Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 2 octombrie 2013

Comisia Europeană și statele membre evaluează obstacolele care restricționează accesul la profesiile reglementate

Comisia Europeană a adoptat astăzi o comunicare prin care se anunță începerea unei evaluări a reglementărilor naționale privind accesul la profesii. Profesiile reglementate sunt profesiile în cazul cărora accesul este condiționat de posesia unor calificări specifice sau pentru care utilizarea unui titlu specific este protejată, de exemplu, farmaciștii sau arhitecții. Motivele care ar putea sta la baza acestor restricții sunt bine întemeiate, spre exemplu, protecția consumatorilor. Cu toate acestea, condițiile prea restrictive de acces la anumite profesii pot descuraja sau chiar împiedica tinerii să intre pe piața forței de muncă. Diferitele regimuri de reglementare pot face dificilă depunerea de candidaturi de către profesioniștii calificați pentru posturi vacante din alte state membre.

Îmbunătățirea accesului la profesii, în special prin intermediul unui mediu de reglementare mai proporțional și transparent în statele membre, ar facilita mobilitatea profesioniștilor calificați pe piața unică și furnizarea transfrontalieră de servicii profesionale. Aceasta ar putea avea, de asemenea, un impact pozitiv asupra situației ocupării forței de muncă și ar trebui să consolideze creșterea economică, în special deoarece numai serviciile profesionale totalizează aproximativ 9% din PIB în Uniunea Europeană.

Pentru a oferi o imagine mai completă a obstacolelor care afectează accesul la profesiile reglementate și exercitarea acestor profesii, se publică, de asemenea, astăzi un raport privind constatările reexaminării inter pares referitoare la forma juridică și la cerințele în materie de acționariat, desfășurate în temeiul directivei privind serviciile. Aceste cerințe, care adesea se adaugă la restricțiile privind accesul la profesii, ar putea împiedica înființarea de filiale și practicile multidisciplinare.

Dl Michel Barnier, comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: „În ciuda eforturilor noastre, mobilitatea profesioniștilor în interiorul Uniunii Europene este încă redusă. Condițiile pentru accesul la anumite profesii pot fi complexe, greoaie și foarte adesea pot varia mult de la un stat membru la altul. Acest fapt descurajează lucrătorii să caute și să găsească un loc de muncă în alte state membre. Sunt convins că o trecere în revistă de către statele membre a profesiilor reglementate, urmată de efectuarea unei identificări și a unei evaluări a obstacolelor în calea accesului la profesii poate reprezenta un exercițiu util. Nu este vorba despre dereglementarea profesiilor sau de sancționarea statelor membre, ci mai degrabă despre asigurarea unui acces mai bun la serviciile profesionale prin reexaminarea structurilor de intrare care promovează cel mai bine un sistem simplificat, proporțional, sigur și transparent.”

Principalele elemente ale comunicării

Comunicarea de astăzi pune în aplicare cerințele prevăzute în Directiva revizuită privind calificările profesionale — una dintre prioritățile Actului privind piața unică I din 2011. Ea prevede mai întâi un exercițiu de transparență: fiecare stat membru va trebui să raporteze lista profesiilor pe care le reglementează, inclusiv cele la nivel regional. Comisia va publica apoi această listă sub forma unei hărți europene a profesiilor reglementate care va indica în mod clar profesiile reglementate pentru fiecare țară. Grație aceastei hărți, un profesionist care dorește să lucreze în alt stat membru va fi în măsură să cunoască condițiile pe care le impune fiecare țară pentru locul de muncă pentru care ar dori să își depună candidatura.

Condițiile pentru accesul la profesii pot varia în mod semnificativ între țările UE. Adesea, motivele care determină aceste diferențe nu sunt bine înțelese. Procesul lansat astăzi invită statele membre într-o a doua etapă să efectueze, în următorii doi ani, o evaluare reciprocă a obstacolelor respective în vigoare care limitează accesul la anumite profesii. El stabilește un plan de lucru ambițios pentru Comisie și pentru administrațiile naționale care participă la evaluarea reciprocă. Părțile interesate, în special cele care reprezintă profesioniștii, vor fi pe deplin implicate în cadrul acestui exercițiu. Acest fapt ar trebui, de asemenea, să permită un dialog între state membre care utilizează abordări diferite, în cadrul căruia impactul tuturor tipurilor de restricții formale și informale privind accesul la activitățile profesionale ar trebui examinat.

Rezultatele Eurobarometrului special „Piața internă” (nr. 398) publicat tot astăzi oferă o indicație privind modul în care consumatorii percep aceste aspecte. Atunci când aleg un prestator de servicii, cetățenii UE consideră că, în aceeași măsură ca posesia unor calificări specifice, reputația și experiența profesională sunt foarte importante.

Context

Sarcinile disproporționate în ceea ce privește accesul la profesiile reglementate s-au numărat printre aspectele evidențiate în concluziile Consiliului European din 2 martie 2012, prin care s-a solicitat eliminarea obstacolelor nejustificate în materie de reglementare pe piața unică. La 14 iunie 2012, Parlamentul European a solicitat, de asemenea, Comisiei „să identifice domeniile în care statele membre blochează în mod disproporționat accesul la profesiile reglementate”. În Portugalia, Polonia, Italia, Slovenia și Spania sunt deja în curs de derulare reforme importante în vederea facilitării accesului la profesiile reglementate. Acest aspect a fost abordat, de asemenea, în recomandările specifice fiecărei țări adresate anumitor state membre.

În comunicarea sa intitulată „Parteneriat pentru o nouă creștere a serviciilor 2012-2015” din 8 iunie 2012 (a se vedea IP/12/587), Comisia a subliniat importanța modernizării cadrului de reglementare pentru serviciile profesionale și a anunțat o comunicare privind profesiile reglementate.

Comunicarea de astăzi va începe punerea în aplicare a articolului 59 din Directiva revizuită privind calificările profesionale — una dintre prioritățile Actului privind piața unică I din 2011. Această dispoziție din directivă — pentru care s-a ajuns la un acord politic în iunie (a se vedea MEMO/13/552) — solicită tuturor statelor membre să reexamineze toate reglementările lor naționale care restricționează accesul la profesii și să participe la o evaluare reciprocă.

Comunicarea se bazează, de asemenea, pe rezultatele unui atelier organizat la 17 iunie 2013 cu ministerele naționale și părțile interesate reprezentând profesii.

În iulie 2012, Consiliul European a aprobat recomandările din partea Comisiei către mai multe state membre privind necesitatea unei deschideri în materie de servicii profesionale pentru a-și consolida economiile și competitivitatea. Aceste recomandări au fost menținute și chiar extinse în 2013 pentru unele state membre.

A se vedea MEMO/13/839

Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm

Eurobarometru:

Eurobarometru special 398 (2013)

Eurobarometru special 363 (2011)

Persoane de contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar