Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. október 2.

Az Európai Bizottság és a tagállamok értékelik a szabályozott szakmák gyakorlását korlátozó akadályokat

Az Európai Bizottság a mai napon közleményt fogadott el, amelyben bejelenti a szabályozott szakmák gyakorlásához való hozzáférésről szóló nemzeti jogszabályok értékelésének megkezdését. A szabályozott szakmák olyan szakmák, amelyek gyakorlása szakképesítés megszerzéséhez kötött, vagy amelyek tekintetében védett különös megnevezés – pl. gyógyszerész, építész – használatos. E korlátozások megléte mögött megalapozott indokok húzódnak meg – például a fogyasztóvédelem. A bizonyos szakmák hozzáférhetőségével kapcsolatos nehézségek azonban elbátortalaníthatják a fiatalokat e szakmák gyakorlásától, vagy akár meg is akadályozhatják a munkaerőpiacra való belépésüket. A szabályozási rendszerek eltérései miatt a képzett szakemberek számára gyakran nehézséget okoz, hogy más tagállamokban nyújtsanak be álláspályázatot.

A szakmákhoz való hozzáférés javítása – különösen azáltal, hogy a tagállamokban arányosabb és átláthatóbb szabályozási környezetet alakítunk ki – megkönnyítené a képzett szakemberek egységes piacon belüli mobilitását és a határokon átnyúló szakmai szolgáltatásnyújtást. Kedvezően befolyásolná továbbá a foglalkoztatási helyzetet, és fokozná a gazdasági növekedést, különösen mivel a szakmai szolgáltatások önmagukban a GDP kb. 9%-át teszik ki az Európai Unióban.

Annak érdekében, hogy teljesebb képet nyújtsunk a szabályozott szakmákhoz való hozzáférést és azok gyakorlását gátló tényezőkről, a Bizottság a mai napon jelentést tett közzé a szolgáltatási irányelvvel összhangban a jogi formára és részesedésre vonatkozó követelményekről végzett szakértői értékelés megállapításairól. E követelmények – amelyek gyakran további nehézségeket jelentenek a szakmákhoz való hozzáféréssel kapcsolatos korlátozások mellett – akadályozhatják a leányvállalatok és az egyszerre több szakmát folytató irodák létrehozását.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „A szakemberek Európai Unión belüli mobilitása minden erőfeszítésünk ellenére továbbra is alacsony. Az egyes szakmákhoz való hozzáférés feltételei bonyolultak, megterhelőek és igen gyakran tagállamonként rendkívül eltérőek. Ez elveszi a munkavállalók kedvét a más tagállamokban való munkakereséstől. Meggyőződésem, hogy nagyon hasznos gyakorlat lesz, ha a tagállamok feltérképezik a szabályozott szakmákat, majd elvégzik a szakmákhoz való hozzáférés útjában álló akadályok vizsgálatát és értékelését. Nem arról van szó, hogy a szakmákat ki kell vonnunk a szabályozás alól vagy szankcionálnunk kell a tagállamokat – sokkal inkább arról, hogy meg kell könnyítenünk a szakmai szolgáltatásokhoz való hozzáférést annak felülvizsgálata révén, hogy milyen belépési struktúrák szolgálhatják a leghatékonyabban egy egyszerűsített, arányos, biztonságos és átlátható rendszer előmozdítását.”

A közlemény fő elemei

A mai közlemény végrehajtja a szakmai képesítések elismeréséről szóló felülvizsgált irányelvben foglalt kötelezettségeket, amely a 2011. évi első egységes piaci intézkedéscsomag egyik prioritása. Elsősorban átláthatósági intézkedésekről rendelkezik: minden tagállamnak be kell nyújtania az általa szabályozott szakmák listáját, ideértve a regionális szintű szabályozást is. A Bizottság e listák alapján közzéteszi a szabályozott szakmák európai térképét, amelyről egyértelműen kitűnik majd, hogy mely szakmákat mely országokban szabályoznak. E térképnek köszönhetően a más tagállamokban munkát vállalni szándékozó szakaemberek tisztában lehetnek azzal, hogy az egyes tagállamok milyen feltételek mellett engedélyezik az általuk választott szakma gyakorlását.

