pastāv būtiskas atšķirības. Saskaņā ar nesen publicēto Pārmaiņu programmu — ES projektu par atbalsta pārorientēšanu, lai nodrošinātu, ka atbalsts nonāk tur, kur tas ir visvairāk vajadzīgs – , mēs esam apņēmušies nodrošināt, lai mūsu atbalsts sasniegtu valstis un nozares, kurās tas ir visvairāk vajadzīgs. Tādā veidā mēs nodrošinām, ka mūsu sniegtā palīdzība reģionam būs mērķtiecīgāka un efektīvāka."

Piemēram, Nikaragvā, kura ir Centrālamerikas nabadzīgākā valsts, 46 % iedzīvotāju iztiek ar mazāk nekā 2 dolāriem dienā, savukārt Kostarikā un Panamā to cilvēku skaits, kuri dzīvo nabadzībā, procentuāli ir attiecīgi 24 % un 29 %.

Vizītē no 4. līdz 10. oktobrim komisāram Piebalgam paredzēts tikties ar Gvatemalas prezidentu Oto Peresu Molinu, Nikaragvas prezidentu Danielu Ortegu un Salvadoras prezidentu Maurisio Funesu, kā arī ministriem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Tapat arī komisāram paredzēts apmeklēt projektus uz vietas.

Papildus atbalstam, kuru ES katrai valstij sniedz, balstoties uz divpusēju vienošanos, tā ir lielākā līdzekļu devēja Centrālamerikas Integrācijas sistēmai un tās iestādēm — kopš 2007. gada tā ir piešķīrusi 95 miljonus eiro. Šis atbalsts tiek koncentrēts trīs jomās: reģionālā integrācija, muitas savienība un kopējā politika, kā arī reģionālā pārvaldība un drošība.

Vispārīga informācija

Centrālamerikas reģions ir izveidojis vispusīgas attiecības ar ES, tostarp politisko dialogu, sadarbību un labvēlīgu tirdzniecības režīmu. Asociācijas nolīgums starp ES un Centrālameriku tika parakstīts 2012. gadā. Nolīguma tirdzniecības daļu provizoriski attiecina uz Kostariku, Salvadoru, Hondurasu, Nikaragvu un Panamu. Provizorisko piemērošanu drīz attiecinās arī uz Gvatemalu.

Reģionālo projektu atbalsta galvenie saņēmēji ir Centrālamerikas Integrācijas sistēmas (SICA) iestādes. SICA tika izveidota, lai veicinātu Centrālamerikas integrāciju, uzsvaru liekot uz demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu un taisnīgu attīstību Centrālamerikas valstu iedzīvotājiem.

Sīkāka informācija

MEMO/13/838: EU relations and development cooperation with Central America

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar