Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Strasbourg, 5. februarja 2013

Evropska komisija krepi zaščito evra s kazenskopravnimi ukrepi

Evropska komisija je danes predlagala strožje ukrepe proti storilcem kaznivih dejanj, ki ponarejajo bankovce in kovance evra. Ocenjuje se, da je od uvedbe evra leta 2002 njegovo ponarejanje povzročilo finančno škodo v višini najmanj 500 milijonov evrov. Namen predloga je uvedba kazenskopravnih ukrepov za boljšo zaščito evra in drugih denarnih valut pred ponarejanjem. Ti ukrepi med drugim krepijo čezmejno preiskovanje in določajo najnižje meje kazni, vključno s kaznijo zapora, za najhujša kazniva dejanja ponarejanja. Predlog bo omogočil tudi analizo zaseženih ponaredkov med sodnim postopkom z namenom odkrivanja novih ponarejenih evrov v obtoku.

Podpredsednica Evropske komisije in komisarska za pravosodje Viviane Reding je dejala: „Evropski državljani in podjetja zaupajo v pristnost bankovcev in kovancev, ki pa ni sama po sebi umevna. Evro je druga najpomembnejša denarna valuta na svetu in sprejeli bomo vse potrebne ukrepe, da ne bo več tarča storilcev kaznivih dejanj. Z današnjim predlogom krepimo boj proti ponarejenim denarnim valutam z odvračilnimi kazenskimi sankcijami in učinkovitejšimi preiskovalnimi ukrepi. Če pripadniki kriminalnih združb ponarejajo denarno valuto, to slabi javno zaupanje vanjo in močno vpliva tako na vlade kot na podjetja in posameznike. Krivci ne smejo uiti kazni – zdaj je čas, da zapolnimo pravne praznine in tako ustavimo ponarejanje po vsej Evropski uniji.“.

Komisar za davke, carinsko unijo, revizijski nadzor in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je ob tej priložnosti izjavil: „Evro je ena od najdragocenejših pridobitev EU, a če si ne bomo skupaj prizadevali za njegovo zaščito, tega ne bo storil nihče drug. Denarna valuta, ki je skupna 17 državam in 330 milijonom ljudi, je privlačna tarča storilcev kaznivih dejanj. Zato moramo zagotoviti, da se zločin ne bo izplačal. Bolj usklajen pristop k sankcijam in boljše čezmejno sodelovanje nam bosta v pomoč pri strogem kaznovanju ponarejanja denarne valute.“.

Direktiva je skupna pobuda podpredsednice Redingove, podpredsednika Rehna in komisarja Šemete. V skladu z njo bodo morale države članice pristojnim organom zagotoviti učinkovita preiskovalna orodja za razkrinkanje primerov ponarejanja, ki bodo primerljiva s preiskovalnimi orodji, uporabljenimi v boju proti organiziranemu kriminalu ali drugim hudim kaznivim dejanjem. Komisija predlaga, da se za hujše primere proizvodnje in distribucije ponarejene denarne valute predpiše najnižja kazen najmanj šestih mesecev zapora. Poleg tega za kaznivo dejanje distribucije predlaga najvišjo kazen najmanj osmih let zapora (kot že velja za kaznivo dejanje proizvodnje v skladu z Okvirnim sklepom Sveta 2000/383/PNZ). S tem se bo okrepila zaščita evra, saj bo odvračilni učinek po vsej Uniji večji, izboljšalo pa se bo tudi sodelovanje med pravosodnimi organi pri preganjanju goljufov.

Poleg tega bo Direktiva državam članicam naložila obveznost, da nacionalnim analitskim centrom in nacionalnim analitskim centrom za kovance zagotovijo možnost analize ponaredkov evra med sodnim postopkom, in sicer za namene odkrivanja novih ponaredkov evra v obtoku.

Ozadje

Skupna vrednost bankovcev evra v svetovnem obtoku je skoraj 913 milijard evrov, skupna vrednost kovancev pa približno 16 milijard evrov.

Evro in druge denarne valute so še naprej tarča organiziranih kriminalnih združb, ki se ukvarjajo s ponarejanjem denarja. Od uvedbe evra leta 2002 je njegovo ponarejanje povzročilo finančno škodo v višini najmanj 500 milijonov evrov. Na to jasno kažejo zasegi večjega števila ponarejenih bankovcev in kovancev evra ter nenehno zapiranje nezakonitih tiskarn in kovnic denarja v Evropski uniji in zunaj nje. Ti dogodki kažejo, da so obstoječi ukrepi proti ponarejanju nezadostni in da je zato treba izboljšati zaščito evra pred ponarejanjem na evropski ravni. V drugi polovici leta 2012 je bilo namreč iz obtoka umaknjenih 280 000 ponarejenih bankovcev evra.

Po zadnjih podatkih Evropske centralne banke so tarča ponarejanja najpogosteje bankovci za 20 in 50 evrov. Večina (97,5 odstotka) ponaredkov, zaseženih v drugi polovici leta 2012, je bila odkrita v državah članicah evroobmočja, le približno 2 odstotka ponaredkov sta bila odkrita v drugih državah članicah, v drugih delih sveta pa je bilo odkritih 0,5 odstotka ponaredkov.

Predlagana Direktiva nadgrajuje Okvirni sklep Sveta 2000/383/PNZ o povečanju zaščite s kaznimi in drugimi sankcijami za ponarejanje v zvezi z uvedbo evra ter ga nadomešča. Ohranja večino določb Okvirnega sklepa (zlasti opredelitve predpisanih kazni), pri tem pa upošteva novosti iz Lizbonske pogodbe, ki so okrepile zmogljivosti EU za boj proti goljufijam, saj je Unija zdaj pristojna za zakonodajno urejanje na področju kazenskega prava. Na podlagi mednarodne Konvencije o preprečevanju ponarejanja denarja iz leta 1929 (Ženevska konvencija) bi morale biti poleg evra tudi druge denarne valute deležne koristi povečane zaščite. Direktiva dopolnjuje določbe Ženevske konvencije in lajša njeno uporabo v Evropski uniji.

Evropska centralna banka je 10. januarja 2013 predstavila novi bankovec za 5 evrov. Ta je prvi izmed bankovcev v drugi seriji, imenovani „Evropa“, v obtok pa bo v celotnem evroobmočju dan 2. maja 2013. Bankovci in kovanci evra so, odkar so bili dani v obtok leta 2002, postali prepoznaven simbol evropske integracije.

Več informacij

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in komisarke za pravosodje Viviane Reding: http://ec.europa.eu/reding

Spletna stran komisarja Algirdasa Šemete:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Evropska komisija – kazenskopravna politika:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Memo/13/63

Besedilo zakonodajnega predloga je na voljo na:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/legislation/index_en.htm

Kontakti:

Emer Traynor (+32 22921548)

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar