Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας: μελέτη δείχνει ότι το 35% περίπου των θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ βασίζεται σε κλάδους εντάσεως ΔΔΙ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή της για τη δημοσίευση μελέτης σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), την οποία εκπόνησαν από κοινού το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) και το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (OHIM). Η συγκεκριμένη μελέτη με τίτλο «Κλάδοι εντάσεως ΔΔΙ: συμβολή στις οικονομικές επιδόσεις και την απασχόληση στην Ευρώπη» (Σεπτέμβριος 2013) εξετάζει τη σημασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για την οικονομία της ΕΕ. Βασικές διαπιστώσεις της μελέτης είναι ότι περίπου το 39 % της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ (ύψους περίπου 4,7 τρισ. ετησίως) ασκείται από κλάδους εντάσεως ΔΔΙ, και περίπου το 26 % της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ (56 εκατομμύρια θέσεις εργασίας) παρέχεται απευθείας από τους κλάδους αυτούς, ενώ ένα επιπλέον 9 % των θέσεων εργασίας στην ΕΕ προκύπτει έμμεσα από κλάδους εντάσεως ΔΔΙ.

Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε σχετικά: «Είμαι βέβαιος ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην τόνωση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, και χαιρετίζω τη δημοσίευση της εν λόγω μελέτης, η οποία επιβεβαιώνει ότι η προαγωγή των ΔΔΙ συνδέεται άμεσα με την απασχόληση και τις θέσεις εργασίας και επιπλέον θα μας βοηθήσει να στηρίξουμε την πολιτική μας σε στοιχεία. Η μελέτη αυτή δείχνει ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στην οικονομία υπάρχουν παντού. Από τους κλάδους υψηλής τεχνολογίας μέχρι την κατασκευή αθλητικών ειδών, παιχνιδιών, ηλεκτρονικών και άλλων, όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση.»

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) Benoît Battistelli δήλωσε: «Η έκθεση αυτή δείχνει ότι το όφελος από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα ΔΔΙ δεν αποτελεί απλά οικονομική θεωρία. Για τις καινοτόμες επιχειρήσεις, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι εξαιρετικά σημαντικά. Ειδικότερα για τις ΜΜΕ, αλλά και για τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ανοίγουν συχνά τον δρόμο σε εισροή κεφαλαίων και επιχειρηματικούς εταίρους. Για να παραμείνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια οικονομία, η Ευρώπη οφείλει να ενθαρρύνει ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών.»

Ο πρόεδρος του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (OHIM) António Campinos δήλωσε επίσης: «Η μελέτη αυτή είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας εμπειρογνωμόνων από διάφορους οργανισμούς και χώρες, οι οποίοι ακολούθησαν διαφανή και υποδειγματική μεθοδολογία. Εξετάζει το θεμελιώδες ερώτημα κατά πόσον οι κλάδοι εντάσεως ΔΔΙ είναι σημαντικοί για τις θέσεις απασχόλησης, το ΑΕΠ και τις εμπορικές συναλλαγές στην ΕΕ. Τώρα έχουμε μια σαφή απάντηση. Είναι σημαντικοί για όλα αυτά και μάλιστα πάρα πολύ.»

Η μελέτη επικεντρώνεται στην οικονομία της ΕΕ και εξετάζει τους κλάδους εντάσεως ΔΔΙ, είτε εκείνους που αναγνωρίζουν περισσότερα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ανά απασχολούμενο σε σχέση με άλλους κλάδους, είτε εκείνους όπου η χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό της δραστηριότητάς τους. Οι κλάδοι αυτοί επιλέγονται σε επίπεδο ΕΕ, με βάση δηλαδή το αν εφαρμόζουν μέτρα εντάσεως ΔΔΙ για όλη την ΕΕ .

Η μελέτη επίσης διαπιστώνει τα εξής:

  1. Η μέση αμοιβή στους κλάδους εντάσεως ΔΔΙ είναι πάνω από 40% υψηλότερη από ό,τι σε άλλους κλάδους

  2. Κλάδοι εντάσεως ΔΔΙ είναι μεταξύ άλλων:

  • οι κλάδοι κατασκευής ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός (διπλώματα ευρεσιτεχνίας)

  • οι κλάδοι παρασκευής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων (εμπορικά σήματα)

  • οι κλάδοι κατασκευής ρολογιών, χειρός και άλλων (σχέδια)

  • οι εκδοτικοί οίκοι βιβλίων (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας)· και

  • τα γαλακτοκομεία και τυροκομεία (γεωγραφικές ενδείξεις).

  1. Εκατοντάδες κλάδοι, όπως αυτοί που παρέχουν υπηρεσίες χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού χαρακτήρα, διαφημιστικές εταιρείες, παρασκευαστές παγωτών ή χαρτιού για ταπετσαρίες, ο κλάδος της οινοποιίας, του ηλεκτρικού φωτισμού, των οικιακών συσκευών, των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, και της άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι επίσης κλάδοι εντάσεως ΔΔΙ, και πολλοί μάλιστα κάνουν ταυτόχρονη χρήση περισσοτέρων του ενός δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Κατάλογος όλων των κλάδων εντάσεως ΔΔΙ περιλαμβάνεται στο παράρτημα της έκθεσης.

Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί συνέχεια παρόμοιας έκθεσης που εκπόνησε το 2012 το Αμερικανικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Σημάτων από κοινού με την Οικονομική και Στατιστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία είχε καταλήξει σε παρόμοια πορίσματα για την οικονομία των ΗΠΑ, όπως συνέβη και με τη μελέτη των OHIM/EPO για την οικονομία της ΕΕ.

Η μελέτη διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (OHIM)

http://oami.europa.eu

Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

http://www.epo.org/

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας διατίθενται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/studies/index_en.htm

Twitter: #IPEurope #EUIPstudy

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar