Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 30. septembra 2013

Pravice intelektualne lastnine: študija kaže, da je približno 35 % delovnih mest v EU v gospodarskih panogah, v katerih se intenzivno uporabljajo pravice intelektualne lastnine

Evropska komisija je danes objavila študijo o pravicah intelektualne lastnine (v nadaljevanju: PIL), ki sta jo skupaj opravila Evropski patentni urad (EPU) in Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT). S to študijo, z naslovom: „Gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo pravice intelektualne lastnine: prispevek h gospodarski uspešnosti in zaposlovanju v Evropi“ (september 2013), je bil ocenjen pomen pravic intelektualne lastnine v gospodarstvu EU. Glavne ugotovitve študije so, da približno 39 % skupne gospodarske dejavnosti v EU (približno 4,7 bilijona EUR letno) nastane v gospodarskih panogah, ki intenzivno uporabljajo PIL. Te neposredno zagotavljajo približno 26 % vseh delovnih mest v EU (56 milijonov delovnih mest), preostalih 9 % delovnih mest v EU pa posredno.

Evropski komisar za notranji trg in storitve, Michel Barnier, je povedal: „Prepričan sem, da so pravice intelektualne lastnine izredno pomembne za spodbujanje inovativnosti in ustvarjalnosti, in pozdravljam objavo te študije, ki potrjuje da je spodbujanje uresničevanja pravic intelektualne lastnine pomembno za gospodarsko rast in delovna mesta. Ta študija nam bo pomagala, da bo oblikovanje politike še naprej temeljilo na dejstvih, in kaže, da se povsod v gospodarstvu uporabljajo pravice intelektualne lastnine: tako v visokotehnološkem sektorju kot v proizvodnji športne opreme, igrač in računalniških igric – uporablja se ne le ena, temveč pogosto več vrst pravic intelektualne lastnine“.

Benoît Battistelli, predsednik Evropskega patentnega urada (EPU), je dejal: „ To poročilo kaže, da koristnost patentov in drugih PIL ni le ekonomska teorija. Neopredmetena sredstva so postala izredno pomembna za inovativna podjetja. Zlasti za mala in srednje velika podjetja, pa tudi za raziskovalne centre in univerze, saj patenti pogosto odpirajo vrata kapitalu in poslovnim partnerjem. Evropa mora še bolj spodbujati razvoj in uporabo novih tehnologij in inovacij, da bi ostala konkurenčna v svetovnem gospodarstvu.

António Campinos, predsednik Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) je dejal: „Ta študija je rezultat tesnega sodelovanja med strokovnjaki iz različnih agencij in držav, uporabljena pa je bila pregledna in ponovljiva tehnologija. Študija obravnava temeljno vprašanje obsega, v katerem so gospodarske panoge, ki so povezane s PIL, pomembne za delovna mesta, BDP in trgovino v EU. Sedaj imamo jasen odgovor. Pravice intelektualne lastnine so pomembne, zelo pomembne.“

Študija se osredotoča na gospodarstvo EU in gospodarske panoge, ki intenzivno uporabljajo PIL. Zajema bodisi tiste, ki registrirajo več pravic intelektualne lastnine na zaposlenega kot druge panoge oziroma tiste, v katerih je uporaba pravic intelektualne lastnine temeljna značilnost gospodarske dejavnosti. Te gospodarske panoge so izbrane na ravni EU, t.j. na podlagi meritev intenzivnosti uporabe PIL v EU.

S študijo je bilo tudi ugotovljeno naslednje:

  1. povprečna plača v gospodarskih panogah, ki intenzivno uporabljajo PIL, je za več kot 40 % višja kot v drugih industrijskih panogah,

  2. primeri gospodarskih panog, ki intenzivno uporabljajo PIL, so:

  • proizvodnja ročnih strojev in naprav (patenti),

  • proizvodnja osnovnih farmacevtskih proizvodov (blagovne znamke),

  • proizvodnja ur (modeli),

  • založništvo (avtorske pravice) ter

  • mlekarstvo in sirarstvo (geografske označbe).

  1. na stotine različnih gospodarskih panog, kot na primer storitvene dejavnosti, povezane s finančnimi storitvami in zavarovanjem, oglaševalske agencije, proizvodnja sladoleda, tapet, pridelava vina, električna svetila in gospodinjski aparati, satelitske telekomunikacije ter črpanje nafte in plina, so prav tako gospodarske panoge, ki intenzivno uporabljajo PIL, in v mnogih se hkrati uporablja več kot ena pravica intelektualne lastnine.

Seznam vseh gospodarskih panog, ki intenzivno uporabljajo PIL, je naveden v Prilogi k poročilu.

Ta študija sledi podobnemu projektu iz leta 2012, ki ga je izvedel Urad za patente in blagovne znamke v ZDA skupaj z Upravo za gospodarstvo in statistiko. Ugotovitve navedene študije na področju ameriškega gospodarstva pa so bile podobne tistim iz študije UUNT/EPU o gospodarstvu EU.

Študija je na voljo na spletnem naslovu:

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT):

http://oami.europa.eu

Evropski patentni urad:

http://www.epo.org/

Več informacij o pravicah intelektualne lastnine je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/studies/index_en.htm

Twitter: #IPEurope #EUIPstudy

Kontaktne osebe:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Audrey Augier (+32 22971607)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar