Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 30 september 2013

35% van banen in EU afhankelijk van sectoren die veel gebruikmaken van intellectuele-eigendomsrechten

De Europese Commissie heeft vandaag met genoegen kennis genomen van een nieuwe studie over het belang van intellectuele-eigendomsrechten voor de economie van de Unie. Deze studie (“Intellectual Property Rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in Europe”) is uitgevoerd door het Europees Octrooibureau en het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt. De belangrijkste conclusies van de studie zijn dat 39% van de totale economische activiteit in de EU (goed voor ca. 4,7 biljoen EUR) voortvloeit uit bedrijfssectoren waarin intensief gebruik wordt gemaakt van intellectuele-eigendomsrechten. Maar liefst 26% van alle werkgelegenheid in de EU (56 miljoen banen) is direct afhankelijk van deze sectoren, terwijl nog eens 9% van alle banen daarvan indirect afhankelijk is.

Michel Barnier, commissaris voor Interne markt en diensten, zei: "Ik ben ervan overtuigd dat intellectuele-eigendomsrechten een cruciale rol spelen bij het stimuleren van innovatie en creativiteit. Ik ben dan ook bijzonder ingenomen met de publicatie van deze studie, die bevestigt dat de bevordering van deze rechten tot meer groei en banen leidt. Zo kunnen we ons beleid nog beter empirisch onderbouwen. Deze studie maakt duidelijk dat in alle economische sectoren gebruik wordt gemaakt van intellectuele-eigendomsrechten. Of het nu gaat om hightechindustrie of om fabrikanten van sportartikelen, speelgoed en computerspelletjes: iedereen maakt intensief gebruik van niet één, maar vaak meerdere intellectuele-eigendomsrechten."

Benoît Battistelli, voorzitter van het Europees Octrooibureau (EOB), zei: "Uit dit onderzoek blijkt dat patenten en andere intellectuele-eigendomsrechten tastbare voordelen opleveren. Voor innovatieve bedrijven zijn immateriële activa van onschatbare waarde. Patenten bezorgen kmo's, maar ook onderzoekscentra en universiteiten, vaak meer kapitaal en nieuwe zakenpartners. Om te kunnen blijven concurreren op de wereldmarkt moet Europa de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën en innovaties nog krachtiger stimuleren."

António Campinos, voorzitter van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM), zei: "Deze studie is het resultaat van nauwe samenwerking tussen deskundigen van verschillende bureaus en landen, en berust op een transparante en herhaalbare methode. We hebben onderzocht in hoeverre bedrijfssectoren die intensief gebruikmaken van intellectuele-eigendomsrechten van belang zijn voor de werkgelegenheid, het bbp en de handel in de EU. Een belangrijke vraag, waarop we nu een duidelijk antwoord hebben: die sectoren zijn van belang, van gróót belang zelfs."

Bij het onderzoek is ervan uitgegaan dat bedrijfssectoren intensief gebruikmaken van intellectuele-eigendomsrechten als er per werknemer méér van dit soort rechten worden geregistreerd dan in andere sectoren en wanneer het gebruik van deze rechten kenmerkend is voor de sector. De bedrijfssectoren zijn op EU-niveau geselecteerd, d.w.z. op grond van cijfers over registraties in heel Europa.

Andere belangrijke conclusies van deze studie:

  1. in sectoren waarin intensief gebruik wordt gemaakt van intellectuele-eigendomsrechten ligt het loon gemiddeld 40% hoger dan in andere sectoren;

  2. voorbeelden van sectoren waarin intensief gebruik wordt gemaakt van intellectuele-eigendomsrechten:

  • de productie van elektrisch handgereedschap (patenten);

  • de productie van farmaceutische basisproducten (handelsmerken);

  • de productie van uurwerken (ontwerpen);

  • het uitgeverswezen (auteursrechten); en

  • zuivelfabrieken en kaasmakerijen.

    In honderden sectoren wordt op grote schaal gebruikgemaakt van intellectuele-eigendomsrechten. Daarbij kan gedacht worden aan financiële dienstverlening en verzekeringen, reclame en de productie van ijs, behang, wijn, elektrische verlichting, huishoudelijke apparaten en telecommunicatiesatellieten, maar ook aan de winning van aardolie en -gas. Vaak gaat het om meerdere rechten tegelijk.

Een lijst van alle relevante bedrijfssectoren is als bijlage in het verslag opgenomen.

Deze studie volgt op een min of meer gelijk onderzoek dat in 2012 is uitgevoerd door het US Patent and Trademark Office (USPTO) en de Economics and Statistics Administration (ESA). Het EOB en het BHIM komen met betrekking tot de economie van de EU tot conclusies die vergelijkbaar met die van het eerdere onderzoek naar de situatie in de VS.

De studie is beschikbaar op:

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM):

http://oami.europa.eu

Europees Octrooibureau:

http://www.epo.org/

Meer informatie over intellectuele-eigendomsrechten: http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/studies/index_en.htm

Twitter: #IPEurope #EUIPstudy

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar