Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 30 septembrie 2013

Drepturile de proprietate intelectuală: un studiu arată că aproximativ 35 % din locurile de muncă din UE se bazează pe sectoare în care se utilizează pe scară largă aceste drepturi

Comisia Europeană a salutat astăzi publicarea unui studiu privind drepturile de proprietate intelectuală, care a fost elaborat în comun de Oficiul European de Brevete (OEB) și de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI). Studiul, intitulat „Sectoarele în care se utilizează pe scară largă drepturile de proprietate intelectuală: contribuția la performanța economică și la ocuparea forței de muncă în Europa” (septembrie 2013), măsoară importanța drepturilor de proprietate intelectuală în economia UE. Principalele constatări ale studiului sunt acelea că sectoarele în care se utilizează pe scară largă drepturile de proprietate intelectuală generează aproximativ 39 % din totalul activității economice din UE (aproximativ 4,7 miliarde EUR anual), acestea asigurând în mod direct aproximativ 26 % din totalul locurilor de muncă din UE (56 de milioane de locuri de muncă); încă 9 % din locurile de muncă din UE sunt legate în mod indirect de sectoarele respective.

Comisarul pentru piața internă și servicii, dl Michel Barnier, a declarat: „Sunt convins că drepturile de proprietate intelectuală joacă un rol extraordinar de important în stimularea inovării și a creativității și salut publicarea acestui studiu care confirmă că promovarea drepturilor de proprietate intelectuală înseamnă creștere economică și locuri de muncă, Studiul ne va ajuta să ne bazăm în continuare procesul de elaborare a politicilor pe date concrete. Studiul ne arată că utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală în economie este omniprezentă: de la industriile de înaltă tehnologie, la producătorii de articole sportive, jucării și jocuri pe calculator, toate aceste sectoare folosesc pe scară largă nu doar un tip, ci, adesea, mai multe tipuri de drepturi de proprietate intelectuală.”

Dl Benoît Battistelli, președintele Oficiului European de Brevete (OEB), a declarat: „Acest raport arată că beneficiile brevetelor și ale altor drepturi de proprietate intelectuală nu sunt doar o teorie economică. Pentru societățile inovatoare, imobilizările necorporale au devenit extrem de importante. În special pentru IMM-uri, dar și pentru centrele de cercetare și pentru universități, brevetele constituie adesea o oportunitate de a avea acces la fonduri și de a găsi parteneri de afaceri. Pentru a rămâne competitivă într-o economie globală, Europa trebuie să încurajeze și mai mult dezvoltarea și utilizarea noilor tehnologii și a inovațiilor.”

Dl António Campinos, președintele Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI), a declarat: „Acest studiu este rezultatul unei colaborări ample între experți din diferite agenții și din diferite țări, în cadrul căreia s-a utilizat o metodologie transparentă și reproductibilă. Studiul abordează chestiunea fundamentală a măsurii în care sectoarele care au legătură cu drepturile de proprietate intelectuală sunt importante pentru locurile de muncă, PIB și schimburile comerciale din UE. Acum avem un răspuns clar. Drepturile de proprietate intelectuală sunt importante, chiar foarte importante”.

Studiul se concentrează asupra economiei UE și consideră drept sectoare în care se utilizează pe scară largă drepturile de proprietate intelectuală fie cele care înregistrează mai multe drepturi de proprietate intelectuală pe angajat decât alte sectoare, fie cele în cazul cărora utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală este o caracteristică intrinsecă a activității pe care o desfășoară. Aceste sectoare sunt selectate la nivelul UE, pe baza, de exemplu, a unor măsurători ale gradului de utilizare a drepturilor de proprietate intelectuală, efectuate în întreaga UE.

Studiul constată, de asemenea, că:

  1. remunerația medie în sectoarele în care se utilizează pe scară largă drepturile de proprietate intelectuală este cu peste 40 % mai mare decât în alte sectoare;

  2. printre exemplele de sectoare în care se utilizează pe scară largă drepturile de proprietate intelectuală se numără și:

  • fabricarea de mașini-unelte portabile acționate electric (brevete);

  • fabricarea de produse farmaceutice de bază (mărci);

  • fabricarea de ceasuri (desene sau modele);

  • publicarea de cărți (drepturi de autor) și

  • fabricarea de produse lactate și de brânzeturi (indicații geografice);

  1. sute de sectoare, în domenii diverse precum activitățile legate de serviciile financiare și de asigurare, agențiile de publicitate, fabricarea de înghețată, fabricarea de tapet, producția de vin, iluminatul electric și aparatele de uz casnic, telecomunicațiile prin satelit și extracția de petrol și de gaze, utilizează, de asemenea, pe scară largă drepturile de proprietate intelectuală și multe dintre acestea folosesc simultan cel puțin două drepturi de proprietate intelectuală.

O listă a tuturor sectoarelor în care se utilizează pe scară largă drepturile de proprietate intelectuală este inclusă în anexa la raport.

Acest studiu vine pe fondul unui amplu exercițiu similar efectuat în 2012 de Oficiul de Brevete și Mărci din SUA împreună cu Administrația pentru Economie și Statistică, în urma căruia s-a ajuns la concluzii comparabile în ceea ce privește economia SUA cu cele constatate în studiul efectuat de OAPI și OEB în cazul economiei UE.

Acest studiu este disponibil la adresa:

Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI)

http://oami.europa.eu

Oficiul European de Brevete (OEB)

http://www.epo.org/

Mai multe informații cu privire la drepturile de proprietate intelectuală sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/studies/index_en.htm

Twitter: #IPEurope #EUIPstudy

Persoane de contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar