Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 30 d.

Intelektinės nuosavybės teisės. Tyrimas rodo, kad maždaug 35 proc. ES darbo vietų priklauso nuo intelektinės nuosavybės teisėms imlių sektorių

Europos Komisija palankiai įvertino šiandien paskelbtą intelektinės nuosavybės teisių (INT) tyrimą, kurį bendrai atliko Europos patentų tarnyba (EPT) ir Vidaus rinkos derinimo tarnyba (VRDT). Tyrimu „Intelektinės nuosavybės teisėms imlių sektorių indėlis į Europos ekonominės veiklos rezultatus ir užimtumą“ (2013 m. rugsėjo mėn.) siekta įvertinti INT svarbą ES ekonomikai. Reikšmingiausios tyrimo išvados: maždaug 39 proc. visos ekonominės veiklos (kurios vertė – maždaug 4,7 trilijonų eurų per metus) ES vykdoma INT imliuose sektoriuose. Juose dirba maždaug 26 proc. (56 mln.) visų ES darbuotojų, o 9 proc. ES darbo vietų su INT imliais sektoriais yra susiję netiesiogiai.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Europos Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Esu įsitikinęs, kad intelektinės nuosavybės teisių vaidmuo skatinant inovacijas ir kūrybiškumą yra didžiulis. Palankiai vertinu šį tyrimą, patvirtinantį, jog nuo INT skatinimo priklauso ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas. Juo remdamiesi galėsime geriau rengti faktais grindžiamas politikos priemones. Šis tyrimas rodo, jog daugelyje sektorių intelektinės nuosavybės teisės yra plačiai naudojamos ir dažnai aukštųjų technologijų sektoriaus įmonės, sporto prekių, žaislų ir kompiuterinių žaidimų gamintojai aktyviai naudojasi ne vienos, o kelių rūšių intelektinės nuosavybės teisėmis“.

Benoîtas Battistelli, Europos patentų tarnybos pirmininkas, sakė: „Tyrimas rodo, kad patentų ir kitų INT teikiama nauda nėra teorinė. Novatoriškoms įmonėms nematerialusis turtas tapo nepaprastai svarbus. Patentų reikšmė itin didelė MVĮ, nes jie dažnai padeda pritraukti kapitalo ir verslo partnerių. Jie taip pat svarbūs tyrimų centrams ir universitetams. Kad išliktų konkurencingos ir globalios ekonomikos regionu Europa turi dar labiau skatinti naujųjų technologijų ir inovacijų kūrimą ir panaudojimą“.

Vidaus rinkos derinimo tarnybos pirmininkas António Campinosas sakė: „Šis skaidria ir skirtingose šalyse pritaikoma metodika grindžiamas tyrimas – visapusiško skirtingų agentūrų ir šalių ekspertų bendradarbiavimo rezultatas. Juo siekta atsakyti į esminį klausimą – kokia su INT susijusių sektorių reikšmė ES darbo vietoms, BVP ir prekybai. Dabar aiškiai matome, kad jų reikšmė išties milžiniška“.

Vykdant šį ES ekonomikos tyrimą laikyta, kad intelektinės nuosavybės teisėms imlūs sektoriai yra tie, kuriuose, skaičiuojant vienam darbuotojui, naudojamasi daugiau intelektinės nuosavybės teisių nei kituose sektoriuose arba kuriuose naudojimasis INT yra būdingas sektoriaus veiklai. Šie sektoriai buvo atrinkti ES mastu, t. y. panaudojant visos ES INT naudojimo intensyvumo duomenis.

Tyrimu taip pat nustatyta, kad:

  1. vidutinis darbo užmokestis INT imliuose sektoriuose yra daugiau nei 40 proc. didesnis nei kituose sektoriuose;

  2. INT imlių sektorių pavyzdžiai:

  • variklinių rankinių įrankių gamyba (patentai),

  • pagrindinių vaistų pramoninė gamyba (prekės ženklai),

  • laikrodžių gamyba (dizainas),

  • knygų leidyba (autorių teisės),

  • pieninių veikla ir sūrių gamyba (geografinės nuorodos);

  1. šimtai nepaprastai skirtingų sektorių, tokių kaip finansų paslaugų ir draudimo, reklamos agentūrų, ledų, tapetų, vyno gamybos, elektros apšvietimo ir buities prietaisų, palydovinio ryšio ir naftos bei dujų gavybos, yra INT imlūs sektoriai ir vienu metu naudojasi daugiau nei viena intelektinės nuosavybės teise.

INT imlių sektorių sąrašas pateikiamas ataskaitos priedėlyje.

ES tyrimas atliktas po iš esmės panašaus 2012 m. JAV patentų ir prekės ženklų tarnybos bei Ekonomikos ir statistikos administracijos atlikto tyrimo, kurio išvados apie JAV ekonomiką yra panašios į VRDT ir EPT tyrimo išvadas apie ES ekonomiką.

Tyrimas skelbiamas VRDT ir EPT svetainėse

Vidaus rinkos derinimo tarnyba

http://oami.europa.eu

Europos patentų tarnyba

http://www.epo.org/

Daugiau informacijos apie intelektinės nuosavybės teises

http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/studies/index_en.htm

Twitter: #IPEurope #EUIPstudy

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes, tel. (+32 2) 296 44 50

Audrey Augier, tel. (+32 2) 297 16 07

Carmel Dunne, tel. (+32 2) 299 88 94


Side Bar