Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Strasbourg, 5 februarie 2013

Comisia Europeană întărește protecția monedei euro prin măsuri de drept penal

Comisia Europeană a avansat astăzi o propunere de combatere a infracțiunilor de falsificare a bancnotelor și monedelor euro. Se estimează că, de la introducerea euro în 2002, falsificarea a provocat daune de cel puțin 500 de milioane EUR. Propunerea urmărește să apere mai bine moneda euro și alte valute împotriva falsificării, prin măsuri de drept penal, respectiv prin consolidarea anchetelor transfrontaliere și prin introducerea unor pedepse minime (inclusiv cu închisoarea) pentru infracțiunile cele mai grave de falsificare. Propunerea va permite de asemenea analizarea falsurilor confiscate în timpul procedurilor judiciare, pentru a facilita depistarea altor falsuri aflate în circulație.

Vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție, a afirmat: Cetățenii și firmele europene au încredere în autenticitatea bancnotelor și monedelor. Însă acest lucru nu este un dat. Euro este a doua valută mondială ca importanță și vom lua toate măsurile necesare pentru a o feri de atacuri infracționale. Propunerea de astăzi ne permite să intensificăm lupta împotriva falsificării de bani prin sancțiuni penale disuasive și prin eficientizarea procedurilor de anchetă. Falsificarea de bani de către grupările criminale organizate subminează încrederea publicului în respectiva monedă și afectează semnificativ sectorul public, sectorul privat și cetățenii. Persoanele responsabile nu trebuie să rămână nepedepsite – este momentul să acoperim lacunele normative pentru a pune capăt falsificării de bani în Uniunea Europeană.”

Algirdas Šemeta, Comisarul pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, a spus: „Euro se numără printre cele mai valoroase realizări ale UE. Dar, dacă nu luptăm împreună pentru a-l proteja, nimeni nu va face acest lucru în locul nostru. O monedă unică pentru 17 țări și 330 de milioane de oameni atrage puternic infractorii. Trebuie așadar să ne asigurăm că activitatea infracțională nu dă roade. O abordare mai armonizată în privința pedepselor și o mai bună cooperare transfrontalieră ne vor ajuta să combatem cu severitate falsificarea de bani.”

Directiva, care este o inițiativă comună a vicepreședinților Reding și Rehn și a comisarului Šemeta, va impune statelor membre să pună la dispoziția organelor de anchetă instrumente eficace de depistare a cazurilor de falsificare, echivalente cu instrumentele utilizate în combaterea crimei organizate și a altor activități infracționale grave. Comisia propune introducerea unei pedepse minime cu închisoarea de șase luni pentru cazurile grave de producție și distribuție de valută falsificată și, de asemenea, introducerea unei pedepse maxime cu închisoarea de minimum opt ani pentru infracțiunea de distribuție (pedeapsă care se aplică deja pentru infracțiunea de producție, conform deciziei-cadru a Consiliului - Council Framework Decision 2000/383/JHA). Astfel, moneda euro va fi mai bine protejată, infracțiunile de falsificare vor fi și mai mult descurajate pe teritoriul Uniunii și cooperarea dintre autoritățile judiciare se va îmbunătăți, permițând prinderea falsificatorilor.

Directiva va impune de asemenea statelor membre să asigure că centrele naționale de analiză și de analiză a monedei au capacitatea de a analiza falsurile în timpul procedurilor judiciare, pentru a permite depistarea altor falsuri aflate în circulație.

Context

Valoarea totală a bancnotelor euro aflate în circulație în întreaga lume este de aproximativ 913 miliarde euro, iar cea a monedelor este de 16 miliarde de euro.

Grupările infracționale care se ocupă cu falsificarea de bani vizează în continuare moneda euro și alte monede. De la introducerea euro în 2002, falsificarea acestei monede a provocat pagube financiare de cel puțin 500 de milioane EUR, situație ilustrată de confiscarea unui volum important de bancnote și monede euro falsificate și de desființarea tipografiilor și atelierelor clandestine aflate în interiorul și în afara Uniunii Europene. Bilanțul acestei situații indică faptul că măsurile care se aplică în prezent împotriva falsificării de bani sunt insuficiente și că este necesar să se acționeze la nivel european pentru îmbunătățirea protecției euro. În a doua jumătate a anului 2012, au fost retrase din circulație 280 000 de bancnote euro false.

Conform ultimelor statistici ale Băncii Centrale Europene, bancnotele de 20 și de 50 de euro sunt cele mai falsificate. Majoritatea (97,5%) falsurilor recuperate în a doua jumătate a anului 2012 au fost depistate în țări din zona euro, doar aproximativ 2% în state membre ale UE din afara zonei euro și 0,5% în alte părți ale lumii.

Propunerea de directivă are ca temei și urmează să înlocuiască Decizia-cadru a Consiliului 2000/383/JHA privind creștere protecției, prin sancțiuni penale și de altă natură, împotriva falsificării legate de introducerea euro. Directiva menține majoritatea dispozițiilor deciziei-cadru, preluând (întocmai) definițiile infracțiunilor, și ține cont de elementele noi introduse de Tratatul de la Lisabona, care a consolidat capacitatea UE de combatere a fraudei, conferindu-i competența de a formula texte de lege în domeniul dreptului penal. Potrivit Convenției internaționale din 1929 pentru represiunea falsificatorilor de monede (Convenția de la Geneva), îmbunătățirea protecției monedei euro trebuie să se aplice și altor monede. Directiva suplimentează prevederile Convenției de la Geneva și facilitează aplicarea acesteia în Uniunea Europeană.

La 10 ianuarie 2013, Banca Centrală Europeană a prezentat noua bancnotă de 5 EUR. Bancnota de 5 EUR este prima bancnotă din seria Europa care va fi introdusă, urmând a fi emisă la 2 mai 2013 în toată zona euro. De la intrarea în circulație în 2002, bancnotele și monedele euro au devenit un simbol vizibil al integrării europene.

Informații suplimentare

Pagina de start a vicepreședintelui Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Pagina de start a comisarului Algirdas Šemeta:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Comisia Europeană – politica în sfera dreptului penal:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Memo/13/63

Pentru textul legislativ, a se vedea:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/legislation/index_en.htm

Contact :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar