Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 30. september 2013

Intellektuaalomandiõigusi käsitleva uuringu kohaselt sõltub ligikaudu 35% ELi töökohtadest intellektuaalomandiõiguste mahukatest tööstusharudest

Euroopa Komisjon tutvustas täna intellektuaalomandiõigusi käsitlevat uuringut, mis valmis Euroopa Patendiameti ja Siseturu Ühtlustamise Ameti koostöös. Uuringus „Intellektuaalomandiõiguste mahukad tööstusharud: panus Euroopa majandusarengusse ja tööhõivesse” (september 2013), antakse hinnang intellektuaalomandiõiguste olulisusele ELi majanduses. Uuringu peamiste tulemuste kohaselt toimub 39% kogu ELi majandustegevusest (väärtus ligikaudu 4,7 miljardit eurot aastas) intellektuaalomandiõiguste mahukates tööstusharudes ning ligikaudu 26% kogu ELi töökohtadest (56 miljonit töökohta) on otseselt loodud kõnealustes tööstusharudes. Lisaks sellele on veel ligikaudu 9% ELi töökohtadest kaudselt seotud intellektuaalomandiõiguste mahukate tööstusharudega.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier ütles: „Olen veendunud, et intellektuaalomandiõigused mängivad innovatsiooni ja loovuse stimuleerimisel väga olulist rolli ning mul on kõnealuse uuringu avaldamise üle hea meel. Uuringuga saab kinnitust teadmine, et intellektuaalomandiõiguste edendamine on seotud majanduskasvu ja töökohtade loomisega. See aitab meil tõenditel põhinevat poliitika kujundamist senisest veelgi rohkem toetada. Kõnealuse uuringu tulemused näitavad, et intellektuaalomandiõiguste kasutamine majanduses on üldlevinud: kõik alates kõrgtehnoloogilisest tööstusest kuni spordikaupade, mänguasjade ja arvutimängude tootjateni kasutavad laialdaselt mitte ainult ühte, vaid sageli mitut liiki intellektuaalomandiõigusi.”

Euroopa Patendiameti president Benoît Battistelli ütles: „Käesolev aruanne näitab, et patentide ja muude intellektuaalomandiõigustega kaasnev kasu ei ole pelgalt majandusteooria. Immateriaalne vara on muutunud innovaatiliste ettevõtjate jaoks väga oluliseks. Patendid suunavad sageli eelkõige VKEde, kuid ka teaduskeskuste ning ülikoolide juurde uut kapitali ja äripartnereid. Üleilmses majanduses konkurentsivõime säilitamiseks peab Euroopa senisest veelgi enam edendama uute tehnoloogiate ja innovatsiooni arendamist ja kasutamist.

Siseturu Ühtlustamise Ameti president António Campinos ütles: „Kõnealune uuring on erinevate asutuste ja riikide ekspertide üksikasjaliku koostöö vili, mille raames kasutati läbipaistvat ja korduvat metoodikat. Uuringu põhiküsimus on mõista, millises ulatuses mõjutavad intellektuaalomandiõigustega seotud tööstusharud töökohtade loomist, SKPd ja kaubandust ELis. Nüüd on meil olemas selge vastus. Intellektuaalomandiõiguste mõju on olemas ja see on väga suur.”

Uuringus keskendutakse ELi majandusele ning peetakse intellektuaalomandiõiguste mahukateks tööstusharudeks selliseid valdkondi, kus registreeritakse töötaja kohta rohkem intellektuaalomandiõigusi, kui teistes valdkondades, või selliseid valdkondi, kus intellektuaalomandiõiguste kasutamine on vastava tööstusharu tegevuse olemuslikuks tunnuseks. Kõnealused tööstusharud valitakse välja ELi tasandil, kasutades kogu ELi hõlmavaid meetmeid, mis on seotud intellektuaalomandiõiguste mahukusega.

Uuringust selgub samuti, et:

  1. keskmine sissetulek intellektuaalomandiõiguste mahukates tööstusharudes on enam kui 40% kõrgem kui muudes tööstusharudes;

  2. näiteid intellektuaalomandiõiguste mahukate tööstusharude kohta:

  • ajamiga käsi-tööriistade tootmine (patendid),

  • põhifarmaatsiatoodete tootmine (kaubamärgid),

  • ajanäitajate tootmine (kujundus),

  • raamatukirjastamine (autoriõigus) ning

  • piima-, piimatoodete ja juustutootmine (geograafilised tähised);

  1. Sajad üksteisest väga erinevad tööstusharud, näiteks finantsteenused ja kindlustus, reklaamiagentuurid, jäätisetootmine, tapeeditootmine, veinitootmine, elektrivalgustus ja kodumasinad, satelliitside ning nafta- ja gaasitootmine, on samuti intellektuaalomandiõiguste mahukad ning paljud neist kasutavad samaaegselt mitmeid intellektuaalomandiõigusi.

Kõiki intellektuaalomandiõiguste mahukaid tööstusharusid hõlmav loetelu on esitatud aruande lisas.

Käesolev uuring sarnaneb üldjoontes Ameerika Ühendriikide patentide ja kaubamärkide ameti ning majandus- ja statistikaameti 2012. aastal teostatud uuringuga, mille raames saadi võrreldavaid andmeid USA majanduse kohta, samamoodi nagu Euroopa Patendiamet ja Siseturu Ühtlustamise Amet said oma uuringu käigus ELi majanduse kohta.

Uuring on kättesaadav:

Siseturu Ühtlustamise Amet:

http://oami.europa.eu

Euroopa Patendiamet:

http://www.epo.org/

Lisateave intellektuaalomandiõiguste kohta:

http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/studies/index_en.htm

Twitter: #IPEurope #EUIPstudy

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar