Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 2. listopada 2013.

Europska komisija i države članice ocjenjuju ograničenja pristupa reguliranim profesijama

Europska komisija danas je donijela komunikaciju kojom se najavljuje početak ocjenjivanja nacionalnih propisa o pristupu profesijama. Regulirane profesije su profesije koje mogu obavljati samo osobe koje posjeduju odgovarajuće kvalifikacije, odnosno u kojima je upotreba profesionalnog naziva zaštićena, npr. farmaceuti, arhitekti i sl. Ta su ograničenja tu s razlogom, između ostaloga i kako bi se zaštitili potrošači. Međutim, prestrogi uvjeti pristupa određenim profesijama mogu obeshrabriti mlade ili im čak onemogućiti ulazak na tržište rada. Osim toga, razlike među nacionalnim propisima stručnjacima otežavaju prijavljivanje na natječaje za posao u drugoj državi članici.

Poboljšanjem pristupa profesijama, posebice stvaranjem primjerenijeg i transparentnijeg regulatornog okruženja u državama članicama, olakšala bi se mobilnost kvalificiranih stručnjaka na jedinstvenom tržištu i prekogranično pružanje profesionalnih usluga. To bi se moglo pozitivno odraziti i na zaposlenost i gospodarski rast, posebice kada se uzme u obzir da samo profesionalne usluge čine oko 9 % BDP-a Europske unije.

Kako bi se stvorila potpunija slika o ograničenjima koja utječu na pristup reguliranim profesijama i obavljanje tih profesija, danas je objavljeno i izvješće o rezultatima stručnog pregleda zahtjeva u pogledu pravnog oblika i vlasničke strukture, koje je provedeno na temelju Direktive o uslugama. Ti zahtjevi, koji se često primjenjuju dodatno uz ograničenja pristupu profesijama, mogu otežati osnivanje podružnica i multidisciplinarne aktivnosti.

Povjerenik za unutarnje tržište i usluge Michel Barnier izjavio je: „Unatoč velikim naporima koje ulažemo, mobilnost stručnjaka u Europskoj uniji još uvijek nije zadovoljavajuća. Uvjeti pristupa određenim profesijama mogu biti složeni i povezani sa znatnim opterećenjima, a često se i uvelike razlikuju među državama članicama. Radnici zbog toga odustaju od traženja zaposlenja i zapošljavanja u drugoj državi članici. Uvjeren sam da će se izrada pregleda reguliranih profesija u svakoj državi članici te preispitivanje i ocjenjivanje ograničenja pristupa profesijama pokazati korisnima. Cilj nije ukinuti propise kojima su uređene pojedine profesije niti sankcionirati države članice, već osigurati bolji pristup profesionalnim uslugama utvrđivanjem pristupnih struktura koje se najbolje uklapaju u pojednostavnjen, razmjeran, siguran i transparentan sustav.”

Glavni elementi komunikacije

Današnjom komunikacijom provode se zahtjevi iz članka 59. revidirane Direktive o stručnim kvalifikacijama, što je jedan od prioriteta Akta o jedinstvenom tržištu I. iz 2011. U prvoj se fazi provode aktivnosti za povećanje transparentnosti: svaka će država članica morati dostaviti popis reguliranih profesija, uključujući one koje su regulirane na regionalnoj razini. Komisija će zatim objaviti popis u obliku europske karte reguliranih profesija iz koje će biti jasno vidljivo koje su profesije uređene u kojoj državi članici. Zahvaljujući toj karti stručnjak koji želi raditi u drugoj državi članici znat će koji su uvjeti propisani u toj državi članici za radno mjesto za koje je zainteresiran.

Uvjeti pristupa profesijama mogu se znatno razlikovati među državama članicama. Razlozi tih razlika često nisu dovoljno razumljivi. U okviru postupka koji je danas pokrenut države članice pozivaju se da u drugoj fazi tijekom sljedeće dvije godine provedu uzajamno ocjenjivanje postojećih ograničenja pristupa određenim profesijama u svakoj od njih. Pred Komisijom i nacionalnim upravama koje sudjeluju u uzajamnom ocjenjivanju ambiciozna je zadaća. Dionici, a posebno predstavnici profesija, bit će u potpunosti uključeni u taj postupak. Time se omogućuje dijalog među državama članicama koje primjenjuju različite pristupe, u okviru kojeg bi se trebao ispitati utjecaj svih vrsta formalnih i neformalnih ograničenja na pristup profesionalnim djelatnostima.

Rezultati Posebnog istraživanja Eurobarametra o unutarnjem tržištu (izdanje 398), koji su također objavljeni danas, daju određeni uvid u raspoloženje potrošača u odnosu na ta pitanja. Građani EU-a smatraju da su pri izboru pružatelja usluge, osim posjedovanja određenih kvalifikacija, jako važni i ugled i profesionalno iskustvo pružatelja usluge.

Pozadina

Nerazmjerna opterećenja u pristupu reguliranim profesijama jedan su od problema istaknutih u zaključcima Europskog vijeća od 2. ožujka 2012. kojima se poziva na uklanjanje neopravdanih regulatornih ograničenja na jedinstvenom tržištu. Osim toga, Europski parlament je 14. lipnja 2012. pozvao Komisiju da „utvrdi područja u kojima države članice primjenjuju nerazmjerna ograničenja pristupa reguliranim profesijama”. Velike reforme za olakšanje pristupa reguliranim profesijama već su pokrenute u Portugalu, Poljskoj, Italiji, Sloveniji i Španjolskoj. Na taj se problem ukazuje i u posebnim preporukama za pojedine države članice.

U svojoj komunikaciji „Partnerstvo za novi rast u uslužnom sektoru 2012. – 2015.” od 8. lipnja 2012. (vidi IP/12/587) Komisija je naglasila važnost modernizacije regulatornog okvira za profesionalne usluge i najavila komunikaciju o reguliranim profesijama.

S današnjom komunikacijom započinje provedba članka 59. revidirane Direktive o stručnim kvalifikacijama, što je jedan od prioriteta Akta o jedinstvenom tržištu I. iz 2011. Tom odredbom Direktive – o kojoj je politički dogovor postignut u lipnju (vidi MEMO/13/552) – zahtijeva se od svih država članica da preispitaju sve svoje propise kojima se ograničava pristup profesijama i započnu postupak uzajamnog ocjenjivanja.

Komunikacija se također nadovezuje na rezultate radionice organizirane 17. lipnja 2013. s nacionalnim ministrima i predstavnicima profesija.

Europsko vijeće je u srpnju 2012. potvrdilo preporuke Komisije upućene pojedinim državama članicama o potrebi otvaranja profesionalnih usluga u cilju jačanja njihovih gospodarstava i konkurentnosti. Te su preporuke u slučaju nekih od tih država ponovljene ili čak proširene u 2013.

Vidi MEMO/13/839

Saznajte više:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm

Eurobarometar:

2013 Special Eurobarometer 398

2011 Special Eurobarometer 363

Kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar