Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 30. září 2013

Práva duševního vlastnictví: studie naznačuje, že zhruba 35 % pracovních míst v EU závisí na odvětvích, která se do velké míry opírají o práva duševního vlastnictví

Evropská komise dnes přivítala zveřejnění studie o právech duševního vlastnictví, kterou společně vypracovaly Evropský patentový úřad (EPO) a Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM). Studie nazvaná „Odvětví intenzivně využívající práv duševního vlastnictví a jejich přispívání k hospodářské výkonnosti a zaměstnanosti v Evropě“ (září 2013) hodnotí význam práv duševního vlastnictví pro ekonomiku EU. Hlavní závěry studie spočívají v tom, že přibližně 39 % veškeré hospodářské činnosti v Unii (odhadem 4,7 bilionů EUR ročně) tvoří odvětví intenzivně využívající práv duševního vlastnictví a že zhruba 26 % pracovních míst v EU (56 milionů míst) poskytovala přímo tato odvětví a dalších 9 % pracovních míst z uvedených odvětví nepřímo vyplývá.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Jsem přesvědčen, že práva duševního vlastnictví hrají velmi významnou úlohu při podněcování inovací a tvořivosti, a vítám zveřejnění této studie, která potvrzuje, že podpora práv duševního vlastnictví souvisí s růstem a zaměstnaností. Poslouží nám jako další podklad pro rozvoj politiky založené na důkazech. Tato studie nám ukazuje, že využívání práv duševního vlastnictví v rámci hospodářské činnosti je všudypřítomným jevem: jak odvětví vyspělých technologií, tak výrobci sportovního zboží, hraček či počítačových her, ti všichni intenzivně využívají ne jediného, ale často několika druhů práv duševního vlastnictví.“

Benoît Battistelli, předseda Evropského patentového úřadu, uvedl: „Tato zpráva ukazuje, že přínosy patentů a dalších práv duševního vlastnictví nejsou pouhou ekonomickou teorií. Pro inovativní podniky se nehmotná aktiva stala nesmírně důležitá. Zejména v případě malých a středních podniků, ale též výzkumných středisek a vysokých škol platí, že patenty jim často pomáhají získat kapitál a přilákat obchodní partnery. Aby si Evropa zachovala svou konkurenceschopnost v rámci světové ekonomiky, musí podporovat další rozvoj a využívání nových technologií a inovací.“

António Campinos, předseda Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu, podotkl: „Tato studie je výsledkem těsné spolupráce odborníků z různých subjektů a zemí, při níž byla používána transparentní a reprodukovatelná metodika. Zabývá se zásadní otázkou: jaký je význam odvětví využívajících práv duševního vlastnictví pro zaměstnanost, hrubý domácí produkt a obchod v Evropské unii. Nyní máme jasnou odpověď. Tato odvětví mají význam, a to veliký.“

Studie se soustředí na hospodářství EU a považuje za odvětví intenzivně využívající práv duševního vlastnictví buď ta, kde je zaznamenáno více práv duševního vlastnictví na zaměstnance než v jiných odvětvích, nebo ta, kde je využívání práv duševního vlastnictví základním rysem činnosti. Tato odvětví se vybírala na úrovni EU, tzn. že intenzita využívání práv duševního vlastnictví se hodnotila v celoevropském měřítku.

Studie rovněž konstatuje následující skutečnosti:

  1. Průměrná odměna v odvětvích intenzivně využívajících práv duševního vlastnictví je o více než 40 % vyšší než v jiných odvětvích.

  2. Příklady odvětví, kde jsou práva duševního vlastnictví intenzivně využívána:

  • výroba ručních mechanizovaných nástrojů (patenty);

  • výroba základních farmaceutických výrobků (obchodní značky);

  • výroba hodinek a hodin (vzory);

  • vydávání knih (autorská práva); a

  • výroba mléčných výrobků a sýrů (zeměpisná označení).

  1. Stovky nejrůznějších odvětví, jako jsou činnosti související s finančními a pojišťovacími službami, reklamní agentury, výroba zmrzliny, výroba tapet, produkce vína, elektrické osvětlení a domácí spotřebiče, satelitní telekomunikace či těžba ropy a zemního plynu, rovněž s právy duševního vlastnictví intenzivně pracují, a mnoho z nich souběžné využívá více než jednoho práva duševního vlastnictví.

Seznam všech takových odvětví je uveden v příloze k této zprávě.

Tato studie se do značné míry podobá studii, kterou v roce 2012 provedl Patentový a známkový úřad USA společně se správními orgány v oblasti hospodářství a statistiky a v níž se dospělo ke srovnatelným závěrům ohledně hospodářství USA jako v případě studie OHIM/EPO týkající se hospodářství EU.

Studie je k dispozici na těchto stránkách:

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM):

http://oami.europa.eu

Evropský patentový úřad:

http://www.epo.org/

Více informací o právech duševního vlastnictví lze najít na stránkách:

http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/studies/index_en.htm

Twitter: #IPEurope #EUIPstudy

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Audrey Augier (+32 22971607)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar