Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel/Vilnius den 30 september 2013

EU:s idrottsforum: OS-guldmedaljör sätter fokus på dubbla karriärer

Man skulle kunna tro att idrottsframgångar är en biljett till enorma inkomster och ett liv i lyx. Så kan det kanske vara för några få elitidrottare, men för de allra flesta ser verkligheten helt annorlunda ut. När idrottskarriären tar slut måste de hitta ett ”vanligt” jobb. För vissa är detta inte så enkelt, eftersom de satsat allt på idrotten och försakat sin utbildning. Dubbla karriärer där idrottsutövare kombinerar sin idrott med utbildning är en av de viktigaste frågor som kommer att tas upp på EU:s idrottsforum 2013 i Vilnius den 30 september–1 oktober i år. På forumets andra dag kommer basketbollegenden och den olympiska guldmedaljören Šarūnas Marčiulioniss att delta i en paneldebatt om dubbla karriärer tillsammans med EU:s idrottskommissionär Androulla Vassiliou.

Andra frågor som kommer att diskuteras är det nya EU-programmet för utbildning, ungdom och idrott, Erasmus+, övergångssummor inom fotbollen och kommissionens nya initiativ för hälsofrämjande fysisk aktivitet, som ska få människor att träna mer regelbundet och därmed hålla sig friska och sunda. Forumet kommer för första gången att ha en Twitter-”vägg” (hashtag: # eusportforum), så att forumdeltagare och idrottsentusiaster kan ge omedelbar återkoppling och kommentarer.

Forumet sammanfaller med ett informellt möte för idrottsministrarna, där också Androulla Vassiliou kommer att delta. Tyngdpunkten vid det informella mötet kommer att ligga på planeringen och betydelsen av de stora idrottsevenemangen och på idrottens bidrag till ekonomin.

– Jag är mycket nöjd med att EU:s idrottsforum kommer att framhäva betydelsen av dubbla karriärer för idrottsutövare. För varje superstjärna inom idrotten, som exempelvis Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal eller Usain Bolt, finns det tusentals andra idrottsutövare som har det mycket svårt att anpassa sig till ett nytt liv efter sin idrottskarriär om de inte fått någon annan utbildning utanför idrotten, säger Androulla Vassiliou. Jag ser också fram emot att lyfta fram vårt nya program Erasmus+, som för första gången kommer att få en särskild budget för idrott på gräsrotsnivå. Programmet kommer också att finansiera gränsöverskridande kampanjer för att motverka idrottsrelaterat våld, intolerans och bristande jämställdheten.

Det är tänkt att Erasmus+ ska bidra med över 33 miljoner euro per år till idrott på gräsrotsnivå mellan 2014 och 2020. Programmet kommer också att stödja transnationella projekt för att främja utbyte av kunskap och god praxis, särskilda icke-kommersiella europeiska idrottsevenemang och en starkare evidensbas för utformningen av idrottspolitiken. Stödet kommer främst att gå till offentliga organ och ideella organisationer som arbetar med idrott på gräsrotsnivå. Sedan 2007 har kommissionen anslagit mer än 22 miljoner euro till stöd för idrottsprojekt.

Nästa steg

Rådet och Europaparlamentet förväntas anta Erasmus+ under de kommande veckorna. Kommissionens förslag till rekommendation om hälsofrämjande fysisk aktivitet kan komma att antas av rådet före årsskiftet.

Bakgrund

På EU:s idrottsforum träffas företrädare för den europeiska idrottsrörelsen och EU-länderna. Forumet hålls varje år och ger kommissionen möjlighet att informera idrottsrörelsen om sina politiska initiativ och att ta del av deras synpunkter. Till forumet kommer 250 delegater, bland dem ledande företrädare för den internationella och de europeiska olympiska kommittéerna, de europeiska idrottsförbunden, organisationer som främjar idrott för alla och organisationer som företräder ligor, klubbar och idrottsutövare.

Vid idrottsforumet visas också de EU-finansierade projekt som genomförts under de senaste två åren. Dessa projekt har inriktats på att motverka våld och intolerans inom idrotten, främja social integration av invandrare, lyfta fram goda styrelseformer inom idrotten, motverka uppgjorda matcher, främja fysisk aktivitet för ett aktivt åldrande samt på att skapa medvetenhet om effektiva sätt att främja idrotten på kommunal nivå och gemensamma gränsöverskridande idrottstävlingar på gräsrotsnivå i regioner och medlemsländer som gränsar till varandra.

Idrott är en viktig del av livet för miljontals EU-medborgare. Med Lissabonfördragets ikraftträdande i december 2009 fick EU en behörighet inom idrotten. Artikel 165 i EUF-fördraget anger att EU ska stödja, samordna och komplettera EU-ländernas idrottspolitiska åtgärder. EU ska också bidra till att främja europeiska idrottsfrågor och ska då beakta idrottens specifika karaktär, dess strukturer som bygger på frivilliga insatser och dess sociala och pedagogiska funktion samt utveckla den europeiska dimensionen inom idrotten.

Läs mer

EU:s idrottsforum 2013

EU-kommissionens webbplats för idrott

Androulla Vassilious webbplats

Litauens EU-ordförandeskap

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott +32 2 295 92 58; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 2 295 96 67


Side Bar