Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Štrasburk 5. února 2013

Evropská komise posiluje ochranu eura prostřednictvím trestního práva

Evropská komise dnes navrhla rázný postup proti padělatelům eurobankovek a euromincí. Podle odhadů nás padělání eura od jeho zavedení v roce 2002 již stálo nejméně 500 milionů EUR. Cílem návrhu je posílit ochranu eura a jiných měn před paděláním pomocí trestněprávních opatření. Patří k nim posílení přeshraničních vyšetřování a zavedení minimálních sankcí, včetně odnětí svobody za nejzávažnější trestné činy padělání. Návrh rovněž umožní analyzovat zabavené padělky v průběhu soudního řízení, aby bylo možno odhalit další padělaná eura v oběhu.

Místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, prohlásila: „Evropští občané i podniky důvěřují pravosti bankovek a mincí. To však není samozřejmostí. Euro je druhou nejdůležitější měnou na světě a my učiníme vše pro to, aby přestala být cílem útoků padělatelů. Dnešním návrhem posílíme boj proti padělání měny odrazujícími trestními sankcemi a účinnějšími vyšetřovacími opatřeními. Padělání peněz pachateli z řad organizovaného zločinu podkopává důvěru veřejnosti v měnu a má velký dopad na vlády, podniky i jednotlivce. Viníci nesmějí zůstat bez potrestání – je na čase vyplnit mezery v zákonech a zabránit padělání v celé Evropské unii.”

Algirdas Šemeta, komisař pro daně a celní unii, audit a boj proti podvodům, k tomu uvedl: „Euro je jedním z našich nejcennějších aktiv. Pokud však nepovedeme společný boj na jeho ochranu, nikdo jiný to za nás neudělá. Měna, kterou společně sdílí 17 zemí a 330 milionů obyvatel, je pro pachatele trestných činů lákavým cílem. Proto musíme zajistit, aby se kriminalita nevyplácela. Harmonizovanější přístup k sankcím a lepší přeshraniční spolupráce nám pomohou rázně proti padělání měny zakročit.“

Směrnice, která je společnou iniciativou místopředsedkyně Redingové, místopředsedy Rehna a komisaře Šemety, bude členské státy zavazovat k vytvoření účinných vyšetřovacích nástrojů pro odhalování padělání měny, které budou odpovídat nástrojům používaným v boji s organizovanou nebo jinou závažnou trestnou činností. Komise navrhuje, aby byl pro závažné případy výroby a distribuce padělané měny zaveden minimální trest odnětí svobody v délce nejméně šesti měsíců. Horní hranice trestní sazby pro trestný čin distribuce by byla stanovena na nejméně osm let (jak tomu již je v současné době u trestného činu výroby podle rámcového rozhodnutí Rady 2000/383/JHA). To v Unii povede k posílení ochrany eura, k odstrašení padělatelů a ke zlepšení spolupráce mezi soudními orgány při odhalování podvodníků.

Směrnice bude od členských států také vyžadovat, aby zajistily, že národní analytická střediska a národní mincovní analytická střediska budou schopna přezkoumat padělky eur během probíhajícího soudního řízení s cílem odhalit další padělaná eura v oběhu.

Souvislosti

Celkem jsou na celém světě v oběhu eurobankovky v hodnotě přibližně 913 miliard EUR a euromince v hodnotě 16 miliard EUR.

Na euro a jiné měny se nadále zaměřují skupiny organizovaného zločinu zabývající se falšováním peněz. Od zavedení eura v roce 2002 vedlo jeho padělání k finančním škodám ve výši nejméně 500 milionů EUR. Svědčí o tom každoročně velké množství zabavených padělaných eurobankovek a euromincí a neustálé odhalování ilegálních tiskáren a ražeben v Evropské unii i mimo ni. Tento vývoj ukazuje, že současná opatření proti padělání jsou nedostatečná, a proto je třeba euro lépe chránit na evropské úrovni. Ve druhé polovině roku 2012 bylo z oběhu staženo 280 000 padělků eurobankovek.

Podle nejnovějších údajů Evropské centrální banky jsou nejčastěji padělány eurobankovky v nominální hodnotě 20 a 50 EUR. Většina padělků (97,5 %) zadržených ve druhém pololetí roku 2012 byla nalezena v zemích eurozóny, pouze přibližně 2 % byla nalezena v členských státech EU mimo eurozónu a 0,5 % v jiných částech světa.

Navrhovaná směrnice vychází z rámcového rozhodnutí Rady 2000/383/JHA o zvýšení ochrany před paděláním v souvislosti se zavedením eura pomocí trestních a jiných sankcí a současně uvedené rozhodnutí nahrazuje. Směrnice zachovává většinu ustanovení rámcového rozhodnutí (zejména definice trestných činů) a zároveň zohledňuje nová opatření zavedená Lisabonskou smlouvou, která posílila schopnost EU bojovat proti podvodům tím, že jí dala pravomoc vydávat právní akty v oblasti trestního práva. Podle Mezinárodní úmluvy o potírání penězokazectví z roku 1929 (Ženevská úmluva) by se posílení ochrany eura mělo vztahovat také na jiné měny. Směrnice ustanovení Ženevské úmluvy doplňuje a usnadňuje její provádění v Evropské unii.

Dne 10. ledna 2013 Evropská centrální banka předvedla novou pětieurovou bankovku. Tato pětieurová bankovka je první z evropských sérií, které budou zavedeny, a bude v celé eurozóně vydána dne 2. května 2013. Eurobankovky a euromince se od svého vstupu do oběhu v roce 2002 staly viditelným symbolem evropské integrace.

Více informací

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Internetové stránky komisaře Algirdase Šemety:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Evropská komise – politika v oblasti trestního práva:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Memo/13/63

Legislativní znění naleznete zde:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/legislation/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Emer Traynor (+32 22921548)

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar