Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Strasbūrā, 2013. gada 5. februārī

Eiropas Komisija pastiprina eiro aizsardzību, izmantojot krimināltiesiskus līdzekļus

Eiropas Komisija šodien ierosināja bargi vērsties pret noziedzniekiem, kuri vilto eiro banknotes un monētas. Tiek lēsts, ka kopš eiro valūtas ieviešanas 2002. gadā eiro viltošanas dēļ radušās izmaksas ir vismaz 500 miljoni eiro. Priekšlikums paredzēts, lai ar krimināltiesiskiem pasākumiem pastiprinātu eiro un citu valūtu aizsardzību pret viltošanu. Tas ietver stingrāku pārrobežu izmeklēšanu un minimālo sodu, tostarp ieslodzījuma, noteikšanu par nopietnākajiem viltošanas nodarījumiem. Priekšlikums dos arī iespēju analizēt konfiscētos viltojumus tiesvedības laikā, lai atklātu citas apgrozībā esošas viltotas eiro banknotes vai monētas.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga teica: "Eiropas iedzīvotāji un uzņēmumi uzticas banknošu un monētu autentiskumam. Taču šī uzticēšanas nav pašsaprotama. Eiro ir pasaulē otrā nozīmīgākā valūta, un mēs veiksim visus vajadzīgos pasākumus, lai tas vairs nebūtu noziedznieku darbības mērķis. Šāsdienas priekšlikums mums ļauj pastiprināt cīņu pret viltotu valūtu ar preventīvām kriminālsankcijām un efektīvākiem izmeklēšanas pasākumiem. Valūtas viltošana, ar ko nodarbojas organizētās noziedzības grupējumi, grauj sabiedrības uzticību valūtai, un tās smagās sekas izjūt gan valdības un uzņēmumi, gan privātpersonas. Tie, kas ir atbildīgi par šiem noziegumiem, nedrīkst palikt nesodīti – ir pienācis laiks darīt galu regulējuma nepilnībām, lai novērstu viltošanu visā Eiropas Savienībā."

Aļģirds Šemeta, ES komisārs nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos, sacīja: "Eiro ir viens no vērtīgākajiem Eiropas Savienības ieguvumiem. Taču, ja mēs kopīgi necīnīsimies, lai to aizsargātu, to nedarīs arī neviens cits. Valūta, kas ir kopīga 17 valstīm un 330 miljoniem cilvēku, ir pievilcīgs mērķis noziedzniekiem. Mums ir jārīkojas tā, lai noziedzība neatmaksātos. Saskaņotāka pieeja sankciju jautājumā un labāka pārrobežu sadarbība palīdzēs mums bargi vērsties pret naudas viltošanu."

Direktīva, kas ir Komisijas priekšsēdētāja vietnieces V. Redingas, Komisijas priekšsēdētāja vietnieka O. Rēna, Komisijas locekļa A. Šemetas kopīga iniciatīva, uzliks dalībvalstīm par pienākumu ieviest efektīvus izmeklēšanas instrumentus naudas viltošanas gadījumu atklāšanai, kas būtu līdzvērtīgi tiem, kurus izmanto, lai apkarotu organizēto noziedzību vai citus smagus noziegumus. Komisija ierosina ieviest minimālo sodu – brīvības atņemšanu vismaz uz sešiem mēnešiem par nopietniem viltotas naudas ražošanas un izplatīšanas gadījumiem. Un maksimālo sodu – brīvības atņemšanu vismaz uz astoņiem gadiem par izplatīšanas nodarījumu (kā tas ir jau tagad par ražošanas nodarījumu saskaņā ar Padomes Pamatlēmumu 2000/383/TI). Tas stiprinās eiro aizsardzību ar efektīvāku noziedzības novēršanu visā Savienībā un sadarbības uzlabošanu starp tiesu iestādēm, lai palīdzētu aizturēt krāpniekus.

Visbeidzot, ar direktīvu tiks noteikts pienākums dalībvalstīm nodrošināt valsts analīzes centriem un monētu valsts analīzes centriem arī iespēju pārbaudīt eiro viltojumus tiesvedības laikā, lai varētu atklāt citus apgrozībā esošus viltotus eiro.

Vispārīga informācija

Kopumā visā pasaulē apgrozībā esošo eiro banknošu vērtība ir aptuveni EUR 913 miljardi, savukārt monētu vērtība – aptuveni EUR 16 miljardi.

Eiro un citas valūtas joprojām apdraud organizētās noziedzības grupējumi, kas nodarbojas ar naudas viltošanu. Kopš eiro ieviešanas 2002. gadā tā viltošana ir izraisījusi finansiālus zaudējumus, kuru kopsumma ir vismaz EUR 500 miljonu. Šo situāciju raksturo liela daudzuma viltotu eiro banknošu un monētu konfiskācija un nelegālo monētu kaltuvju un banknošu spiestuvju demontāža katru gadu Eiropas Savienībā un ārpus tās. Tas liecina, ka pašreizējie pasākumi pret viltošanu ir nepietiekami, un tāpēc ir jāuzlabo eiro aizsardzība Eiropas līmenī. 2012. gada otrajā pusgadā no apgrozības tika izņemti 280 000 viltotu eiro banknošu.

Jaunākie Eiropas Centrālās bankas dati liecina, ka visvairāk tiek viltotas EUR 20 un EUR 50 nominālvērtības banknotes. Lielākā daļa (97,5 %) no viltojumiem, kas tika atklāti 2012. gada otrajā pusē, tika atrasti eirozonas valstīs, un tikai aptuveni 2 % – ES dalībvalstīs, kuras nav eirozonā, un 0,5 % – citos pasaules reģionos.

Ierosinātās direktīvas pamatā ir Padomes Pamatlēmums 2000/383/TI par pastiprinātu aizsardzību, izmantojot kriminālsodus un citas sankcijas, pret naudas viltošanu saistībā ar eiro ieviešanu, un šī direktīva to aizstāj. Direktīvā saglabāta lielākā daļa pamatlēmuma noteikumu (jo īpaši saglabājot noziedzīgo nodarījumu definīcijas), vienlaikus ņemot vērā jauninājumus, kas ieviesti ar Lisabonas līgumu, kurš ir pastiprinājis ES spējas apkarot krāpšanu, piešķirot tai likumdošanas kompetenci krimināltiesību jomā. Saskaņā ar 1929. gada Starptautisko konvenciju par naudas viltošanas apkarošanu (Ženēvas konvencija) lielāka eiro aizsardzība būtu jāattiecina arī uz citām valūtām. Direktīva papildina Ženēvas konvencijas noteikumus un atvieglo tās piemērošanu Eiropas Savienībā.

2013. gada 10. janvārī Eiropas Centrālā banka iepazīstināja ar jauno EUR 5 banknoti. EUR 5 banknote ir pirmā Eiropas banknošu sērijā, kas tiks izdota, un to ieviesīs 2013. gada 2. maijā visā eirozonā. Eiro banknotes un monētas kopš laišanas apgrozībā 2002. gadā kļuvušas par redzamu Eiropas integrācijas simbolu.

Papildu informācija

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/reding.

Komisāra Aļģirda Šemetas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm.

Eiropas Komisija – krimināltiesību politika:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm.

Memo/13/63

Tiesību aktu skatīt

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/legislation/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar