Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 30. rujna 2013.

Prava intelektualnog vlasništva: studija pokazuje da se oko 35 % radnih mjesta u EU-u oslanja na djelatnosti u kojima se intenzivno koriste prava intelektualnog vlasništva

Europska komisija danas je pozdravila objavljivanje studije o pravima intelektualnog vlasništva koju su zajedno proveli Europski patentni ured (EPO) i Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM). Tom se studijom pod naslovom „Djelatnosti u kojima se intenzivno koriste prava intelektualnog vlasništva (PIV): doprinos gospodarskoj uspješnosti i zapošljavanju u Europi” (rujan 2013.) mjeri važnost prava intelektualnog vlasništva (IP) u gospodarstvu EU-a. Među ključnim saznanjima proizašlima iz studije je i činjenica da djelatnosti u kojima se intenzivno koriste prava intelektualnog vlasništva izravno stvaraju oko 39 % ukupne gospodarske aktivnosti u EU-u (u vrijednosti od približno 4,7 bilijuna EUR godišnje) i da su odgovorne za oko 26 % cjelokupnog zapošljavanja u EU-u (56 milijuna radnih mjesta) te za dodatnih 9 % neizravno stvorenih radnih mjesta u EU-u.

Povjerenik za unutarnje tržište i usluge Michel Barnier izjavio je: „Uvjeren sam da prava intelektualnog vlasništva imaju ogromnu ulogu u poticanju inovacije i kreativnosti te pozdravljam objavljivanje ove studije kojom se potvrđuje da je promicanje prava intelektualnog vlasništva pitanje rasta i stvaranja radnih mjesta. Ona će nam pomoći da oblikovanje politika i dalje temeljimo na činjenicama. Ovom se studijom osobito pokazuje da su prava intelektualnog vlasništva sveprisutna: od industrije visokih tehnologija do proizvodnje sportske opreme, igračaka i računalnih igara – u svim se djelatnostima često primjenjuje i nekoliko vrsta prava intelektualnog vlasništva.”

Predsjednik Europskog patentnog ureda (EPO) Benoît Battistelli izjavio je: „Ovim se izvješćem pokazuje da korist koju imamo od patenata i drugih prava intelektualnog vlasništva nije samo gospodarska teorija. Za inovativna društva nematerijalna imovina postala je izuzetno važna. Patenti često otvaraju vrata kapitalu i poslovnim partnerima, a to vrijedi osobito za MSP-ove, ali i istraživačke centre i sveučilišta. Europa mora dodatno poticati razvoj i uporabu novih tehnologija i inovacije kako bi ostala konkurentna u globalnom gospodarstvu.”

Predsjednik Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM) António Campinos izjavio je: „Ova je studija rezultat detaljne suradnje između stručnjaka iz različitih agencija i zemalja koji su primjenjivali transparentnu i ponovljivu metodologiju. Ključno je pitanje studije u kojoj mjeri djelatnosti povezane s pravima intelektualnog vlasništva utječu na radna mjesta, BDP i trgovinu u Europskoj uniji. Sada imamo jasan odgovor. Utječu, i to znatno.”

Studija je usredotočena na gospodarstvo EU-a i u njoj se djelatnostima koje se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva smatraju ili one djelatnosti koje bilježe veći broj prava intelektualnog vlasništva po zaposleniku u odnosu na druge djelatnosti ili one djelatnosti u kojima je uporaba prava intelektualnog vlasništva svojstveno obilježje djelatnosti. Te su djelatnosti izabrane na razini EU-a, odnosno uporabom mjera o intenzivnosti primjene PIV-a u cijelom EU-u.

Iz studije proizlazi i sljedeće:

  1. prosječna plaća u djelatnostima koje se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva viša je preko 40 % u odnosu na druge djelatnosti,

  2. primjeri djelatnosti koji se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva uključuju sljedeće:

  • proizvodnja mehaniziranog ručnog alata (patenti),

  • proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda (žigovi),

  • proizvodnja ručnih i zidnih satova (modeli),

  • nakladništvo (autorska prava) i

  • djelatnosti mljekara i proizvođača sira (oznake zemljopisnog podrijetla),

  1. stotine drugih, međusobno različitih djelatnosti poput uslužnih djelatnosti povezanih s financijskim uslugama i osiguranjem, agencija za oglašavanje, proizvođača sladoleda, proizvođača zidnih tapeta, proizvođača vina, električnih rasvjetnih tijela i kućanskih aparata, satelitske komunikacije i djelatnosti crpljenja nafte i plina također su djelatnosti koje se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva, a mnoge od njih istovremeno primjenjuju i više od jednog PIV-a.

Popis svih djelatnosti koje se intenzivno koriste PIV-om uključen je u Dodatak izvješću.

Ova studija uslijedila je nakon sličnog projekta koji su 2012. proveli Američki ured za patente i žigove i Uprava za gospodarstvo i statistiku u kojem su za američko gospodarstvo utvrđena saznanja slična onima utvrđenima u studiji OHIM-a i EPO-a za gospodarstvo EU-a.

Studija je dostupna na sljedećim web-mjestima:

Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM):

http://oami.europa.eu

Europski patentni ured:

http://www.epo.org/

Saznajte više o pravima intelektualnog vlasništva na sljedećem web-mjestu:

http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/studies/index_en.htm

Twitter: #IPEurope #EUIPstudy

Osobe za kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar