Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia posilňuje ochranu eura prostredníctvom trestného práva

European Commission - IP/13/88   05/02/2013

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SL BG RO

Európska komisia

Tlačová správa

Štrasburg 5. februára 2013

Európska komisia posilňuje ochranu eura prostredníctvom trestného práva

Európska komisia dnes navrhla tvrdo zasiahnuť proti falšovateľom eurobankoviek a euromincí. Od zavedenia eura v roku 2002 spôsobilo jeho falšovanie finančné škody v odhadovanej výške najmenej 500 miliónov EUR. Cieľom návrhu je posilniť ochranu eura a iných mien pred falšovaním prostredníctvom opatrení trestného práva, ktoré zahŕňajú posilnenie cezhraničných vyšetrovaní a zavedenie minimálnych trestov vrátane nepodmienečného odňatia slobody v prípade najzávažnejších trestných činov falšovania. Na základe návrhu sa takisto umožní analýza zadržaných falzifikátov v rámci súdnych konaní, aby bolo možné vysledovať ďalšie falšované eurá v obehu.

Podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová uviedla: Európski občania a podniky sú presvedčení o tom, že bankovky a mince sú pravé. To však nie je samozrejmosť. Euro je druhou najvýznamnejšou menou na svete a my prijmeme všetky opatrenia potrebné na to, aby prestalo byť predmetom záujmu falšovateľov. Vďaka dnešnému návrhu posilňujeme boj proti falšovaniu mien prostredníctvom odrádzajúcich trestnoprávnych postihov a efektívnejších vyšetrovacích opatrení. Falšovanie meny organizovanými zločincami oslabuje dôveru verejnosti v menu a má rozsiahly vplyv na verejnú správu, podniky aj jednotlivcov. Vinníci musia byť potrestaní. Je najvyšší čas odstrániť medzery v právnych predpisoch a zastaviť falšovanie v celej Európskej únii.“

Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom, dodal: „Euro je jedným z najcennejších aktív EÚ. Ak však nespojíme sily v boji na jeho ochranu, nik iný to za nás neurobí. Spoločná mena 17 krajín a 330 miliónov ľudí je lákavým cieľom pre zločincov, a my preto musíme zabezpečiť, aby sa zločin nevyplácal. Tvrdo zasiahnuť proti falšovaniu mien nám pomôže harmonizovanejší prístup k postihom a lepšia cezhraničná spolupráca.“

V smernici, ktorá je spoločnou iniciatívou podpredsedníčky Redingovej, podpredsedu Rehna a komisára Šemetu, sa pre členské štáty stanoví povinnosť sprístupniť účinné vyšetrovacie nástroje na odhaľovanie prípadov falšovania meny, ktoré budú rovnocenné s vyšetrovacími nástrojmi používanými na boj proti organizovanému zločinu či inej závažnej trestnej činnosti. Komisia navrhuje zaviesť minimálny trest nepodmienečného odňatia slobody aspoň na šesť mesiacov v závažných prípadoch výroby a distribúcie falšovanej meny a maximálny trest nepodmienečného odňatia slobody aspoň na osem rokov v prípade trestného činu distribúcie (ako sa už v súčasnosti uplatňuje v prípade trestného činu výroby podľa rámcového rozhodnutia Rady 2000/383/JHA). Posilnením odrádzania od trestných činov v celej Únii a zlepšením spolupráce medzi súdnymi orgánmi sa tak zvýši ochrana eura a uľahčí sa stíhanie podvodníkov.

Napokon sa v smernici od členských štátov požaduje, aby zabezpečili, že národné centrá pre analýzy a národné centrá pre analýzy mincí budú mať možnosť preskúmavať falzifikáty v rámci prebiehajúcich súdnych konaní s cieľom umožniť im vysledovať ďalšie falšované eurá v obehu.

Súvislosti

Celková hodnota eurobankoviek v obehu na celom svete dosahuje približne 913 miliárd EUR a 16 miliárd EUR v prípade euromincí.

Euro a iné meny sú aj naďalej terčom záujmu skupín organizovaného zločinu pôsobiacich v oblasti falšovania peňazí. Od zavedenia eura v roku 2002 spôsobilo jeho falšovanie finančné škody vo výške aspoň 500 miliónov EUR. Každý rok to dokazuje veľké množstvo zadržaných falšovaných eurobankoviek a euromincí a pokračujúca likvidácia nelegálnych tlačiarní a mincovní v Európskej únii aj mimo nej. Tento vývoj poukazuje na to, že súčasné opatrenia proti falšovaniu nie sú postačujúce, a preto je nevyhnutné posilniť ochranu eura na európskej úrovni. V druhej polovici roka 2012 bolo z obehu stiahnutých 280 000 sfalšovaných eurobankoviek.

Podľa najnovších údajov Európskej centrálnej banky sú najčastejšie falšovanými bankovky nominálnej hodnoty 20 EUR a 50 EUR. Väčšina (97,5 %) falzifikátov zadržaných v druhom polroku 2012 bola odhalená v krajinách eurozóny. Len približne 2 % falzifikátov boli zadržané v členských štátoch EÚ mimo eurozóny a 0,5 % v ostatných častiach sveta.

Navrhovaná smernica vychádza z rámcového rozhodnutia Rady 2000/383/JHA o zvýšenej ochrane pred falšovaním prostredníctvom pokút a ďalších trestných sankcií v súvislosti so zavádzaním eura a toto rozhodnutie nahrádza. V smernici sa zachováva väčšina ustanovení rámcového rozhodnutia (najmä stanovené vymedzenia trestných činov) a zároveň sa v nej zohľadňujú nové prvky zavedené Lisabonskou zmluvou, ktorými sa posilnila schopnosť EÚ bojovať proti podvodom tým, že sa jej udelila právomoc prijímať právne predpisy v oblasti trestného práva. Podľa Medzinárodného dohovoru o potieraní peňazokazectva z roku 1929 (Ženevský dohovor) by sa posilnená ochrana eura mala uplatňovať aj na iné meny. Smernica dopĺňa ustanovenia Ženevského dohovoru a uľahčuje jeho uplatňovanie v Európskej únii.

Európska centrálna banka 10. januára 2013 predstavila novú 5-eurovú bankovku. Ide o prvú bankovku, ktorá má byť zavedená v rámci série Európa a ktorá sa začne vydávať 2. mája 2013 v celej eurozóne. Eurobankovky a euromince sa od svojho vstupu do obehu v roku 2002 stali viditeľným symbolom európskej integrácie.

Ďalšie informácie

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej: http://ec.europa.eu/reding

Domovská stránka komisára Algirdasa Šemetu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Európska komisia – politika v oblasti trestného práva:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Memo/13/63

Legislatívny text nájdete na adrese:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/legislation/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website