A szakmákhoz való hozzáférés feltételei tagállamonként jelentősen különbözhetnek egymástól. Gyakran nem teljesen érthető, milyen okok húzódnak meg e különbségek mögött. A mai napon elindított folyamattal a második szakaszban arra kérjük a tagállamokat, hogy a következő két év során végezzék el az országukban érvényben lévő, az egyes szakmákhoz való hozzáférés útjában álló akadályok kölcsönös értékelését. E folyamat ambiciózus munkatervet állít fel a Bizottság és a kölcsönös értékelésben részt vevő nemzeti hatóságok számára. Az érdekelt feleket – különös tekintettel az egyes szakmák képviselőire – teljes körűen bevonjuk e folyamatba. Ennek köszönhetően párbeszéd alakulhat ki a különböző megközelítéseket alkalmazó tagállamok között is, amelynek során meg kell vizsgálni a szakmai tevékenységekhez való hozzáférést korlátozó formális és informális akadályok minden típusának hatásait.

Az ugyancsak a mai napon közzétett „Belső piac” Eurobarométer tematikus felmérés (398. szám) rávilágít, hogy a fogyasztók miként vélekednek e kérdésekről. Az uniós polgárok szerint a szolgáltató kiválasztásakor a szakképesítés meglétén felül a hírnév és a szakmai tapasztalat is igen sokat nyom a latban.

Háttér

Az Európai Tanács 2012. március 2-i következtetéseinek kiemelt témái között szerepeltek a szabályozott szakmákhoz való hozzáférést nehezítő aránytalan terhek, hangsúlyozva az egységes piacon belüli indokolatlan szabályozási akadályok felszámolásának szükségességét. 2012. június 14-én az Európai Parlament szintén felszólította a Bizottságot, hogy „azonosítsa azokat a területeket, amelyeken a tagállamok aránytalan mértékben akadályozzák a szabályozott szakmákhoz való hozzáférést.” Portugáliában, Lengyelországban, Olaszországban, Szlovéniában és Spanyolországban már meg is kezdődtek a jelentős reformok a szabályozott szakmákhoz való hozzáférés megkönnyítésére. E kérdés szerepel egyes tagállamok országspecifikus ajánlásaiban is.

A Bizottság 2012. június 8-i „Partnerség a szolgáltatások új növekedése érdekében 2012–2015” című közleményében (lásd IP/12/587) hangsúlyozta a szakmai szolgáltatásokra vonatkozó szabályozási keret korszerűsítésének fontosságát, és bejelentette a szabályozott szakmákról szóló közleményt.

A mai közleménnyel kezdetét veszi a szakmai képesítések elismeréséről szóló felülvizsgált irányelv 59. cikkének végrehajtása, amely a 2011. évi első egységes piaci intézkedéscsomag egyik prioritását képezi. Az irányelv ezen rendelkezése – amely tekintetében júniusban politikai megállapodást sikerült elérni (lásd MEMO/13/552) – előírja, hogy valamennyi tagállamnak felül kell vizsgálnia a szakmákhoz való hozzáférést korlátozó összes nemzeti jogszabályát és hozzá kell látnia a kölcsönös értékeléshez.

E közlemény épít továbbá azon workshop tanulságaira is, amelyre 2013. június 17-én a nemzeti minisztériumok és az egyes szakmákat képviselő érdekelt felek részvételével került sor.

2012 júliusában az Európai Tanács jóváhagyta a Bizottság több tagállamhoz intézett ajánlásait, amelyek értelmében az érintett tagállamoknak meg kell nyitniuk szakmai szolgáltatásaikat a gazdaságuk és versenyképességük erősítése érdekében. Ezen ajánlásokat 2013-banis fenntartották, sőt egyes tagállamok esetében meg is erősítették.

Lásd MEMO/13/839

További információk:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_hu.htm

Eurobarométer:

2013. évi Eurobarométer tematikus felmérés 398

2011. évi Eurobarométer tematikus felmérés 363

Kapcsolattartók:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar