Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj/Vilna, 30. septembra 2013

Športni forum EU: z olimpijskim prvakom o dvojnih poklicnih poteh športnikov

Lahko si je predstavljati, da uspeh v športu zagotavlja ogromne zaslužke in razkošje do konca življenja. To morda velja za nekaj vrhunskih športnikov, za večino pa je realnost precej drugačna. Po koncu športne kariere si morajo najti „običajno“ službo. Za nekatere to ni enostavno, saj so vso svojo energijo usmerili v šport in zato opustili izobraževanje. Dvojne poklicne poti športnikov, ki naj bi združile športne treninge z izobraževanjem, bodo ena od glavnih tem na športnem forumu EU 2013, ki bo potekal od 30. septembra do 1. oktobra v Vilni. Košarkarska legenda in olimpijski prvak Šarūnas Marčiulioniss se bo drugi dan foruma pridružil evropski komisarki za šport Androulli Vassiliou na okrogli mizi na visoki ravni o dvojnih poklicnih poteh.

Druge teme, o katerih se bo razpravljalo, bodo vključevale novi program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport Erasmus+, odškodnine nogometnih prestopov in novo pobudo Komisije o telesni aktivnosti za krepitev zdravja, ki naj bi ljudi spodbudila k pogostejši telesni aktivnosti, da bodo deležni njenih ugodnih vplivov na zdravje. Na forumu bo za uporabnike Twitterja prvič na voljo zid s tematsko oznako #EUsportforum, na katerem bodo lahko udeleženci foruma in športni navdušenci takoj sporočili povratne informacije in pripombe.

Forum sovpada z neformalnim srečanjem ministrov za šport, ki se ga bo komisarka Androulla Vassiliou prav tako udeležila. Osrednja točka neformalnega srečanja je načrtovanje in zapuščina velikih športnih dogodkov ter prispevek športa h gospodarstvu.

Komisarka je povedala: „Zelo sem vesela, da bo športni forum EU okrepil ozaveščenost o pomembnosti dvojnih poklicnih poti športnikov. Na vsakega športnega „boga“, kot so Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal ali Usain Bolt, je tisoče športnikov, ki se po koncu športne kariere težko prilagodijo, če se niso usposabljali za življenje zunaj športnih igrišč. Prav tako se veselim, da bom lahko predstavila naš novi program Erasmus+, ki bo imel prvič poseben proračun za množične športe, hkrati pa bo zagotavljal financiranje nadnacionalnih akcij za boj proti nasilju, nestrpnosti in neenakosti spolov v športu.“

Po predvidevanjih bo med letoma 2014 in 2020 v okviru programa Erasmus+ za množične športe namenjenih več kot 33 milijonov evrov letno. Podpora bo zagotovljena nadnacionalnim projektom, namenjenim spodbujanju izmenjave znanja in dobrih praks, posebnim nekomercialnim športnim dogodkom v Evropi in krepitvi podlage za oblikovanje politik na področju športa. Glavni upravičenci za sredstva bodo javni organi in organizacije civilne družbe, dejavni na področju množičnih športov. Od leta 2007 je Komisija za športne projekte namenila več kot 22 milijonov evrov.

Naslednji koraki

Svet in Parlament naj bi program Erasmus+ sprejela v naslednjih tednih. Priporočilo Komisije o telesni aktivnosti za krepitev zdravja bi Svet lahko sprejel do konca leta.

Ozadje

Predstavniki evropskih športnih gibanj in držav članic se srečujejo na športnem forumu EU. Komisija na športnem forumu, ki ga organizira vsako leto, deležnike v športu obvesti o svojih političnih pobudah in prisluhne njihovim mnenjem. Na forumu se sestane 250 delegatov, vključno z vodilnimi predstavniki mednarodnega in evropskega olimpijskega komiteja, evropskih federacij, organizacij športa za vse ter organizacij lig, klubov in športnikov.

Na športnem forumu so predstavljeni tudi projekti, ki so se ob podpori EU izvajali v preteklih dveh letih. Njihov cilj je bil boj proti nasilju in nestrpnosti v športu, družbena vključenost imigrantov, spodbujanje dobrega upravljanja v športu, boj proti vnaprejšnjemu dogovarjanju izidov tekem, spodbujanje telesne aktivnosti in aktivnega staranja, ozaveščanje o učinkovitih načinih za spodbujanje športa na občinski ravni in čezmejnih množičnih športnih tekmovanj v sosednjih regijah in državah članicah.

Šport je ključen del življenja milijonov evropskih državljanov. Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe decembra 2009 je EU dobila pristojnosti na področju športa. Člen 165 PDEU navaja, da bi EU morala podpirati, usklajevati in dopolnjevati dejavnosti držav članic EU na področju športa. Prav tako EU poziva, naj prispeva k spodbujanju in razvoju evropske razsežnosti v športu ob upoštevanju njegove posebne narave, na prostovoljstvu temelječih struktur ter njegove družbene in vzgojne vloge.

Več informacij

Športni forum EU 2013

Evropska komisija: Spletišče za šport

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Litovsko predsedovanje EU

Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakta:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar