Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 30. septembra 2013

Práva duševného vlastníctva: zo štúdie vyplýva, že zhruba 35 % pracovných miest v EÚ závisí od odvetví intenzívne využívajúcich práva duševného vlastníctva

Európska komisia dnes uvítala uverejnenie štúdie o právach duševného vlastníctva, ktorú vypracoval Európsky patentový úrad (EPÚ) spolu s Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM). V tejto štúdii s názvom „Intellectual Property Rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in Europe“ („Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva: prínos pre ekonomickú výkonnosť a zamestnanosť v Európe“) zo septembra 2013 sa hodnotí význam práv duševného vlastníctva v hospodárstve EÚ. Podľa hlavných zistení štúdie približne 39 % celkovej hospodárskej činnosti v EÚ (v hodnote okolo 4,7 bilióna EUR ročne) pochádza z odvetví intenzívne využívajúcich práva duševného vlastníctva, pričom približne 26 % všetkých pracovných miest v EÚ (56 miliónov miest) ponúkajú priamo tieto odvetvia a ďalších 9 % je od týchto odvetví nepriamo odvodených

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier vyhlásil: „Som presvedčený, že práva duševného vlastníctva majú nesmierne veľký význam pre stimulovanie inovácií a kreativity. Vítam preto uverejnenie tejto štúdie, ktorá potvrdzuje, že podporovať práva duševného vlastníctva má význam pri zabezpečovaní rastu a zamestnanosti. Vďaka nej získame ďalšie podklady na tvorbu politiky založenej na faktoch. Táto štúdia nám ukazuje, že v hospodárstve sa práva duševného vlastníctva uplatňujú všade: od odvetví špičkových technológií po výrobcov športového tovaru, hračiek a počítačových hier, všetci intenzívne využívajú nielen jedno, ale často niekoľko druhov práv duševného vlastníctva.“

Predseda Európskeho patentového úradu (EPÚ) Benoît Battistelli uviedol: „Táto správa svedčí o tom, že prínos patentov a iných druhov práv duševného vlastníctva nie je len ekonomickou teóriou. Pre novátorské firmy nadobudol nehmotný majetok nesmierny význam. Vďaka patentom hlavne MSP ale aj výskumné strediská a univerzity získavajú prístup ku kapitálu a obchodným partnerom. Na to, aby vo svetovom hospodárstve Európa zostala konkurencieschopná, musí ešte viac povzbudzovať vývoj a využívanie nových technológií a inovácií.“

Predseda Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) António Campinos uviedol: „Táto štúdia je výsledkom úzkej spolupráce medzi odborníkmi z rôznych agentúr a krajín, ktorí pri jej realizácii použili transparentnú a reprodukovateľnú metódu. Zaoberajú sa v nej zásadnou otázkou, do akej miery odvetvia využívajúce práva duševného vlastníctva ovplyvňujú zamestnanosť, HDP a obchod v EÚ. Teraz máme jasnú odpoveď. Vplývajú na ne, a to vo veľkej miere.“

Štúdia sa zameriava na hospodárstvo EÚ, pričom sa odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva považujú buď za také odvetvia, v ktorých sa eviduje viac práv duševného vlastníctva na zamestnanca než v iných odvetviach, alebo za také odvetvia, v ktorých uplatňovanie práv duševného vlastníctva predstavuje základnú črtu činnosti konkrétneho odvetvia. Tieto odvetvia sa určujú na úrovni EÚ, a to na základe meraní intenzity práv duševného vlastníctva v celej EÚ.

Z tejto štúdie vyplýva aj to, že:

  1. priemerný plat je v odvetviach intenzívne využívajúcich duševné práva o viac než 40 % vyšší než v iných odvetviach.

  2. Medzi príklady odvetví intenzívne využívajúcich duševné práva patrí:

  • výroba ručného náradia na mechanický pohon (patenty),

  • výroba základných farmaceutických výrobkov (ochranné známky),

  • výroba hodín a hodiniek (dizajny),

  • vydávanie kníh (autorské práva) a

  • prevádzka mliekarní a výroba syrov (zemepisné označenia).

  1. Aj stovky takých rôznorodých odvetví, ako sú činnosti súvisiace s finančnými službami a poistením, reklamné agentúry, výroba zmrzliny, výroba tapiet, výroba vína, elektrických svietidiel a domácich spotrebičov, satelitné telekomunikácie a ťažba ropy a plynu intenzívne využívajú práva duševného vlastníctva, pričom mnohé z nich naraz využívajú viac než jedno takéto právo.

V dodatku ku správe je priložený zoznam všetkých odvetví intenzívne využívajúcich duševné práva.

Táto štúdia prichádza po veľmi podobnej štúdii, ktorú v roku 2012 realizoval Úrad pre registráciu patentov a obchodných značiek USA spolu s hospodárskou a štatistickou správou, pričom v nej dospel k porovnateľným výsledkom, pokiaľ ide o hospodárstvo USA, ako vyvodili OHIM a EPÚ v štúdii týkajúcej sa hospodárstva EÚ.

Štúdia je k dispozícii na tejto internetovej stránke:

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM):

http://oami.europa.eu

Európsky patentový úrad:

http://www.epo.org/

Viac informácií o právach duševného vlastníctva možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/studies/index_en.htm

Twitter: #IPEurope #EUIPstudy

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar