Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 30 september 2013

Immateriella rättigheter (IPR): En undersökning visar att cirka 35 % av arbetstillfällena i EU är beroende av branscher med stor användning av immateriella rättigheter

EU-kommissionen välkomnade idag offentliggörandet av en undersökning om immateriella rättigheter som genomförts gemensamt av Europeiska patentverket (EPO) och Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (KHIM). Undersökningen ”Intellectual Property Rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in Europe” (Branscher med stor användning av immateriella rättigheter: bidrag till ekonomiska resultat och sysselsättning i Europa) (september 2013) mäter vilken betydelse de immateriella rättigheterna har för EU:s ekonomi. Viktiga resultat i undersökningen är att cirka 39 % av den totala ekonomiska aktiviteten i EU (uppgående till cirka 4,7 biljoner euro årligen) genereras av branscher med stor användning av immateriella rättigheter, och cirka 26 % av all sysselsättning i EU (56 miljoner arbetstillfällen) finns inom dessa branscher, medan ytterligare 9 % av arbetstillfällena i EU härrör indirekt från dem.

Jag är övertygad om att immateriella rättigheter spelar en enormt viktig roll när det gäller att stimulera innovation och kreativitet, och jag välkomnar denna undersökning som bekräftar att främjandet av IPR handlar om tillväxt och arbetstillfällen. Den kommer att bli ytterligare ett stöd för vårt evidensbaserade beslutsfattande. Undersökningen visar att användningen av immateriella rättigheter är allmänt utbredd i ekonomin och sträcker sig från högteknologisk industri till tillverkare av sportvaror, leksaker och datorspel. Alla är intensiva användare av inte bara en utan ofta flera typer av immateriella rättigheter, säger Michel Barnier, kommissionär för inre marknaden och tjänster.

Denna rapport visar att fördelarna med patent och andra immateriella rättigheter inte bara handlar om ekonomisk teori. För innovativa företag har immateriella tillgångar blivit extremt viktiga. Patent öppnar ofta dörren för kapital- och affärspartners, särskilt för små och medelstora företag, men också för forskningscentra och universitet. Om Europa även i framtiden ska vara konkurrenskraftigt i en global ekonomi måste vi i ökad grad uppmuntra utvecklingen och användningen av ny teknik och innovationer, säger Benoît Battistelli, Europeiska patentbyråns ordförande.

Undersökningen är ett resultat av ett nära samarbete mellan experter från olika kontor och länder som använder en transparent och reproducerbar metod. Den tar itu med den grundläggande frågan om i vilken omfattning den IPR-relaterade industrin har betydelse för arbetstillfällen, BNP och handel i EU. Vi har nu ett tydligt svar. Immateriella rättigheter har en mycket stor betydelse, säger António Campinos, ordförande för Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (OHIM).

Undersökningen fokuserar på EU-ekonomin och definierar en IPR-intensiv bransch som antingen en bransch där det registreras fler immateriella rättigheter per anställd än i andra branscher eller en bransch där användningen av IPR är en livsviktig del av branschens verksamhet. Branscherna väljs ut på EU-nivå dvs. genom att använda EU-omfattande mätningar av deras IPR-intensitet.

Andra resultat av undersökningen är följande:

  1. Den genomsnittliga lönenivån i IPR-intensiva branscher ligger mer än 40 % över nivån i andra branscher.

  2. Exampel på IPR-intensiv näringsverksamhet är följande:

  • Tillverkning av motordrivna handverktyg (patent).

  • Tillverkning av grundläggande läkemedelsprodukter (varumärke).

  • Tillverkning av armbandsur och klockor (design).

  • Bokutgivning (upphovsrätt).

  • Mejerivarutillverkning (geografiska beteckningar).

  1. Hundratals företag, inom så skilda områden som finansiella tjänster och försäkring, reklambyråer, glasstillverkning, tapettillverkning, vinproduktion, elbelysning och hushållsapparater, satellittelekommunikation och utvinning av olja och gas, är alla IPR-intensiva och många använder samtidigt fler än en immateriell rättighet.

En förteckning över alla IPR-intensiva branscher finns i bilagan till rapporten.

Denna undersökning kommer efter en liknande undersökning som den amerikanska patentorganisationen (US Patent and Trademark Office) genomförde 2012 tillsammans med den amerikanska statistikbyrån (Economics and Statistics Administration). I den undersökningen kom man fram till jämförbara resultat för den amerikanska ekonomin liksom OHIM/EPO-undersökningen har kommit fram till för EU-ekonomin.

Undersökningen finns här:

Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (OHIM):

http://oami.europa.eu

Europeiska patentverket:

http://www.epo.org/

Ytterligare information om immateriella rättigheter finns här:

http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/studies/index_en.htm

Twitter: #IPEurope #EUIPstudy

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar