Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise posiluje ochranu eura prostřednictvím trestního práva

European Commission - IP/13/88   05/02/2013

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO

Evropská komise

Tisková zpráva

Štrasburk 5. února 2013

Evropská komise posiluje ochranu eura prostřednictvím trestního práva

Evropská komise dnes navrhla rázný postup proti padělatelům eurobankovek a euromincí. Podle odhadů nás padělání eura od jeho zavedení v roce 2002 již stálo nejméně 500 milionů EUR. Cílem návrhu je posílit ochranu eura a jiných měn před paděláním pomocí trestněprávních opatření. Patří k nim posílení přeshraničních vyšetřování a zavedení minimálních sankcí, včetně odnětí svobody za nejzávažnější trestné činy padělání. Návrh rovněž umožní analyzovat zabavené padělky v průběhu soudního řízení, aby bylo možno odhalit další padělaná eura v oběhu.

Místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, prohlásila: „Evropští občané i podniky důvěřují pravosti bankovek a mincí. To však není samozřejmostí. Euro je druhou nejdůležitější měnou na světě a my učiníme vše pro to, aby přestala být cílem útoků padělatelů. Dnešním návrhem posílíme boj proti padělání měny odrazujícími trestními sankcemi a účinnějšími vyšetřovacími opatřeními. Padělání peněz pachateli z řad organizovaného zločinu podkopává důvěru veřejnosti v měnu a má velký dopad na vlády, podniky i jednotlivce. Viníci nesmějí zůstat bez potrestání – je na čase vyplnit mezery v zákonech a zabránit padělání v celé Evropské unii.”

Algirdas Šemeta, komisař pro daně a celní unii, audit a boj proti podvodům, k tomu uvedl: „Euro je jedním z našich nejcennějších aktiv. Pokud však nepovedeme společný boj na jeho ochranu, nikdo jiný to za nás neudělá. Měna, kterou společně sdílí 17 zemí a 330 milionů obyvatel, je pro pachatele trestných činů lákavým cílem. Proto musíme zajistit, aby se kriminalita nevyplácela. Harmonizovanější přístup k sankcím a lepší přeshraniční spolupráce nám pomohou rázně proti padělání měny zakročit.“

Směrnice, která je společnou iniciativou místopředsedkyně Redingové, místopředsedy Rehna a komisaře Šemety, bude členské státy zavazovat k vytvoření účinných vyšetřovacích nástrojů pro odhalování padělání měny, které budou odpovídat nástrojům používaným v boji s organizovanou nebo jinou závažnou trestnou činností. Komise navrhuje, aby byl pro závažné případy výroby a distribuce padělané měny zaveden minimální trest odnětí svobody v délce nejméně šesti měsíců. Horní hranice trestní sazby pro trestný čin distribuce by byla stanovena na nejméně osm let (jak tomu již je v současné době u trestného činu výroby podle rámcového rozhodnutí Rady 2000/383/JHA). To v Unii povede k posílení ochrany eura, k odstrašení padělatelů a ke zlepšení spolupráce mezi soudními orgány při odhalování podvodníků.

Směrnice bude od členských států také vyžadovat, aby zajistily, že národní analytická střediska a národní mincovní analytická střediska budou schopna přezkoumat padělky eur během probíhajícího soudního řízení s cílem odhalit další padělaná eura v oběhu.

Souvislosti

Celkem jsou na celém světě v oběhu eurobankovky v hodnotě přibližně 913 miliard EUR a euromince v hodnotě 16 miliard EUR.

Na euro a jiné měny se nadále zaměřují skupiny organizovaného zločinu zabývající se falšováním peněz. Od zavedení eura v roce 2002 vedlo jeho padělání k finančním škodám ve výši nejméně 500 milionů EUR. Svědčí o tom každoročně velké množství zabavených padělaných eurobankovek a euromincí a neustálé odhalování ilegálních tiskáren a ražeben v Evropské unii i mimo ni. Tento vývoj ukazuje, že současná opatření proti padělání jsou nedostatečná, a proto je třeba euro lépe chránit na evropské úrovni. Ve druhé polovině roku 2012 bylo z oběhu staženo 280 000 padělků eurobankovek.

Podle nejnovějších údajů Evropské centrální banky jsou nejčastěji padělány eurobankovky v nominální hodnotě 20 a 50 EUR. Většina padělků (97,5 %) zadržených ve druhém pololetí roku 2012 byla nalezena v zemích eurozóny, pouze přibližně 2 % byla nalezena v členských státech EU mimo eurozónu a 0,5 % v jiných částech světa.

Navrhovaná směrnice vychází z rámcového rozhodnutí Rady 2000/383/JHA o zvýšení ochrany před paděláním v souvislosti se zavedením eura pomocí trestních a jiných sankcí a současně uvedené rozhodnutí nahrazuje. Směrnice zachovává většinu ustanovení rámcového rozhodnutí (zejména definice trestných činů) a zároveň zohledňuje nová opatření zavedená Lisabonskou smlouvou, která posílila schopnost EU bojovat proti podvodům tím, že jí dala pravomoc vydávat právní akty v oblasti trestního práva. Podle Mezinárodní úmluvy o potírání penězokazectví z roku 1929 (Ženevská úmluva) by se posílení ochrany eura mělo vztahovat také na jiné měny. Směrnice ustanovení Ženevské úmluvy doplňuje a usnadňuje její provádění v Evropské unii.

Dne 10. ledna 2013 Evropská centrální banka předvedla novou pětieurovou bankovku. Tato pětieurová bankovka je první z evropských sérií, které budou zavedeny, a bude v celé eurozóně vydána dne 2. května 2013. Eurobankovky a euromince se od svého vstupu do oběhu v roce 2002 staly viditelným symbolem evropské integrace.

Více informací

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Internetové stránky komisaře Algirdase Šemety:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Evropská komise – politika v oblasti trestního práva:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Memo/13/63

Legislativní znění naleznete zde:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/legislation/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Emer Traynor (+32 22921548)

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website