Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 30. septembrī

Intelektuālā īpašuma tiesības: saskaņā ar pētījumu aptuveni 35 % darbvietu ES rada nozares, kurās plaši tiek izmantotas intelektuālā īpašuma tiesības

Eiropas Komisija šodien atzinīgi novērtēja Eiropas Patentu iestādes (EPO) un Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (ITSB) kopīgi veiktā pētījuma par intelektuālā īpašuma tiesībām publicēšanu. Pētījumā "Intellectual Property Rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in Europe" (pētījums par nozarēm, kurās tiek plaši izmantotas intelektuālā īpašuma tiesības: ieguldījums ekonomikas rezultivitātē un nodarbinātībā Eiropā" (2013. gada septembris) tiek mērīta intelektuālā īpašuma tiesību nozīme ES ekonomikā. Saskaņā ar galvenajiem pētījumā izdarītajiem secinājumiem apmēram 39 % no kopējās ES saimnieciskās darbības (aptuveni 4,7 triljoni eiro gadā) nodrošina nozares, kurās plaši tiek izmantotas intelektuālā īpašuma tiesības un kuras ir tiešs darbvietu avots aptuveni 26 % no visām darbavietām ES (56 miljoni darbvietu) un netiešs darbvietu avots aptuveni 9 % darbvietu ES.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē sacīja: "Esmu pārliecināts, ka intelektuālā īpašuma tiesībām ir ārkārtīgi svarīga nozīme inovācijas un radošuma sekmēšanā, un esmu gandarīts par šā pētījuma publicēšanu, kurš apliecina, ka intelektuālā īpašuma tiesību sekmēšana ir saistīta ar izaugsmi un darbavietām. Tas mums palīdzēs vēl vairāk stiprināt uz faktiem balstītas politikas izstrādi. No šā pētījuma izriet, ka intelektuālā īpašuma tiesības tiek izmantotas visur ekonomikā — sākot no augsto tehnoloģiju nozarēm līdz sporta preču, rotaļlietu un datorspēļu ražošanai — visās šajās nozarēs plaši izmanto ne tikai viena veida, bet bieži vien vairāku veidu intelektuālā īpašuma tiesības."

Eiropas Patentu iestādes (EPO) priekšsēdētājs Benuā Batistelli sacīja: "Šis ziņojums parāda, ka patentu un citu intelektuālā īpašuma tiesību sniegtās priekšrocības nav tikai ekonomikas teorija. Novatoriskiem uzņēmumiem nemateriālie aktīvi ir kļuvuši ārkārtīgi svarīgi. Jo īpaši MVU, bet tāpat arī pētniecības centriem un universitātēm patenti bieži vien paver iespējas piesaistīt kapitālu un rast uzņēmējdarbības partnerus. Lai saglabātu konkurētspēju pasaules ekonomikā, Eiropai vēl vairāk jāsekmē jauno tehnoloģiju un inovāciju izstrāde un izmantošana."

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (ITSB) priekšsēdētājs Antoniu Kampinušs sacīja: "Šis pētījums ir izstrādāts ciešas sadarbības rezultātā starp dažādu aģentūru un valstu ekspertiem, izmantojot pārredzamu un reproducējamu metodi. Petījumā tiek iztirzāts pamatjautājums par to, cik liela nozīme nozarēm, kurās izmanto intelektuālā īpašuma tiesības, ir attiecībā uz darbavietām, IKP un tirdzniecību ES. Tagad mums ir skaidra atbilde: šīs nozares ir svarīgas, tās ir ļoti svarīgas."

Pētījumā uzsvars likts uz ES ekonomiku, un par nozarēm, kurās intelektuālā īpašuma tiesības tiek plaši izmantotas, tiek uzskatītas nozares, kurās uz vienu darbinieku ir reģistrēts vairāk intelektuālā īpašuma tiesību nekā citās nozarēs, vai arī nozares, kurās intelektuālā īpašuma tiesību izmantošana ir nozares darbībai raksturīga iezīme. Šīs nozares tiek noteiktas ES līmenī, proti, intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanas apmērs tiek mērīts ES mērogā.

Tāpat arī pētījumā konstatēts, ka

  1. vidējais atalgojums nozarēs, kurās plaši izmanto intelektuālā īpašuma tiesības, ir vairāk nekā par 40 % augstāks nekā citās nozarēs.

  2. Starp nozarēm, kurās plaši izmanto intelektuālā īpašuma tiesības, ir šādas nozares:

  • mehāniskās piedziņas rokas darbarīku ražošana (patenti),

  • farmaceitisko pamatvielu ražošana (preču zīmes),

  • pulksteņu ražošana (modeļi),

  • grāmatu izdošana (autortiesības) un

  • piena pārstrāde un siera ražošana (ģeogrāfiskās izcelsmes norādes).

  1. Simtiem tik atšķirīgu nozaru kā darbības saistībā ar finanšu pakalpojumiem un apdrošināšanu, reklāmas aģentūrām, saldējuma ražošanu, tapešu ražošanu, vīna ražošanu, elektrisko apgaismojumu un sadzīves tehniku, satelīttelekomunikācijām un naftas un gāzes ieguvi, arī ir nozares, kurās intensīvi izmanto intelektuālā īpašuma tiesības, un daudzās no tām vienlaicīgi izmanto vairāk nekā viena veida intelektuālā īpašuma tiesības.

Ziņojuma pielikumā ir iekļauts saraksts ar visām nozarēm, kurās plaši izmanto intelektuālā īpašuma tiesības.

ASV Patentu un preču zīmju birojs kopā ar Ekonomikas un statistikas pārvaldi 2012. gadā veica līdzīgu pētījumu, kurā izdarītie secinājumi attiecībā uz ASV ekonomiku ir līdzīgi ITSB/EPB pētījuma rezultātiem par ES ekonomiku.

Pētījums ir pieejams šādās tīmekļa vietnēs:

Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (ITSB):

http://oami.europa.eu

Eiropas Patentu iestāde(EPO):

http://www.epo.org/

Sīkāka informācija par intelektuālā īpašuma tiesībām ir pieejama šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/studies/index_en.htm

Twitter: #IPEurope #EUIPstudy

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar